In de originele ervaring bepalen beheerders of meldingen al dan niet beschikbaar zijn. Jij bepaalt ook de e-mailindeling voor meldingen: individuele berichten, een dagelijkse digest of de gebruiker mag kiezen. U kunt ook het aantal dagen instellen waarna meldingen worden verwijderd.

Beheerders kunnen de standaardvoorkeuren voor meldingen instellen voor gebruikers. De opties voor gebruikers worden standaard ingesteld, maar ze kunnen de opties bewerken, afhankelijk van de instellingen die de beheerder heeft gekozen.

Meer informatie over standaardinstellingen voor meldingen

Gebruikers kunnen per cursus aangeven welke meldingen ze willen ontvangen en hoe ze deze willen ontvangen.

In de Ultra-ervaring zijn meldingen altijd beschikbaar. Gebruikers kunnen kiezen welke meldingen ze willen ontvangen, hoe vaak en op welke manier.

Meldingen via tekst naar spraak zijn niet beschikbaar voor activiteit die is gegenereerd door cursussen in de Ultra-cursusweergave.


Hoe ontvangen gebruikers meldingen?

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over meldingen.

In Blackboard Learn worden meldingen op deze manieren aangeboden:

 • Mijn Blackboard: De pagina Updates bevat meldingen voor alle cursussen van een gebruiker. De pagina Berichten bevat ongelezen discussies, blogs, dagboeken en wiki's.
 • Modules op de homepage: Binnen een cursus bevatten modules alleen meldingen voor die cursus.
 • E-mail: Meldingen kunnen ook per e-mail worden verstuurd, als een beheerder die instelling selecteert.
 • Push-meldingen in mobiele app: Het systeem kan pushmeldingen versturen in de Blackboard-app. Via pushmeldingen krijgen gebruikers meldingen over cursusgebeurtenissen rechtstreeks op het scherm van hun mobiele apparaat.
 • Meldingsoverzicht: Als de instelling toegang heeft tot de functies van Community Engagement, wordt op het tabblad Mijn instituut een meldingsoverzicht weergegeven als een extra manier om meldingen voor alle cursussen van een gebruiker weer te geven.

De standaardinstelling is dat meldingen om de 20 minuten worden verstuurd. Cursusleiders kunnen dit echter aanpassen. De uitzondering op de regel is e-mail. Hiervoor kun je opgeven dat eenmaal per dag een digest van alle meldingen wordt verstuurd. Zie Raamwerk van het meldingssysteem voor technische informatie over de werking van meldingen.

De tool Meldingen moet ingeschakeld zijn voor het Blackboard Learn-systeem voordat er meldingen voor cursussen worden verzameld.


Algemene opties voor meldingen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over meldingsopties.

Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Tools en functies de optie Meldingen. Deze opties bepalen de beschikbaarheid van meldingen en de manieren waarop de meldingen worden verspreid. Sommige opties zijn vereist [v].

Opties voor meldingen
Systeembeschikbaarheid
Verzameling meldingen [v] Hiermee stel je de beschikbaarheid van meldingen in. Met Uitgeschakeld worden meldingen volledig uitgeschakeld. Gebeurtenissen die plaatsvinden terwijl meldingen zijn uitgeschakeld, worden niet vastgelegd. Als je het gebruik van meldingen weer inschakelt, worden er niet alsnog meldingen weergegeven voor gebeurtenissen die zijn opgetreden terwijl de functie was uitgeschakeld.
E-mailinstellingen
E-mailmeldingen verzenden als Geef aan hoe meldingen per e-mail moeten worden verstuurd:
 • Geen: geen meldingen versturen via e-mail.
 • Afzonderlijke berichten: elke melding versturen als een afzonderlijke e-mail.
 • Dagelijkse digest van e-mailberichten: meldingen eenmaal per dag verzenden als een compilatie van alle meldingen voor die dag.
 • Gebruiker laten kiezen: gebruikers kunnen kiezen tussen afzonderlijke berichten en een dagelijkse digest. Jij bepaalt welke van deze methoden als standaardinstelling wordt weergegeven aan gebruikers.
Inzendingsbewijzen versturen [v] Meldingen per e-mail in- of uitschakelen voor studenten wanneer ze cursuswerk inleveren. Inzendingsbewijzen zijn een manier voor studenten en cursusleiders om bij te houden wat er is ingeleverd, zelfs als de inzending wordt verwijderd of op een andere manier kwijtraakt. Studenten kunnen eerder ontvangen inzendingsbewijzen inzien via de pagina Mijn cijfers. Cursusleiders kunnen inzendingsbewijzen van studenten bekijken in Grade Center-rapporten.
E-mailmeldingen verzenden namens [v] Typ het e-mailadres dat door het systeem wordt gebruikt als de afzender van de e-mails met meldingen. Berichten die niet kunnen worden bezorgd, komen terug naar dit e-mailadres. Geadresseerden zien een instructie dat ze niet naar dit adres moeten reageren.
Dagelijkse digest van e-mailberichten verzenden om [v] Stel het tijdstip in waarop dagelijkse digests worden verstuurd naar alle gebruikers die voor die optie hebben gekozen.

