De instellingshiërarchie is een boomstructuur met behulp waarvan beheerders een raamwerk met meerdere niveaus kunnen maken binnen Blackboard Learn dat een afspiegeling is van de opbouw van de instelling. Een goed voorbeeld is een instelling met meerdere scholen met afdelingen of verschillende academische programma's met academische studies en cursussen.

De instellingshiërarchie is bedoeld om beheerders in staat te stellen beheertaken waar nodig te delegeren aan andere gebruikers. Dit betekent bijvoorbeeld dat afzonderlijke campussen binnen instellingen hun eigen knooppunt binnen de hiërarchie kunnen beheren. Het gaat hier dan om het beheren van zaken zoals inschrijvingen, cursussen, organisaties en opmaken.

 1. Het scherm Knooppunten bevat een boomstructuur met de niveaus binnen de hiërarchie en de relaties tussen knooppunten. Een knooppunt vertegenwoordigt een niveau binnen de hiërarchie. Dit kan een school, een programma, een eenheid, een afdeling of een andere entiteit zijn. Elk knooppunt in de hiërarchie bevat de gegevens van inschrijvingen, cursussen en gebruikers voor dat niveau. Selecteer een knooppunt om de inhoud weer te geven.
 2. De paginatitel geeft aan welk knooppunt u hebt geopend.
 3. U kunt binnen het huidige knooppunt knooppunten op onderliggende niveaus maken.
 4. U kunt op elk knooppunt gebruikers, inschrijvingen, cursussen, beschikbaarheid en instellingen ordenen en beheren.
 5. Gebruik het deelvenster Knooppunten zoeken om een bepaald knooppunt te zoeken.

De hiërarchie weergeven

De instellingshiërarchie kun je weergeven via het configuratiescherm voor systeembeheer en deze kan alleen worden beheerd door beheerdersrollen met de juiste machtigingen.


Instellingshiërarchie en domeinen

Blackboard adviseert in de meeste gevallen gebruik te maken van instellingshiërarchiefuncties in plaats van domeinen. Instellingshiërarchie maakt een vollediger gebruik van andere Learn-functies mogelijk en vereist geen logica op basis van aangepaste regels.

Zowel de instellingshiërarchie als domeinen zijn flexibele beheermodellen. De modellen bieden de volgende mogelijkheden:

 • Gebruikers, cursussen en organisaties ordenen
 • Beheertaken delegeren
 • Verschillende beheermachtigingen toewijzen aan gebruikers

In het geval van de instellingshiërarchie wordt er een boomstructuur weergegeven waarmee systeembeheerders cursussen, beheerders, organisaties en gebruikers kunnen toevoegen aan knooppunten. Elke gebruiker kan worden toegevoegd als beheerder en specifieke beheerdersrollen krijgen voor een knooppunt.

Domeinen zijn groepen objecten die door middel van regels worden samengesteld. De kenmerken van de objecten bepalen bij welk domein ze horen en door wie ze kunnen worden beheerd.

Meer informatie over domeinen

Als je werkt met domeinen, kan een gebruiker bijvoorbeeld de cursusbeheerder zijn voor alle niet-beschikbare cursussen. Zodra een cursus beschikbaar wordt gemaakt in het systeem, heeft de gebruiker geen toegang meer tot die cursus. Als u kiest voor de instellingshiërarchie kan een gebruiker de cursusbeheerder zijn van de faculteit Rechten. De gebruiker en de cursussen moeten dan worden toegevoegd aan het knooppunt dat de faculteit Rechten voorstelt.

Het belangrijkste verschil tussen hiërarchieën en domeinen is de manier waarop de machtigingen worden toegewezen. In een hiërarchie worden machtigingen verstrekt op basis van de locatie, terwijl dit bij domeinen gebeurt op basis van criteria. Een hiërarchiebeheerder heeft altijd toegang tot cursussen, ongeacht of deze als beschikbaar of niet-beschikbaar zijn ingesteld. De enige voorwaarde is dat de cursus zich bevindt in de hiërarchie waartoe de beheerder toegang heeft. Domeinbeheerders hebben geen toegang meer tot een cursus als deze als niet-beschikbaar wordt ingesteld, ongeacht de locatie, als ze machtigingen hebben die alleen gelden voor beschikbare cursussen. Domeinen zijn gebaseerd op regels en hiërarchieën op locaties. Domeinen bestaan uit groepen objecten die via regels zijn samengevoegd. De kenmerken van de objecten zelf bepalen bij welk domein ze horen en door wie ze kunnen worden beheerd. Hiërarchieën zijn boomstructuren, wat met zich meebrengt dat de locatie van de objecten bepaalt wie de objecten kan beheren.


Instellingshiërarchie en andere hiërarchieën van Blackboard

De instellingshiërarchie, de hiërarchie van Outcomes-eenheden en de cursuscatalogus zijn allemaal ontworpen voor een specifieke functie en zijn op geen enkele manier aan elkaar gerelateerd.

 • De instellingshiërarchie is bedoeld om beheerders in staat te stellen beheertaken waar nodig te delegeren aan andere gebruikers.
 • De hiërarchie van Outcomes-eenheden is alleen beschikbaar als uw school beschikt over een licentie voor Outcomes-toetsing. Deze hiërarchie is bedoeld voor het gestructureerd weergeven van zowel de academische als administratieve eenheden van een instelling, met als doel gegevens op een bepaald niveau van de instelling te verzamelen.
 • De cursuscatalogus is bedoeld voor het weergeven van cursussen in de catalogus zelf.