I denne oversikten ser du resultatene for innholdet ditt etter måned eller år. Du ser de overordnede tilgjengelighetsresultatene, den totale mengden domener og innhold samt eventuelle tilgjengelighetsproblemer som er funnet.

Hvis du bruker Ally for Web Community Manager, ser du det totale antallet inndelinger i stedet for domener. Du kan finne ut mer i tilgjengelighetsrapporten i Ally for Web Community Manager.

Bruk menyen for periodetype for å se rapporten etter måned eller år. Eksporter rapporten for å se flere detaljer.

Mer om CSV-eksporten


Tilgjengelighetsresultat

Dette linjediagrammet viser tilgjengelighetsresultatet for alt innhold for en valgt tidsperiode. Hvis du for eksempel velger Etter måned i menyen for periodetype, kan du sammenligne resultatene for mange måneder.

  • Årlig tilgjengelighetsresultat: Det gjennomsnittlige tilgjengelighetsresultatet for alle innholdselementer i det aktuelle kalenderåret.
  • Hvis du bruker Web Community Manager, er dette skoleåret.

  • Månedlig tilgjengelighetsresultat: Det gjennomsnittlige tilgjengelighetsresultatet for alle innholdselementer i den aktuelle måneden.

Jo høyere poengsummen er, jo bedre resultater oppnår innholdet. Hold markøren over en periode på linjediagrammet for å se resultatene.

  • Nettsider: Gjennomsnittlig poengsum for nettområdets sider.
  • Filer Gjennomsnittlig poengsum for opplastet filinnhold. For eksempel PDF-filer, Word-dokumenter, PowerPoint-presentasjoner, bilder og så videre.
  • Overordnet: Gjennomsnittlig kombinert tilgjengelighetspoeng for både filer og nettsideinnhold.

Velg en periode for å se flere detaljer for den aktuelle perioden i rapportene Totalt antall domener, Totalt antall filer, Totalt antall sider, Overordnede tilgjengelighetsresultater og Tilgjengelighetsproblemer. Du kan også velge en ny periode i menyen for den gjeldende perioden.

Trykk på Tab for å navigere gjennom de ulike periodene i diagrammet med tastaturet. Trykk på mellomromstasten for å velge.


Totalt antall domener, nettsider og filer

Du kan se det totale antallet filer du har på nettstedet ditt, i Totalt antall filer-rapporten. Du kan se antallet domener og nettsider du har på nettstedet ditt, i rapportene Totalt antall domener og Totalt antall sider. Rapporten Totalt antall domener sammenligner den inneværende perioden med den forrige perioden.

I rapporten Totalt antall filer representerer fargene ulike filtyper. Hold markøren over en filtype for å se hvor mange slike elementer som er lastet opp, samt tilgjengelighetsresultatene for den aktuelle typen.

Brukere med skjermlesere kan trykke på Tab for å navigere gjennom den skjulte tabellen over totalt antall filer.

Velg en ny periode på linjediagrammet Tilgjengelighetsresultat eller i menyen for den gjeldende perioden for å se en annen periode.


Overordnet tilgjengelighetsresultat

Se tilgjengelighetsresultatet for den valgte perioden. 

Velg en ny periode på linjediagrammet Tilgjengelighetsresultat eller i menyen for den gjeldende perioden for å se en annen periode.


Tilgjengelighetsproblemer

Se en liste over tilgjengelighetsproblemer som er funnet i den valgte perioden. Velg en ny periode på linjediagrammet Tilgjengelighetsresultat eller i menyen for den gjeldende perioden for å se en annen periode.

Problemene er sortert etter frekvens De som er øverst på listen, forekommer hyppigst. Velg Alvorlig, Stort eller Lite for å sortere problemene etter alvorlighetsgrad. Du bør først ta hånd om alvorlige problemer. 

Du kan raskt se grunnleggende informasjon for de ulike problemene.

  • Filtype
  • Tilgjengelighetsproblem
  • Alvorlighetsgrad
  • Totalt antall elementer med problemet

Velg et problem for å se en fullstendig beskrivelse av det og hvilke domener som er berørt.

I tabellen Domener med dette tilgjengelighetsproblemet ser du domenenavnet, antallet elementer på domenet med problemet samt tilgjengelighetsresultatet. De domenene som problemet forekommer hyppigst i, er øverst på listen.

Velg Tilbake til oversikten for å gå tilbake til oversikten for Ally-rapporten om tilgjengelighet. Velg menyen for rapporteringsperioden for å sammenligne domener med dette problemet i en annen periode.

Velg et domene for å se elementene med det aktuelle problemet.

Se en liste over elementer med tilgjengelighetsproblemet og tilgjengelighetsresultatet.

Velg Tilbake til problemet for å gå tilbake til listen Domener med dette tilgjengelighetsproblemet. Velg Eksporter domene for å laste ned rapporten for enkeltdomenet. Velg en nettside eller fil for å se den. Velg Gå til domenet for å gå til startsiden for domenet.

Viser rapporten slettede eller løste problemer?

Se tidligere måneder. Hvis et problem er løst siden da, indikeres det.


Gjør elementer mer tilgjengelige

Gå til tilgjengelighetsrapporten. Gå til Tilgjengelighetsproblemer-tabellen, og finn frem til et innholdselement med et tilgjengelighetsproblem i et domene. Velg indikatoren for tilgjengelighetsresultatet for det aktuelle innholdselementet for å åpne tilbakemeldingspanelet.

Mer om resultatene og hvordan du forbedrer tilgjengeligheten for elementer