Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring.

De modules van het meldingsoverzicht bevatten meldingen met koppelingen naar cursusitems of cursusinformatie die zijn gewijzigd, verzonden, toegevoegd of waarvoor de einddatum bijna is bereikt. Een gebruiker kan zo snel zien welke relevante informatie er is gewijzigd voor een cursus. Vervolgens kunnen gebruikers een afzonderlijk item weergeven, voltooien of manipuleren. Gebruikers kunnen naar de cursus gaan waarvoor een melding is gepubliceerd.

Gebruikers kunnen de instellingen voor meldingen aanpassen om te bepalen welke meldingen worden weergegeven en om aan te geven of meldingen per e-mail moeten worden verstuurd.

In het cursusmenu worden standaard beginpagina's voor cursussen weergegeven. Deze zijn vergelijkbaar met het meldingsoverzicht, maar bevatten alleen meldingen voor die cursus.


Modules voor cursusleiders

In het meldingsoverzicht worden standaard drie modules weergegeven:

  • Aandacht gevraagd: meldingen voor items die zijn ingeleverd door studenten en die moeten worden doorgenomen of beoordeeld
  • Waarschuwingen: meldingen voor items die studenten nog niet hebben ingestuurd maar waarvan de einddatum al wel is verstreken; of meldingen voor regels van het Retentie Center die niet zijn nageleefd.
  • Nieuwe items: meldingen voor items die zijn toegevoegd, bijgewerkt, verstuurd of gewijzigd door een gebruiker.

Als een cursusleider bijvoorbeeld een nieuwe mededeling heeft gepubliceerd, wordt deze weergegeven in de module Nieuwe items. Als een opdracht is ingeleverd, wordt de bijbehorende melding weergegeven in de module Aandacht gevraagd. Als de einddatum voor een opdracht is verstreken, wordt de melding weergegeven in de module Waarschuwingen.


Modules voor studenten

In het meldingsoverzicht worden standaard twee modules voor studenten weergegeven:

  • Takenlijst:
    • Van welke items is de vervaldatum verstreken: meldingen voor items die studenten nog niet hebben ingestuurd maar waarvan de vervaldatum al wel is verstreken.
    • Van welke items is de vervaldatum bereikt: een agenda en geordende categorieën met items waarvan de vervaldatum bijna is bereikt.
  • Nieuwe items: meldingen voor items die zijn toegevoegd, bijgewerkt, verstuurd of gewijzigd door een gebruiker of de cursusleider.

Als een cursusleider bijvoorbeeld een nieuwe mededeling heeft gepubliceerd, wordt deze weergegeven in de module Nieuwe items. Als de vervaldatum van een opdracht bijna is bereikt, wordt de opdracht weergegeven in de module Takenlijst. Als de vervaldatum voor een opdracht is verstreken, wordt de melding weergegeven in de module Takenlijst.


Waar is het meldingsoverzicht te vinden?

Als je school toegang heeft tot functies van Community Engagement, heb je via een subtabblad van het tabblad Mijn instituut toegang tot het meldingsoverzicht. Het is mogelijk dat de gebruiker deze instelling kan wijzigen.


Wie kan er gebruik van maken?

Beheerders bepalen of gebruikers het overzicht kunnen zien en welke meldingen er worden weergegeven. Daarnaast stellen ze in of gebruikers ervoor kunnen kiezen meldingen per e-mail te ontvangen. Ten slotte kunnen beheerders aangeven of gebruikers alle meldingen of alleen e-mailmeldingen zelf kunnen beheren.


Het meldingsoverzicht inschakelen

Het meldingsoverzicht is standaard ingeschakeld. Als een beheerder het overzicht heeft uitgeschakeld, kunnen gebruikers het overzicht niet inschakelen. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer om het meldingsoverzicht in of uit te schakelen. Selecteer bij Cursussen de optie Cursusinstellingen en selecteer vervolgens Standaardinstellingen voor meldingen. Selecteer bij Instellingen bulk-mededelingen een instelling voor Overzicht.

Meer informatie over standaardinstellingen voor meldingen


Upgrademeldingen voor beheerders

Als beheerder kun je je aanmelden om e-mailmeldingen te ontvangen wanneer een nieuw proces wordt gestart en voltooid. Op deze manier kun je je ondersteuningsteam en gebruikersgemeenschappen op de hoogte brengen van nieuwe functiewijzigingen of bugfixes.

Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Meldingen > Systeemwaarschuwingsinstellingen. Elke beheerder moet zich zelf aanmelden om e-mails te ontvangen.


Meldingen via e-mail

Gebruikers kunnen aangeven dat ze meldingen via e-mail willen ontvangen voor gewijzigde of nieuwe items, of voor items waarvan de vervaldatum bijna is bereikt. Wanneer Blackboard Learn op de juiste manier is geïntegreerd met Blackboard Connect, kunnen meldingen ook per SMS worden verstuurd of als tekst naar spraak.

Meer informatie over het kiezen van meldingsopties

Meer informatie over het inschakelen van meldingen via sms