Zoek je de nieuwste releaseopmerkingen? Releaseopmerkingen voor Analytics for Learn. Gebruik de knop Terug van de browser om hier terug te keren.

Het is de plicht van onderwijsinstellingen om studenten te helpen bij het realiseren van hun doelen en het behalen van het meeste rendement uit de investeringen die ze doen in hun opleiding. Onderzoek toont aan dat toegang tot de juiste rapporten en analytische gegevens een context biedt voor met gegevens onderbouwde besluitvorming die positief is voor iedereen van leidinggevenden tot studenten.

Het product Analytics for Learn bevat een aantal onderdelen die gegevens uit Blackboard Learn extraheren, deze omzetten en in een analytisch raamwerk plaatsen waar ze worden gecombineerd met gegevens van het SIS-systeem van de instelling. Het technologieraamwerk voor Analytics maakt geen deel uit van het Learn-systeem.

Het Building Block Analytics for Learn Data Integration maakt een veilige overdracht van gegevens mogelijk tussen Analytics for Learn en Blackboard Learn-systemen. Hierdoor kunnen geïntegreerde analytische rapporten rechtstreeks in cursussen van Blackboard Learn worden geopend. Omgekeerd kunnen gegevens van Blackboard Learn worden opgenomen in het rapportageraamwerk van Analytics for Learn.


Hoogtepunten Analytics for Learn

Het Building Block Analytics for Learn Data Integration wordt ondersteund in Blackboard Learn SaaS.

 • Dit Building Block is geschikt voor alle Blackboard Learn-implementaties.
 • Een interface via een webservice zorgt voor de veilige overdracht van gegevens tussen Analytics for Learn en Learn-systemen.
 • Naast de drie bestaande rapporten hebben cursusleiders nu de beschikking over een nieuw, geïntegreerd rapport met de naam Overzicht cursusinschrijvingen. Dit rapport bevat voor elke student informatie over inzendingen, inclusief opdrachten, toetsen, enquêtes, en discussies, blogs, dagboeken en wiki's met cijfertoekenning.

  Als je de Ultra-ervaring hebt ingeschakeld in je Blackboard Learn-omgeving, is rapportage over bepaalde cursusfuncties, zoals wiki's, dagboeken en blogs, alleen beschikbaar in de originele cursusweergave.

  De sectie Overzicht cursusinschrijvingen van het rapport geeft per student aan hoe actief deze is door het aantal inzendingen te vergelijken met het gemiddelde aantal inzendingen van alle studenten in die cursus. Studenten met een aantal inzendingen onder het gemiddelde zijn mogelijk onvoldoende betrokken bij de cursus en hebben wellicht extra aandacht nodig.
  • Ga naar het rapport Overzicht cursusinschrijvingen in het configuratiescherm van de cursus. Vouw de sectie Evaluatie uit en selecteer Analytische gegevens cursus.
  • In de sectie Activiteitenoverzicht studenten van het rapport zie je de inschrijvingsstatus van studenten, een grafiek van het aantal inzendingen voor het volledige semester, het aantal inzendingen, het gemiddelde aantal inzendingen binnen de cursus, het aantal dagen sinds de laatste inzending en het type materiaal dat het laatst is verzonden.
  • De lijst met studenten kan worden geëxporteerd uit het rapportagesysteem en worden geïmporteerd in een toepassing zoals Microsoft® Excel® voor verdere analyse.

Analytics for Learn activeren

Eventuele updates voor het Building Block Analytics for Learn Data Integration worden beschikbaar gesteld bij het continue leveringsplan van Blackboard Learn SaaS.

Nieuwe gebruikers moeten het Building Block beschikbaar maken voordat ze het op hun systemen kunnen gebruiken.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Tools en functies de optie Tools.
 2. Zoek Analytics for Learn Data Integration in de lijst met tools en selecteer Altijd aan om de tool voor alle cursussen in te schakelen. Selecteer Standaard aan zodat cursusleiders Cursusanalyse in hun cursus kunnen in- en uitschakelen vanuit het configuratiescherm > Aanpassen > Beschikbaarheid van tools.

Meer informatie over het beheer van de beschikbaarheid van tools