Content Collection is een opslagplaats voor bestanden met diverse geavanceerde functies voor het werken met inhoud. Content Collection biedt opslaglocaties voor cursussen en gebruikers van Blackboard Learn, en kan worden beheerd via het configuratiescherm voor systeembeheer. Via Content Collection kunnen gebruikers ook inhoud opslaan, delen en publiceren binnen persoonlijke gebruikersmappen, cursusmappen en instellingsmappen.

De meeste functies en instellingen van Content Collection in Blackboard Learn SaaS zijn hetzelfde als die van Content Collection in implementaties met zelfhosting en beheerde hosting. Er zijn wel een paar verschillen, bijvoorbeeld de interactie tussen de Ultra-cursusweergave met Content Collection. Deze staan beschreven in de volgende secties. Raadpleeg de uitgebreide documentatie over Content Collection.

Gebruik de knop Terug van je browser om hier terug te komen als je klaar bent.

Meer informatie over hoe studenten de Content Collection gebruiken

Meer informatie over hoe cursusleiders de Content Collection gebruiken


ULTRA: Inhoudsverzameling

Je kunt nog steeds Content Collection gebruiken voor het ordenen, delen en hergebruiken van content.

Selecteer in de lijst waarin je naam voorkomt Tools om naar Content Collection te gaan.

Je zult zien dat er wat veranderingen zijn in de manier waarop je machtigingen voor inhoud toevoegt in cursussen.Je kunt ook bestanden rechtstreeks vanuit Content Collection toevoegen aan de pagina Cursusinhoud.


Opslag van bestanden en mappen

Bij Ultra-cursussen kun je bestaande bestanden voor cursussen openen in Content Collection. Open de map Cursusinhoud in het menu Content Collection en kies een cursusmap. Je kunt koppelingen maken naar alle bestanden en mappen in de cursus.

In Blackboard Learn met de Ultra-ervaring hebben items in Content Collection niet altijd de machtigingen die je in de originele ervaring hebt ingesteld. Voor bestaande bestanden en mappen worden alleen machtigingen weergegeven voor rollen die inhoud kunnen maken, zoals Cursusleider, Cursusbouwer en Onderwijsassistent.

Als je studenten via een koppeling toegang wilt geven tot bestanden en mappen in Content Collection, moet je de machtiging Lezen voor die items toevoegen voor de rol Student. Wanneer je de machtiging Lezen toevoegt aan een map, wordt aan alle inhoud in de map ook de machtiging Lezen toegekend. Let er daarom goed op dat mappen die je deelt met studenten, geen bestanden of submappen bevatten die ze niet mogen zien. Wanneer studenten een koppeling naar een map selecteren, verlaten ze de cursus om de mapinhoud te raadplegen in Content Collection.

Je kunt machtigingen toevoegen of verwijderen voor andere gebruikers. Je kunt bijvoorbeeld de volledige set met machtigingen toevoegen voor een andere cursusleider voor bestanden en mappen waaraan je samen gaat werken. Een ander voorbeeld is dat je een onderwijsassistent alleen de machtiging Lezen geeft voor een bepaald bestand.

Het kan handig zijn om bestanden te verplaatsen naar mappen. Orden mappen op zo'n manier dat je machtigingen per map kunt beheren en niet per bestand. Je kunt bijvoorbeeld een map maken voor alle bestanden die nodig zijn voor een groepsproject. Die map kun je dan delen met je studenten, zodat je geen machtigingen hoeft te beheren voor afzonderlijke items die in verschillende mappen zijn opgeslagen.

Als je bestanden wilt delen met anderen binnen de instelling of in andere cursussen, kun je de bestanden verplaatsen of uploaden naar de map Institution Content. Je beschikt mogelijk niet over de machtigingen die nodig zijn om bestanden te verplaatsen of te uploaden naar de map Institution Content. Neem voor meer informatie contact op met de beheerder.


Machtigingen voor bestanden bewerken

Gebruik deze stappen om de machtiging Lezen toe te voegen voor studenten voor bestanden en mappen in Content Collection. Met de machtiging Lezen kunnen studenten toegang krijgen tot de items waarvoor je een koppeling toevoegt in de cursus.

 1. Navigeer naar de locatie van het item, zoals de map Cursusinhoud.
 2. Selecteer het pictogram Machtigingen in de rij van het item.
 3. Je kunt wijzigingen aanbrengen in de bestaande machtigingen voor de genoemde rollen. Open het menu van een rol en selecteer Bewerken of Verwijderen.
 4. Je kunt ook rollen en machtigingen toevoegen. Selecteer bijvoorbeeld Specifieke gebruikers selecteren op plaats om het menu te openen.
 5. Selecteer Cursus om de te zien tot welke cursussen je toegang hebt. Wijs rollen en machtigingen toe voor dat specifieke item. Selecteer Verzenden als je klaar bent.
 6. Gebruik de breadcrumbs om terug te gaan naar de cursusmap.
 7. Open het menu van het item en selecteer Instellingen bewerken.
 8. Kopieer op de pagina Instellingen bewerken de permanente URL en selecteer Annuleren. Je kunt nu een koppeling in de cursus maken die verwijst naar dit item in Content Collection.

