Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring.

De inhoudseditor is een platformonafhankelijke WYSIWYG-editor die is gebaseerd op TinyMCE, met een Open Source-licentie onder LGPL van Moxiecode Systems AB. De editor heeft een groot aantal nieuwe en verbeterde functies en neemt de plaats in van de oude teksteditor.

Met de inhoudseditor kunnen gebruikers professionele, levendige inhoud maken op elke plek waar ze tekstblokken kunnen invoeren.

Meer informatie over hoe studenten de editor gebruiken

Meer informatie over hoe cursusleiders de editor gebruiken

Overzicht van functies in de inhoudseditor:

 • Geschikt voor bijna elke populaire webbrowser.
 • Een lichtgewicht bewerkingseditor die veel kleiner is en veel sneller wordt geladen dan de meeste andere HTML-editors voor webbrowsers.
 • Gebruikers kunnen schakelen tussen een compacte actiebalk van één regel met alleen de basisopmaakfuncties en een uitgebreide actiebalk met alle beschikbare functies.
 • Opties voor nummering van lijsten en opsommingstekens.
 • Symbolen, ingesprongen blokken, horizontale regels en emoticons.
 • Bewerkingsfuncties voor HTML en CSS (cascading style sheet).
 • Geavanceerde opties voor maken en bewerken van tabellen.
 • Geavanceerde opties voor presenteren en opmaken van toegevoegde objecten.
 • Uitgebreide ondersteuning voor verschillende bestandsindelingen, waaronder grafische afbeeldingen, media en mashups.
 • Een geïntegreerde, krachtige maar eenvoudig te gebruiken visuele, wiskundige editor, de WIRIS formule-editor, die zowel WebEQ als MathML vervangt.
 • Meertalige ondersteuning binnen zowel de inhoudseditor zelf, evenals de mogelijkheid om aangepaste woordenlijsten voor spellingcontrole te laden die zijn gebaseerd op de woordenlijstindeling myspell/hunspell.

Uw instelling is verantwoordelijk voor licenties voor geüploade woordenlijsten.


Beschikbaarheid van functies van de inhoudseditor

Je kunt de beschikbaarheid van de functies voor spellingcontrole en de wiskundige editor instellen door naar het configuratiescherm voor systeembeheer te gaan en onder Tools en functies de optie Tools te selecteren.

Op de pagina Tools kun je de beschikbaarheid van zowel de wiskundige editor als de spellingcontrole instellen:

 • Systeemtool: Altijd Aan of Altijd Uit
 • Cursustool: Altijd Aan, Altijd Uit, Standaard Aan of Standaard Uit
 • Organisatietool: Altijd Aan, Altijd Uit, Standaard Aan of Standaard Uit

De functies Wiskundige editor en Spellingcontrole zijn niet beschikbaar voor gastgebruikers of waarnemers.


De afbeeldingsservice van de wiskundige editor configureren

De WIRIS formule-editor is een wiskundige editor waarmee gebruikers formules kunnen samenstellen via een eenvoudige, visuele bewerkingstool. Deze vergelijkingen kunnen vervolgens als compacte .png-afbeeldingen van hoge kwaliteit in de inhoud worden ingesloten.

Om de afbeeldingsservice van de wiskundige editor te configureren, ga je naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer je onder Tools en functies de optie Afbeeldingsservice van de wiskundige editor.

De pagina Afbeeldingsservice van de wiskundige editor verschijnt.

 • Serviceprotocol: selecteer HTTP (onbeveiligd) of HTTPS (beveiligd).
 • Host: de hostnaam (moet overeenkomen met de naam van de server waarop Blackboard Learn is geïnstalleerd).
 • Afbeeldingsservicepoort: het gebruikte poortnummer (80 is de standaardwaarde).
 • Servicepad: de map op de host waar wiskundige afbeeldingen worden gerenderd.
 • Codebasepad: de map op de host waar de applet-bestanden van de service worden geïnstalleerd.

De wiskundige editor, gemaakt door WIRIS, biedt op dit moment geen ondersteuning voor schermleesprogramma's.


Toegankelijkheidsfuncties

De toegankelijkheidsfuncties van de WIRIS-editor maakt wiskundige formules beschikbaar voor alle gebruikers. De WIRIS-editor gebruikt de toegankelijkheidsfuncties in webbrowsers. Gebruikers hoeven geen extra software te installeren om inhoud te leveren met toegankelijke formules.

Meer informatie over de weergave van toegankelijke wiskundige formules