Domeinen voor Community Engagement

Blackboard adviseert in de meeste gevallen gebruik te maken van instellingshiërarchiefuncties in plaats van domeinen. Instellingshiërarchie maakt een vollediger gebruik van andere Learn-functies mogelijk en vereist geen logica op basis van aangepaste regels.

Domeinen zijn alleen beschikbaar als je school toegang heeft tot functies van Community Engagement.

Domeinen vormen een aanpasbaar, flexibel en veilig beheermodel. Domeinen verzamelen cursussen, organisaties, gebruikers, tabbladen en modules in gedefinieerde sets, die verzamelingen worden genoemd. Elk domein kan één of meer verzamelingen bevatten. Een domein wordt beheerd door systeemrollen toe te kennen aan gebruikers die alleen op dat domein van toepassing zijn. Zo kan het beheer van alle gebruikers binnen een juridische opleiding worden toegewezen aan de staf van de juridische opleiding en dat van alle gebruikers binnen de opleiding Bedrijfskunde aan de staf van de opleiding Bedrijfskunde.

Dit is slechts een eenvoudig voorbeeld. Aangezien met behulp van bevoegdheden op voorzienings- en functieniveau een onbeperkt aantal systeemrollen kan worden gedefinieerd, is ook het aantal verschillende manieren waarop systeemrollen op domeinen kunnen worden toegepast, onbeperkt. De flexibiliteit van domeinen betekent dat een goede planning van het administratiemodel van groot belang is. Blackboard Global Service kan u helpen bij het plannen en implementeren van een administratiemodel. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw accountmanager.


Wat je met domeinen kunt doen

Hieronder vindt u een lijst van doelen die u met behulp van domeinen kunt realiseren:

  • Gebruikers, cursussen, organisaties, tabbladen en modules groeperen.
  • Het beheer van gebruikers, cursussen, organisaties, tabbladen en modules delegeren.
  • Verschillende administratieve verantwoordelijkheden toekennen aan verschillende stafleden binnen een domein.
  • De toegang beheren van domeinbeheerders tot bepaalde voorzieningen binnen een domein door het definiëren van bevoegdheden.

Wat je niet met domeinen kunt doen

Hier volgt een lijst met beperkingen op het gebruik van domeinen:

  • Domeinen zijn alleen beschikbaar in combinatie met Blackboard Learn - Community Engagement.
  • Domeinen zijn ontworpen met het oog op flexibiliteit en zijn niet gebonden aan hiërarchieën binnen het systeem. U kunt domeinen weliswaar zo definiëren dat ze elkaar overlappen of zelfs omvatten, maar dergelijke relaties worden naderhand aan de oorspronkelijke domeinstructuur opgelegd. Domeinen zelf kunnen binnen het systeem niet in een hiërarchische relatie tot elkaar staan.
  • Nieuwe items, zoals cursussen en gebruikers, die voldoen aan de beperkingen van een domein, worden in een domein opgenomen wanneer ze worden gemaakt. Domeinbeheerders kunnen bij het maken van items geen standaardkenmerken aan die items toekennen. Een domeinbeheerder kan het systeem bijvoorbeeld niet instellen om aan alle nieuwe cursussen die in het domein worden aangemaakt, bepaalde standaardwaarden toe te kennen.
  • Domeinen zijn bedoeld om verzamelingen van cursussen, organisaties, gebruikers, modules en tabbladen te beheren. Elk domein kan één of meer verzamelingen bevatten. Een domein kan bijvoorbeeld alleen cursussen of cursussen, tabbladen en gebruikers omvatten. U kunt domeinen niet gebruiken om andere items in het systeem te beheren, zoals tools en Building Blocks.

Terminologie

Hieronder volgt een lijst met termen en definities die u moet kennen om met domeinen te kunnen werken:

Domein: een groepering van gegevens die is bedoeld om administratieve verantwoordelijkheden te delegeren aan andere medewerkers.

Verzameling: een set gegevens, die is opgenomen in een domein. De inhoud van een verzameling wordt gedefinieerd door variabelen. U kunt items ook afzonderlijk selecteren.

Systeemrol: een rol waarmee administratieve bevoegdheden worden toegekend. Als een rol wordt toegepast op een domein, zijn de bevoegdheden alleen geldig wanneer de gebruiker werkt met gegevens binnen dat domein. Systeembeheerders kunnen een onbeperkt aantal systeemrollen definiëren en via elke systeemrol bevoegdheden toekennen aan honderden beheerfuncties. Aan elke gebruiker kunnen meerdere systeemrollen worden toegekend.

Categorie: een variabele waarmee cursussen kunnen worden gedefinieerd en gegroepeerd. Aan cursussen kunnen meerdere categorieën worden toegekend. Categorieën zijn een logisch middel om cursussen aan een verzameling toe te wijzen.

Instellingsrol: een variabele waarmee gebruikers kunnen worden gedefinieerd en gegroepeerd. Aan elke gebruiker kunnen meerdere instellingsrollen worden toegekend. Instellingsrollen zijn een logisch middel om gebruikers aan een verzameling toe te wijzen. Met instellingsrollen bepaalt u wat gebruikers te zien krijgen en wat niet.

Beschikbaarheid: regelt de toegang tot systeemonderdelen. Cursussen die niet beschikbaar zijn, zijn alleen toegankelijk voor bepaalde gebruikers. En omgekeerd heeft een gebruiker die niet beschikbaar is, geen toegang tot het systeem.

Ingeschakeld: een vlag die door Momentopname wordt ingesteld. Gegevens worden vaak uitgeschakeld om ze te markeren voor archivering of verwijdering.

Sleutel gegevensbron: een variabele die wordt toegekend aan gegevens die via Snapshot aan het systeem worden toegevoegd. Wanneer Momentopname is geïntegreerd met andere informatiesystemen, kunt u met gegevensbronsleutels verzamelingen definiëren op basis van de bron van de record.


Standaarddomein

Elk systeem heeft ten minste één domein. Dit domein bevat alle cursussen, organisaties, gebruikers, tabbladen en modules in het systeem en wordt het standaarddomein genoemd. Gebruikers met de systeemrol van systeembeheerder hebben volledige bevoegdheden voor het standaarddomein (dat wil zeggen, voor het gehele systeem).

Het begrip standaarddomein is van belang bij het toekennen van systeemrollen. Wanneer u systeemrollen toekent binnen een domein, zijn de bijbehorende bevoegdheden beperkt tot de items in dat domein. U kunt systeemrollen ook rechtstreeks aan een gebruiker toekennen. In dat geval zijn de toegekende bevoegdheden geldig binnen het standaarddomein (het gehele systeem).


Domeinbeheer

U maakt domeinbeheerders door gebruikersrecords te combineren met een of meer systeemrollen in het domein. Aan elke domeinbeheerder kan een groot aantal systeemrollen toegewezen worden. De bevoegdheden die bij die rollen horen, worden aan elkaar toegevoegd. U kunt dus door meerdere bevoegdheden te combineren, verschillende soorten domeinbeheerders maken. Dezelfde gebruiker kan beheerder zijn van meerdere domeinen.