Zoek je de nieuwste releaseopmerkingen? Bekijk de releaseopmerkingen voor Financial Aid Reporting (rapportages met betrekking tot financiële ondersteuning).

Het Building Block Financial Aid Reporting stelt gebruikers in staat rapporten te genereren over de deelname aan of de bijdrage van gebruikers aan bepaalde of verschillende cursussen, met informatie die vereist is om te bepalen of een student ontvangen financiering al dan niet moet terugbetalen overeenkomstig de regels die hiervoor zijn opgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs (Return of Title IV Funds (R2T4)).

  • Single Course User Participation Report: Dit rapport bestaat uit een downloadbestand met gegevens van de academische activiteiten/inzendingen van een gebruiker voor een bepaalde cursus. Cursusleiders kunnen het rapport uitvoeren via het configuratiescherm > Evaluatie > Cursusrapporten.
  • Multi-Course User Participation Report: Dit is een rapport op systeemniveau met gegevens van academische bijdragen van een student aan alle Blackboard Learn-cursussen. Een gebruiker met voldoende bevoegdheden voor de toegang tot het configuratiescherm voor systeembeheer > Systeemrapportage > Statistiekenrapporten kan het rapport uitvoeren voor Alle cursussen, Alle beschikbare cursussen of Alle onbeschikbare cursussen binnen de Blackboard Learn-omgeving. Instellingen met een licentie voor Community Engagement, en die gebruikmaken van een instellingshiërarchie, kunnen het rapport ook uitvoeren voor een bepaald knooppunt.

De gegevens worden uitgevoerd in een Microsoft® Excel®-spreadsheet (XLS), zodat ze kunnen worden gebruikt en bewerkt in een extern programma voor gegevensmanipulatie zoals Microsoft Excel, Microsoft Access®, SAS® en SPSS®. Dit rapport bevat gegevens voor meerdere cursussen.

Wat wordt opgenomen in de rapporten?

Ieder rapport bevat de volgende gegevens voor een student: voornaam, achternaam, gebruikers-ID, batch-ID, instelling van systeembeschikbaarheid, cursus-ID, batch-ID van de cursus, tijd-/datumstempel van inzendingen en het aantal inzendingen voor itemtypen met pogingen binnen een cursus, zoals opdrachten, toetsen, berichten in discussieruimten, blogs en dagboeken.

Het rapport bevat alleen gegevens voor cursusitems waarvoor studenten pogingen moeten inleveren. Daarnaast bevat het rapport alleen gegevens voor studenten die een poging hebben ingeleverd of een inzending hebben verstuurd. Beoordeling van een item is geen vereiste om de poging op te nemen in het rapport. Als een type item niet wordt gebruikt in de cursus, of als er geen inzendingen zijn, is er geen informatie om te melden en worden de gegevens niet in het rapport opgenomen. Rapporten bevatten daarnaast informatie over cursusactiviteiten en items die aanwezig zijn op het moment dat het rapport wordt uitgevoerd. Rapporten bevatten geen informatie over cursusitems die zijn verwijderd.

Rapporten bevatten de gegevens die zijn vastgelegd toen het rapport voor het laatst is vernieuwd.