Deze tijdsinstelling geldt alleen voor het per e-mail verzenden van digests. Alle andere geregistreerde distributiemethoden, zoals SMS en tekst naar spraak, hanteren nog steeds de standaardinstelling van 20 minuten.

Meldingen opschonen
Belangrijke meldingen verwijderen die ouder zijn dan ___ dagen. [v]

Andere meldingen verwijderen ouder dan ___ dagen. [v]

Bepaal de periode waarna berichten worden verwijderd. Selecteer Belangrijke meldingen weergeven en Andere meldingen weergeven om lijsten te bekijken met de specifieke meldingen in die categorieën.

Ga zorgvuldig te werk bij het bepalen van de waarde voor deze instelling. Verwijderde meldingen kun je namelijk niet meer terughalen of op eenvoudige wijze opnieuw versturen.


Opties voor SMS en tekst naar spraak

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over meldingen via sms.

Als Blackboard Learn op de juiste manier is geïntegreerd met Blackboard Connect (hiervoor is een aparte licentie nodig), zijn de volgende velden eveneens beschikbaar.

Meer informatie over het inschakelen van meldingen via sms

Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Tools en functies de optie Meldingen. Dit zijn de beschikbare opties:

Opties voor meldingen via Blackboard Connect
SMS-opties Blackboard Connect
Afleveren SMS ingeschakeld Selecteer Ja om meldingen te versturen via SMS. SMS-berichten worden via Blackboard Connect verstuurd naar gebruikers die hebben aangegeven meldingen op deze manier te willen ontvangen. Gebruikers moeten expliciet aangeven dat ze deze meldingen willen ontvangen op hun telefoon, zelfs als deze zijn ingeschakeld in het systeem. Als een bericht een teken bevat dat niet wordt ondersteund door het SMS-berichtensysteem, wordt het gehele bericht in het Engels verstuurd. In alle andere gevallen wordt het bericht verstuurd in de standaardtaal van Learn. Gebruikers kunnen alleen per SMS meldingen ontvangen als ze beschikken over een geldig telefoonnummer dat ondersteuning biedt voor SMS-berichten en als dit nummer is opgeslagen in hun persoonlijke gegevens.

Als je Nee selecteert, kunnen gebruikers de optie voor meldingen via SMS niet kiezen wanneer ze hun voorkeuren voor het ontvangen van meldingen aanpassen.

Opties voor tekst naar spraak in Blackboard Connect
Tekst-naar-spraak ingeschakeld Selecteer Ja om meldingen te versturen via tekst naar spraak. Tekst naar spraak-berichten worden opgelezen aan gebruikers die hebben aangegeven meldingen op deze manier te willen ontvangen. Gebruikers moeten expliciet aangeven dat ze deze meldingen willen ontvangen op hun telefoon, zelfs als deze zijn ingeschakeld in het systeem. Deze optie is alleen beschikbaar als het systeemstandaardtaalpakket is ingesteld op Engels of Spaans. Gebruikers moeten een geldig telefoonnummer hebben opgeslagen in hun persoonlijke gegevens als ze meldingen willen ontvangen via tekst naar spraak.

Als je Nee selecteert, kunnen gebruikers de optie voor meldingen via tekst naar spraak niet kiezen wanneer ze hun voorkeuren voor het ontvangen van meldingen aanpassen.

Meldingen via tekst naar spraak zijn niet beschikbaar voor activiteit die is gegenereerd door cursussen in de Ultra-cursusweergave.

Tijdvak telefoonlevering Geef aan dat SMS-berichten en tekst naar spraak-berichten op ieder moment van de dag mogen worden verstuurd of stel een bepaald tijdvak in. Meldingen die buiten het tijdvak worden gegenereerd, worden vastgehouden tot het volgende tijdvak begint. Deze instelling heeft geen invloed op meldingen per e-mail, meldingen die worden weergegeven in Learn of systeemaankondigingen die per telefoon worden verstuurd.

SMS en Tekst naar spraak zijn geregistreerd als distributiemethoden in het meldingssysteem. Elke 20 minuten worden er vermeldingen verstuurd in Blackboard Learn. Deze periode kan worden geconfigureerd in het bestand bb-tasks.xml. Als de distributie plaatsvindt via SMS en Tekst naar spraak, verstuurt Learn het bericht naar Connect en verstuurt Connect het bericht naar de ontvangers.

