Alternative formater

Alle kan dra nytte av alternative formater

Mange skoler i dag er integrert både fysisk og digitalt med studenter med forskjellige behov. Med alternative formater kan alle få tilgang til informasjonen de trenger, på den måten de trenger eller vil ha den.

Med alternative formater kan alle studenter oppfylle de samme læringsmålene ved å bruke ressurser som er laget med tanke på hver enkelt students behov. Blackboard Ally lager for eksempel alternativer i elektronisk braille- eller lydformat for studenter med synshemninger.

Alternative formater er ikke bare for spesifikke grupper med studenter. Alle kan dra nytte av alternative formater. Det kan for eksempel hende du har studenter som fort blir slitne i øynene eller lærer bedre ved å lytte. Da kan de høre på en lydversjon av filen du har lastet opp. Eller de kan bruke HTML- eller ePub-formatene, så det blir lettere å lese innholdet på mobilenheter.

Mer om de ulike alternative formatene og fordelene med dem

Undervisere trenger ikke å gjøre noen ting. Ally lager de alternative formatene for deg.

Ally 4 nett finner alternative formater


Finn tilgjengelige alternative formater

Ally oppretter alternative formater til sider på nettsider og filer basert på originalen. For eksempel, hvis det originale innholdet er en PDF, oppretter Ally lyd, elektronisk blindeskrift, og ePub-formater av samme innhold. Disse formatene er gjort tilgjengelig med det originale innholdet sånn at alt er på en beleilig plass.

De alternative formatene opprettet avhenger av den originale innholdstypen. Hvis du ikke ser et valg om å laste ned alternative formater, er ikke Ally aktivert for den nettsiden eller filen ikke er en støttet innholdstype.

Finn Last ned-ikonet for alternative formater, og åpne det. Velg siden eller menyen du vil ha et alternativt format for. Velg formatet som passer best for deg!


Hvilke alternative formater genererer Ally?

Ally kan lage alternative formater for disse filtypene:

 • PDF-filer
 • Microsoft® Word-filer
 • Microsoft® PowerPoint®-filer
 • OpenOffice/LibreOffice-filer
 • Opplastede HTML-filer

Disse alternative formatene kan genereres:

 • OCR (optisk gjenkjenning av tegn – for skannede dokumenter)
 • Tagget PDF (for Word-, Powerpoint- og OpenOffice/LibreOffice-filer)
 • Semantisk HTML
 • Lyd
 • ePub
 • Elektronisk braille
 • Oversatt versjon

  Vi holder på med en prøveperiode av den oversatte versjonen. Prøveperioden kommer til å vare i noen få måneder og brukes for å samle inn tilbakemelding om brukstilfellene for formatet og kvaliteten på oversettelsene.

Mer om hvert alternative format

Hva må underviseren gjøre for å generere alternative tilgjengelige formater for et innholdselement?

Ingenting. Ally plukker opp automatisk enhver eksisterende eller nye materialer, kjører det gjennom tilgjengelighetssjekklisten, og gjør alternative tilgjengelige versjoner tilgjengelig for både studenten og underviseren.

Er det noen begrensninger for filstørrelser?

Nei. Det kan være tilfeller der algoritmen mislykkes i å generere alternative tilgjengelige formater for enkelte store filer, men Ally setter ikke en grense for maksimum filstørrelse.

Hvordan håndterer Ally passordbeskyttet innhold?

Ally registrerer passordbeskyttet innhold, gir det 0 % som tilgjengelighetsresultat og kommer med veiledning i undervisertilbakemeldingen om hvordan passordet kan fjernes. Ally genererer ikke alternative formater for passordbeskyttet innhold, siden vi ikke får tilgang til det aktuelle innholdet.

Kan jeg deaktivere alternative formater?

Ikke på dette tidspunktet.