Se resultatene for innholdet på nettstedet ditt, sortert etter domene. I denne tabellen ser du alle domener med tilgjengelighetsproblemer.

Hvis du bruker Ally for Web Community Manager, ser du inndelinger i stedet for domener. Du kan finne ut mer i tilgjengelighetsrapporten i Ally for Web Community Manager.

For hvert domene ser du navnet, antallet elementer på domenet som har problemer, den overordnede nettadressen og domenets tilgjengelighetsresultat.

Du kan søke etter spesifikke domener, eksportere domenerapporten eller velge et domene for å se flere resultater.

Mer om CSV-eksporten


Rapport for enkeltdomener

I rapporten for enkeltdomener kan du se det totale antallet filer og sider, overordnede tilgjengelighetsresultater og tilgjengelighetsproblemer på domenet.

Velg Eksporter domene for å laste ned rapporten for enkeltdomenet. Velg et element for å se den aktuelle nettsiden eller filen. Velg Gå til domenet for å besøke domenet.


Totalt antall filer og sider og de overordnede tilgjengelighetsresultatene

I rapporten Totalt antall filer representerer fargene ulike innholdstyper. Hold markøren over en innholdstype for å se hvor mange slike elementer som er opprettet, samt tilgjengelighetsresultatene for den aktuelle typen.

Brukere med skjermlesere kan trykke på Tab for å navigere gjennom den skjulte tabellen over totalt antall filer.

Du kan se hvor mange sider som er opprettet på domenet, i rapporten Totalt antall sider.

Du kan se resultatene for domenet i rapporten Overordnede tilgjengelighetsresultater. Jo høyere poengsummen er, jo bedre resultater oppnår innholdet.


Tilgjengelighetsproblemer

Se en liste over tilgjengelighetsproblemer som er funnet på domenet. Problemene er sortert etter frekvens De som er øverst på listen, forekommer hyppigst. Velg AlvorligStort eller Lite for å sortere problemene etter alvorlighetsgrad. Du bør først ta hånd om alvorlige problemer. 

Du kan raskt se grunnleggende informasjon for de ulike problemene.

  • Innholdstype
  • Tilgjengelighetsproblem
  • Alvorlighetsgrad
  • Totalt antall elementer med problemet

Velg et problem for å se en fullstendig beskrivelse av det og hvilke elementer som er berørt. Se på de ulike elementene og de tilknyttede tilgjengelighetsresultatene.

Velg Tilbake til problemet for å gå tilbake til domenerapporten. Velg et element for å se filen. Velg Gå til domenet for å besøke domenet.


Gjør elementer mer tilgjengelige

Gå til tilgjengelighetsrapporten. Gå til Tilgjengelighetsproblemer-tabellen, og finn frem til et innholdselement med et tilgjengelighetsproblem i et domene. Velg indikatoren for tilgjengelighetsresultatet for det aktuelle innholdselementet for å åpne tilbakemeldingspanelet.

Mer om resultatene og hvordan du forbedrer tilgjengeligheten for elementer