Beheerders bepalen of de tool Meldingen al dan niet beschikbaar is. Jij bepaalt ook de e-mailindeling voor meldingen: individuele berichten, een dagelijkse digest of de gebruiker mag kiezen. U kunt ook het aantal dagen instellen waarna meldingen worden verwijderd.

Beheerders kunnen de standaardvoorkeuren voor meldingen instellen voor gebruikers. De opties voor gebruikers worden standaard ingesteld, maar ze kunnen de opties bewerken, afhankelijk van de instellingen die de beheerder heeft gekozen.

Meer informatie over standaardinstellingen voor meldingen

Gebruikers kunnen per cursus aangeven welke meldingen ze willen ontvangen en hoe ze deze willen ontvangen.


Hoe ontvangen gebruikers meldingen?

In Blackboard Learn worden meldingen op deze manieren aangeboden:

  • Activiteitenstream: de activiteitenstream bevat meldingen voor alle cursussen van een gebruiker.
  • E-mail: het systeem kan meldingen per e-mail versturen als het profiel van een gebruiker een geldig e-mailadres bevat en activiteiten heeft geselecteerd inMeldingsinstellingen. De gebruiker kan ervoor kiezen om altijd direct een e-mail te ontvangen of alleen een dagelijkse digest van alle e-mails.
  • Het systeem kan pushmeldingen distribueren in de Blackboard-app of de Blackboard Instructor-app. Via pushmeldingen krijgen gebruikers meldingen over cursusgebeurtenissen rechtstreeks op het scherm van hun mobiele apparaat. Gebruikers kunnen pushmeldingen aanpassen in het deelvenster Instellingen van activiteitenstreams, in hun profielpagina of rechtstreeks in de app.

Algemene opties voor meldingen

Gebruikers moeten een e-mailadres toevoegen aan hun profiel om per e-mail meldingen te ontvangen over activiteit in al hun originele cursussen als Ultra-cursussen. Vervolgens kunnen ze aangeven hoe vaak en voor welke activiteiten ze meldingen willen ontvangen.

Meer informatie over de typen meldingen

Ga naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Tools en functies > Meldingen om de instellingen voor meldingen te bewerken. Deze instellingen zijn vereist.

Opties voor meldingen
E-mailinstellingen
Inzendingsbewijzen versturenMeldingen per e-mail in- of uitschakelen voor studenten wanneer ze cursuswerk inleveren. Inzendingsbewijzen zijn een manier voor studenten en cursusleiders om bij te houden wat er is ingeleverd, zelfs als de inzending wordt verwijderd of op een andere manier kwijtraakt. Studenten kunnen eerder ontvangen inzendingsbewijzen inzien via de pagina Mijn cijfers. Cursusleiders kunnen inzendingsbewijzen van studenten bekijken in Grade Center-rapporten.
E-mailmeldingen verzenden namensTyp het e-mailadres dat door het systeem wordt gebruikt als de afzender van de e-mails met meldingen. Berichten die niet kunnen worden bezorgd, komen terug naar dit e-mailadres. Geadresseerden zien een instructie dat ze niet naar dit adres moeten reageren.
Dagelijkse digest van e-mailberichten verzenden om

Stel het tijdstip in waarop dagelijkse digests worden verstuurd naar alle gebruikers die voor die optie hebben gekozen.

Deze tijdsinstelling geldt alleen voor het per e-mail verzenden van digests. Alle andere geregistreerde distributiemethoden, zoals SMS en tekst naar spraak, hanteren nog steeds de standaardinstelling van 20 minuten.

Meldingen opschonen

Belangrijke meldingen verwijderen die ouder zijn dan ___ dagen.

Andere meldingen verwijderen ouder dan ___ dagen.

Bepaal de periode waarna berichten worden verwijderd. Selecteer Belangrijke meldingen weergeven en Andere meldingen weergeven om lijsten te bekijken met de specifieke meldingen in die categorieën.

Ga zorgvuldig te werk bij het bepalen van de waarde voor deze instelling. Verwijderde meldingen kun je namelijk niet meer terughalen of gemakkelijk opnieuw versturen.

Meldingen

Meldingen via sms zijn beschikbaar als je instelling vóór 3 augustus 2023 Connect SMS Service heeft gebruikt. In dat geval blijven meldingen via sms aangeboden en blijven bestaande meldingsinstellingen voor sms van kracht.

Meldingen via sms zijn niet meer beschikbaar voor instellingen met zelfhosting en beheerde hosting.

Meer informatie over het instellen van meldingen via sms