Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring.

Beheer competentiegebaseerde leerdoelen voor studenten en breng deze in overeenstemming binnen het Learning Management System.

Met het Overzicht doelprestaties kunnen studenten en cursusleiders de voortgang volgen ten opzichte van leerdoelen die zijn opgegeven voor een graad, certificaat of programma. Het Overzicht doelprestaties is gepersonaliseerd en biedt studenten de mogelijkheid om op eigen tempo door de leerstof te gaan en concepten en vaardigheden te verwerven.

Dit Building Block is beschikbaar bij de release van het vierde kwartaal van 2015 van Learn 9.1 en bij Learn SaaS. Het is ook compatibel met de releases van april en oktober 2014 van Learn 9.1.

Blackboard Services kan helpen bij de implementatie en het gebruik van dit Building Block.

Meer informatie over het gebruik van het Overzicht doelprestaties door studenten

Meer informatie over het gebruik van het Overzicht doelprestaties door cursusleiders


Wat is competentiegebaseerd leren?

Bij traditionele cijfertoekenning worden verschillende competenties uitgedrukt in één waarde: het cijfer. Een enkel cijfer kan misleidend zijn als een student één concept begrijpt, maar achterloopt met het andere. Bij competentiegebaseerd leren worden de competenties afzonderlijk geëvalueerd en is werkelijke meting van de kennis mogelijk. Door dit type metingen kan de leeromgeving worden gepersonaliseerd en kunnen studenten op hun eigen tempo leren. Het Amerikaanse ministerie van Onderwijs licht de voordelen toe:

"Als er minder klassikaal wordt lesgegeven ten gunste van een flexibelere structuur, kunnen studenten hun kennis van de lesstof gaandeweg aantonen, onafhankelijk van de bestede tijd, de leslocatie en het leertempo. Competentiegebaseerde strategieën bieden flexibiliteit in de manier waarop punten kunnen worden verdiend of gegeven en maken gepersonaliseerd leren mogelijk."

Functies van het Overzicht doelprestaties

Het Overzicht doelprestaties biedt de volgende functies:

 • Prestatieoverzichten van afzonderlijke cursussen en meerdere cursussen om de competentieprestaties van studenten te visualiseren
 • Een volledig configureerbare prestatieschaal voor de instelling
 • Verschillende weergaven voor studenten, faculteitsleden en adviseurs
 • Een cumulatieve cursusweergave voor studenten en cursusleiders
 • Een cumulatieve programmaweergave van meerdere cursussen voor studenten en adviseurs

Daarnaast kunnen instellingen met ondersteuning van Blackboard Consulting Services aangepaste rapporten implementeren. Je kunt andere gegevens in deze overzichten opnemen, het Building Block integreren met Blackboard Analytics en alternatieve scoreberekeningen maken.


Het Overzicht doelprestaties installeren en inschakelen

 1. Nadat je het Building Block hebt geïnstalleerd en ingeschakeld, ga je naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Tools om de tool in te schakelen voor de cursussen van je instelling.

  Standaard wordt de koppeling naar de tool alleen weergegeven in de module Tools of in het menu Mijn Blackboard als een gebruiker persoonlijke doelprestatiegegevens heeft uit overeengestemde beoordelingen of Grade Center-kolommen, of via systeemrolmachtigingen bevoegdheden heeft gekregen. Je kunt echter handmatig een koppeling naar de tool toevoegen om relevante gebruikers altijd toegang te geven tot het overzicht. Dit kan nuttig zijn als een overzicht doelen voor meerdere cursussen bevat, zoals in een academisch programma.

  • Ga naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Tabbladen en modules > Toolpaneel.
  • Selecteer Tool toevoegen.
  • Selecteer Doelprestaties in de lijst met beschikbare tools en typ een titel voor de koppeling naar de tool.
 2. Als je bepaalde gebruikers, zoals adviseurs, wilt machtigen om het programmaoverzicht van andere gebruikers te zien, gebruik je de nieuwe systeemrol Bezoeker Doelprestaties. Je kunt deze systeemrol op gebruikersniveau toewijzen om toegang te bieden tot de overzichten van alle gebruikers.
  • Als je instelling toegang heeft tot Community Engagement, kan de systeemrol ook worden toegepast op knooppunten of domeinen van de hiërarchie van de instelling om te beperken welke gebruikers een adviseur kan zien. De relaties zijn gebaseerd op relaties tussen gebruikers en de knooppunten/domeinen, niet op relaties tussen cursussen en knooppunten.
  • Als je geen toegang hebt tot Community Engagement, kun je de bevoegdheid Overzicht studentprestaties toevoegen aan relevante bestaande systeemrollen. Systeembeheerders hebben altijd toegang tot het programmaoverzicht.
 3. Als je Blackboard Learn-omgeving al een doelhiërarchie en overeenstemmingsgegevens bevat en je direct resultaten wilt zien in het programmaoverzicht, ga je naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Systeemrapportage > Rapportgegevens bijwerken > Rapportgegevens bijwerken.

Meer informatie over Instellingshiërarchie voor Community Engagement (gebruik de knop Terug van de browser om hier terug te komen)


Het overzicht configureren

 1. Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer > Cursusinstellingen > Doelprestatieschaal als je de schaal van het Overzicht doelprestaties wilt aanpassen. Je kunt een bereik toevoegen, de naam wijzigen en een kleur toewijzen. Cursusleiders kunnen kiezen of ze de schaal willen gebruiken in hun cursus of deze willen uitschakelen. Voor het beste resultaat moeten alle rubrieken in een programma dezelfde niveaus, bereiken en labels hebben.
 2. Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer > Doelen en beoordelingen als je doelhiërarchieën wilt configureren. Overzichten worden gecumuleerd als er directe relaties tussen boven- en onderliggende elementen zijn, niet als er overeenstemmingen zijn. Laat een te cumuleren competentiemodel daarom in dezelfde doelcategorie vallen.
 3. Laat vragen en items in een cursus overeenstemmen met doelen. Bij het berekenen van overzichtswaarden wordt eerst gezocht naar overeenstemmingen op het laagste niveau. Als die er niet zijn, is het volgende niveau aan de beurt. Rubriekrijen komen het eerst aan bod, gevolgd door rubriekovereenstemmingen en vervolgens beoordelingen. Voor tests kijkt het systeem naar doelovereenstemmingen met afzonderlijke vragen voordat het kijkt naar de overeenstemmingen met de test zelf. Als een object overeenstemmingen bevat, bijvoorbeeld een rubriekrij, worden de punten gelijk en volledig verdeeld over alle overeenstemmingen.
  • Gewogen punten worden niet meegerekend. Punten worden wel meegerekend, omdat deze buiten het totale aantal mogelijke punten worden toegewezen. Je krijgt de beste cumulatieve resultaten voor meerdere cursussen als in het hele programma consistent punten toewijst. Volg steeds dezelfde logica en hetzelfde patroon, in plaats van per cursus een andere methode te gebruiken.
  • In programmaoverzichten worden overeenstemmingen in ingeschakelde cursussen en inschrijvingen meegerekend, ongeacht de beschikbaarheid.