Een koppeling maken naar een bestand of map

Gebruik de permanente URL van een item om in de cursus een koppeling naar een bestand of map in Content Collection toe te voegen.

 1. Navigeer naar de cursus waarin je een koppeling naar het bestand of de map wilt toevoegen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinhoud het plusteken op de plek waar je de koppeling wilt weergeven.
 3. Selecteer Maken om het deelvenster Item maken te openen en selecteer vervolgens Koppeling.
 4. Typ een naam en eventueel een beschrijving. Plak de eerder gekopieerde URL van het item in Content Collection en selecteer Opslaan.
 5. De nieuwe koppeling wordt weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Maak de koppeling zichtbaar voor studenten als ze de inhoud mogen zien.

Bestanden bewerken en overschrijven

Je kunt afzonderlijke bestanden in Content Collection wijzigen en overschrijven zonder dat dit gevolgen heeft voor de koppelingen naar die bestanden in cursussen.

Je kunt bijvoorbeeld een bestand bewerken dat op je computer is opgeslagen in Content Collection en dat via een koppeling toegankelijk is in de cursus. Als de wijzigingen klaar zijn, navigeer je naar het bestand in Content Collection zodat je de wijzigingen kunt toevoegen. Open het menu van het item en selecteer Bestand overschrijven om op je computer naar het gewijzigde bestand te bladeren. Het bestaande bestand met dezelfde naam wordt overschreven, zelfs als het bestand op je computer een andere naam heeft. Als het bestand is gekoppeld in de cursus, blijft de koppeling intact en worden de wijzigingen weergegeven. Je hoeft de koppeling niet te bewerken in de cursus. Wanneer je bestanden overschrijft in Content Collection, worden bestandsnamen en namen van koppelingen in de cursus niet gewijzigd. Wanneer studenten het bestand in de cursus openen, zien ze de gewijzigde inhoud.


Instellingen voor ondertekende URL's van de cloud

Deze instelling is alleen van toepassing op Blackboard Learn SaaS-omgevingen.

Met ondertekende URL's kan inhoud rechtstreeks en veilig vanuit de cloudopslag worden geleverd, waardoor overdrachten sneller verlopen en er minder resources op het systeem hoeven te worden uitgevoerd. Een ondertekende URL is gelijkwaardig aan het werkelijke bestand nadat deze aan de browser is geleverd.

Online inhoud is essentieel in veel cursussen met meerdere modi en online cursussen, en slechte prestaties kunnen als frustrerend worden ervaren. Je kunt de levering van inhoud regelen via ondertekende URL's om de snelheid van de levering van online inhoud te verbeteren.

Je vindt de instellingen in Configuratiescherm voor systeembeheer > Instellingen voor Inhoudsbeheer > Instellingen voor ondertekende URL's van de cloud.

Instelling Beschrijving
URL-vervaltijd Stel een vervaltijd in tussen 180 minuten en 1440 minuten (24 uur). Om zeker te zijn van een goede gebruikerservaring moet deze waarde hoger zijn dan de minimale tijd dat een gebruiker naar verwachting bezig is met een video, een PDF of andere inhoud.
Uitgeschakelde MIME-typen (Alleen-lezen instellingen)

Schakel de functie voor de directe levering van MIME-typen vanuit de cloudopslag uit. Je kunt MIME-typen uitschakelen als je instelling er de voorkeur aan geeft of vereist dat bepaalde bestandstypen niet via ondertekende URL's worden geleverd.

Als je multimediabestandstypen (met name film- of videobestandstypen) aan deze lijst toevoegt, heeft dit mogelijk invloed op de systeemprestaties.

Standaard uitgeschakelde MIME-typen (Alleen-lezen instellingen) Bepaalde MIME-typen zijn standaard uitgesloten. Blackboard kan geen MIME-typen leveren die mogelijk gerelateerde koppelingen bevatten via ondertekende URL's. Deze beperking helpt je ervoor te zorgen dat koppelingen naar verwachting werken wanneer deze zijn ingesloten in HTML-inhoud.

Je kunt dit veld niet bewerken.

Uitgeschakelde gebruikersagenten (Alleen-lezen instellingen) Geef gebruikersagenten op die je wilt uitschakelen voor ondertekende URL's. Bepaalde gebruikersagenten worden standaard uitgeschakeld, omdat in sommige WebDAV-clients omleidingen niet naar behoren worden gevolgd. Je kunt gebruikersagenten uitschakelen als je instelling er de voorkeur aan geeft of vereist dat ondertekende URL's niet worden geleverd op bepaalde browsers, apparaten of besturingssystemen.
Goedgekeurde gebruikersagenten (Alleen-lezen instellingen) De gebruikersagenten die hier worden weergegeven, zijn standaard goedgekeurd voor ondertekende URL's.

Je kunt dit veld niet bewerken.