Als binnen je instelling Learn wordt uitgevoerd onder Windows, controleer je of de tijdzone goed is ingesteld om er zeker van te zijn dat de berichten op het juiste moment worden bezorgd. Als je GMT-tijdzones gebruikt, wordt de tijdzone door Blackboard Connect ingesteld als EST. Om de juiste tijdzone naar de Connect-server te sturen, ga je naar het Configuratiescherm van Windows en schakel je daar de optie Klok automatisch aanpassen aan zomertijd en wintertijd in.

ULTRA: Hoe ontvangen gebruikers meldingen?

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van de originele ervaring voor informatie over meldingen.

In Blackboard Learn worden meldingen op deze manieren aangeboden:

 • Activiteitenstream: de activiteitenstream bevat meldingen voor alle cursussen van een gebruiker.
 • E-mail: het systeem kan meldingen per e-mail versturen als het profiel van een gebruiker een geldig e-mailadres bevat en activiteiten heeft geselecteerd in Meldingsinstellingen. De gebruiker kan ervoor kiezen om altijd direct een e-mail te ontvangen of alleen een dagelijkse digest van alle e-mails.
 • Sms: het systeem kan meldingen via sms-berichten versturen als het profiel van een gebruiker een geldig telefoonnummer bevat en activiteiten heeft geselecteerd in Meldingsinstellingen
 • Push-meldingen in mobiele app:Het systeem kan pushmeldingen distribueren in de Blackboard-app of de Blackboard Instructor-app. Via pushmeldingen krijgen gebruikers meldingen over cursusgebeurtenissen rechtstreeks op het scherm van hun mobiele apparaat. Gebruikers kunnen pushmeldingen aanpassen in het deelvenster Instellingen van activiteitenstreams, in hun profielpagina of rechtstreeks in de app.

ULTRA: Algemene opties voor meldingen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over opties voor meldingen.

Gebruikers moeten een e-mailadres toevoegen aan hun profiel om per e-mail meldingen te ontvangen over activiteit in al hun originele cursussen als Ultra-cursussen. Vervolgens kunnen ze aangeven hoe vaak en voor welke activiteiten ze meldingen willen ontvangen. Activiteiten van de organisatie veroorzaken geen meldingen per e-mail.

Meer informatie over de typen meldingen

Ga naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Tools en functies > Meldingen om de instellingen voor meldingen te bewerken. Deze instellingen zijn vereist.

Opties voor meldingen
E-mailinstellingen
Inzendingsbewijzen versturen Meldingen per e-mail in- of uitschakelen voor studenten wanneer ze cursuswerk inleveren. Inzendingsbewijzen zijn een manier voor studenten en cursusleiders om bij te houden wat er is ingeleverd, zelfs als de inzending wordt verwijderd of op een andere manier kwijtraakt. Studenten kunnen eerder ontvangen inzendingsbewijzen inzien via de pagina Mijn cijfers. Cursusleiders kunnen inzendingsbewijzen van studenten bekijken in Grade Center-rapporten.
E-mailmeldingen verzenden namens Typ het e-mailadres dat door het systeem wordt gebruikt als de afzender van de e-mails met meldingen. Berichten die niet kunnen worden bezorgd, komen terug naar dit e-mailadres. Geadresseerden zien een instructie dat ze niet naar dit adres moeten reageren.
Dagelijkse digest van e-mailberichten verzenden om Stel het tijdstip in waarop dagelijkse digests worden verstuurd naar alle gebruikers die voor die optie hebben gekozen.

Deze tijdsinstelling geldt alleen voor het per e-mail verzenden van digests. Alle andere geregistreerde distributiemethoden, zoals SMS en tekst naar spraak, hanteren nog steeds de standaardinstelling van 20 minuten.

Meldingen opschonen
Belangrijke meldingen verwijderen die ouder zijn dan ___ dagen.

Andere meldingen verwijderen ouder dan ___ dagen.

Bepaal de periode waarna berichten worden verwijderd. Selecteer Belangrijke meldingen weergeven en Andere meldingen weergeven om lijsten te bekijken met de specifieke meldingen in die categorieën.

Ga zorgvuldig te werk bij het bepalen van de waarde voor deze instelling. Verwijderde meldingen kun je namelijk niet meer terughalen of op eenvoudige wijze opnieuw versturen.

ULTRA: Meldingen via sms

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over meldingen via sms.

Cursusleiders en studenten moeten op de hoogte blijven van cursusactiviteit, zelfs als ze onderweg zijn. Gebruikers kunnen ervoor kiezen meldingen via sms te ontvangen. In de Ultra-ervaring hoeft een gebruiker alleen zijn mobiele nummer maar aan zijn profiel toe te voegen om meldingen via sms te ontvangen.

Beheerders moeten Blackboard Learn configureren en een tool voor de proxyverbinding in te stellen om meldingen via sms in te schakelen.

Meer informatie over sms-opties