Bruksrapportene viser detaljer om hvordan besøkende og nettstedsredaktører bruker Ally. Finn ut hvor ofte gjester laster ned et alternativt format og gjester løser tilgjengelighetsproblemer.

Rapporten er et regneark som deles inn i fem regneark.

 1. Alternativ format kjører
 2. Alternativ format ukentlig
 3. Tilbakemelding for innhold starter
 4. Tilbakemelding for innhold ukentlig
 5. Data

Hvert regneark har detaljer om et datoområde du velger.


Opprett en bruksrapport

 1. I Ally-institusjonstilgjengelighetsrapporten, velg Bruk-fanen.
 2. Velg et datoområde for rapporten.
 3. Trykk på  Last ned bruksrapport-knappen.

Du ser kanskje ikke noe data når du åpner rapporten for første gang. Den nedlastede filen kan være beskyttet. Aktiver redigering for å se dataene.


Alternativ format kjører

Alternativer for alternativt format starter-regnearket viser inngrep og fordeling av alternative format over et bestemt datoområde.

Inngrep med alternative formater

Regnearket begynner med detaljer om hvor mange ganger Alternative formater-panelet ble åpnet og hvor ofte et alternativt format ble lastet ned.

En konverteringsverdi viser hvor mange nedlastinger som er utenfor det totale antallet ganger panelet ble åpnet.

Missing media item.

Fordeling etter alternative formater

Se hvilke alternative formater som er populære, eller lastet ned flest ganger av gjestene dine. Hvert alternative format er oppført med hvor mange ganger den ble lastet ned.

Domener med nedlasting av alternative formater

Se domenene som gjester lastet ned alternative formater fra.


Alternativ format ukentlig

Alternativ format ukentlig-regnearket viser ukentlig aktivitet over datoområdet for rapporten. Du kan se hvor mange ganger gjestene har åpnet panelet hver uke. Du kan også se hvor mange ganger de har lastet ned et alternativt format hver uke.

Uker starter fra mandagen av. Du kan ikke rapportere på nåværende dag.


Tilbakemelding for innhold starter

Innhold Tilbakemelding starter -regnearket viser inngrep og fordeling av innholdstilbakemelding over et bestemt datoområde.

Inngrep med innholdstilbakemelding

Regnearket begynner med detaljer om hvor mange ganger Innholdsredaktørens tilbakemelding-panelet ble åpnet og hvor ofte redaktører har fikset tilgjengelighetsproblemer ved å bruke den.

En konverteringsverdi viser prosenten av totalt antall ganger panelet ble åpnet.


Innhold Tilbakemelding ukentlig

Innholdstilbakemelding ukentlig-regnearket viser ukentlig aktivitet over datoområdet for rapporten. Du kan se hvor mange ganger innholdsredaktørene har åpnet panelet hver uke. Du kan også se hvor mange ganger de har fikset tilgjengelighetsproblemer hver uke.

Uker starter fra mandagen av. Du kan ikke rapportere på nåværende dag.


Data

Regneark for data  viser spesifikke detaljer for hver gang et panel ble åpnet, et format ble lastet ned, og et tilgjengelighetsproblem ble løst.

 • ID: Den unike ID-en for raden/hendelsen.
 • Domene-ID: Domene-ID-en.
 • Domenekode: Domenekoden.
 • Domenenavn: Domenenavnet.
 • Begrep-ID: Begreps-ID-en.
 • Navn på begrep: Begrepsnavnet.
 • Innholds-ID: Innholds-ID-en.
 • Hendelse: Beskriver handlingen. Hvis noen for eksempel åpnet panelet alternative formater ellerInnholdsredaktørens tilbakemelding.
 • AFLaunch: Viser om noen har åpnet Alternativt format-panelet eller ikke. 1 betyr at panelet er åpnet. 0 betyr at panelet forblir lukket.
 • Last ned: Viser om noen lastet ned et alternativt format. 1 betyr at èn eller flere formater ble lastet ned. 0 betyr at ingen formater ble lastet ned.
 • IFLaunch: Viser om noen har åpnet tilbakemeldingspanelet i innholdsredigeringen eller ikke. 1 betyr at panelet er åpnet. 0 betyr at panelet forblir lukket.
 • Fiks: Viser om noen har rettet opp et tilgjengelighetsproblem fra tilbakemeldingspanelet i innholdsredigeringen. 1 betyr at èn eller flere problemer ble rettet opp. 0 betyr at ingen ble rettet opp.
 • Tidsstempel: Viser når hendelsen forekom. Tidsstempelet er i antall sekunder siden 1. januar 1970.
 • Klient-ID: Klient-ID-en.
 • Filtype: Identifiserer filtypen i hendelsen. Eksempelvis bilder eller presentasjoner.
 • Formattype: Identifiserer det alternative formatet som er lastet ned. Formattype er tom når Nedlasting er 0.

  TTS representerer lyd formatet.

 • Poengsum før: Poengsum for tilgjengelighet for domenet før innholdet ble forbedret. Poengsum før er tom når Fiks er 0.
 • Poengsum etter: Poengsum for tilgjengelighet for domenet etter at innholdet ble forbedret. Poengsum etter er tom når Fiks er 0.
 • Forbedret: Viser om tilgjengelighetsresultatet ble forbedret etter filen ble fikset. 1 betyr at resultatet ble forbedret. + betyr at resultatet ikke ble forbedret. Forbedret er tom når Fiks er 0.
 • Uke: Viser den første dagen i uken som hendelsen forekom. Uken er i antall dager, til starten av uken, siden 30. desember 1899.
 • AF: Viser aktivitet med Alternativt format-panelet. 1 betyr at det var aktivitet. Panelet kan ha vært åpnet eller et format ble lastet ned. 0 betyr at det ikke oppstod noe aktivitet.
 • HVIS: Viser aktivitet med tilbakemeldingspanelet i innholdsredigeringen. 1 betyr at det oppstod aktivitet. Panelet kan ha vært åpnet eller et problem ble rettet opp. 0 betyr at det ikke oppstod noe aktivitet.