Generelt

Hvilke språk støttes i Blackboard Ally?

Blackboard Ally er tilgjengelig på en rekke språk. 

Blackboard Ally er tilgjengelig på disse språkene:

 • Katalansk
 • Dansk
 • Nederlandsk
 • Engelsk (USA)
 • Engelsk (Storbritannia)
 • Finsk
 • Fransk
 • Fransk (Canada)
 • Tysk
 • Italiensk
 • Norsk Bokmål
 • Norsk Nynorsk
 • Polsk
 • Portugisisk
 • Portugisisk (Brasil)
 • Spansk
 • Svensk
 • Tyrkisk
 • Walisisk

Hva med servere for lokal distribuering?

Ally-distribueringer utenfor Nord-Amerika bruker nå også servere utenfor USA for tredjepartstjenester Ally trenger. Det betyr at lokale distribueringer ikke bruker servere i USA for noen Ally-funksjonalitet.

Hvor kan jeg finne forpliktelsene for tjenestenivå for Blackboard Ally?

Dokumentet for forpliktelser for tjenestenivå for Blackboard Ally (bare tilgjengelig på engelsk)

Har Blackboard Ally en fast tidsplan for utgivelser?

Vi bruker en sann SaaS-tilnærmelse (Software as a Service) for Ally og sender ofte nye utgivelser til produksjonsmiljøet. Det finnes for øyeblikket ingen fast tidsplan for utgivelser, men det kommer i snitt en versjon hver 1–2 uker. Disse utgivelsene sammenfaller vanligvis ikke med utgivelser for andre Blackboard-produkter.

Det eneste unntaket fra denne tilnærmingen med kontinuerlige utgivelser er ved endringer som i stor grad er brukerorientert. I slike tilfeller sier vi fra en måned før vi gjør utgivelsene tilgjengelige i produksjonsmiljøet.

Som følge av denne prosessen for kontinuerlige utgivelser er det ikke mulig å gi tilgang til tidlige versjoner av utgivelser i test-/oppsamlingsmiljøer.


Sjekkliste for tilgjengelighet

Hva slags innhold sjekkes av Ally?

Ally sjekker for øyeblikket disse filtypene:

 • Nettsider/HTML-innhold
 • Bilder
 • PDF-filer
 • Microsoft® Word-filer
 • Microsoft® PowerPoint®-filer
 • OpenOffice/LibreOffice-filer
 • Opplastede HTML-filer
 • Innebygde YouTube™-videoer

  GoogleTM retningslinjer for personvern

Hvilke tilgjengelighetsproblemer ser Ally etter?

Sjekklisten for tilgjengelighet i Ally er basert på WCAG 2.1 AA (retningslinjer for tilgjengelighet for nettinnhold). Dette er en internasjonal standard for tilgjengelighet, og mesteparten av de lovmessige og juridiske kravene over hele verden er i tråd med denne standarden.

I tillegg inneholder Ally en rekke ytterligere kontroller som er litt mer rettet mot brukervennligheten for og kvaliteten på nettinnhold.

Hva gjør Ally med innhold som ikke kan sjekkes?

Innhold Ally ikke kan se etter tilgjengelighetsproblemer i, for eksempel ZIP- og XML-filer, legges under «Annet» i tilgjengelighetsrapporten. Det beregnes ingen tilgjengelighetsresultater for dette innholdet, og det påvirker ikke institusjonens tilgjengelighetsresultat. 

Mer om institusjonsrapporten for administratorer

Hva er kontrastsjekker?

Kontrastsjekkene kontrollerer om det er nok kontrast mellom fargen på teksten og fargen på bakgrunnen. Det kan være vanskelig for enkelte brukere å lese tekst med lav kontrast. Dette gjelder spesielt for studenter med synshemninger, for eksempel studenter som er fargeblinde.

Ally bruker kontrastkravene som er spesifisert i WCAG 2.1 AA-retningslinjene

Du kan når som helst sjekke innholdet ditt med Colour Contrast Analyser fra The Paciello Group.

Hvor finner jeg Ally-sjekklisten for tilgjengelighet?

Mer om sjekklisten for tilgjengelighet

Vanlige spørsmål for Ally for underviser og redaktør.

Vanlige spørsmål om alternative formater

Alternative formater

Hvilke alternative formater genererer Ally?

Hvilke alternative formater genererer Ally?

Ally lager alternative formater for disse filtypene:

 • PDF-filer
 • Microsoft® Word-filer
 • Microsoft® PowerPoint®-filer
 • OpenOffice/LibreOffice-filer
 • Opplastede HTML-filer

Disse alternative formatene kan genereres:

 • OCR (optisk gjenkjenning av tegn – for skannede dokumenter)
 • Tagget PDF (for Word-, Powerpoint- og OpenOffice/LibreOffice-filer)
 • Mobilvenlig HTML
 • Lyd
 • ePub
 • Elektronisk braille
 • Oversatt versjon
  • Den oversatte versjonen er deaktivert som standard. Administratorer kan sende inn en brukerstøtte-sak for å aktivere den.
 • BeeLine Reader

Mer om alternative formater

Blir det generert alternative formater når det kommer nedlastingsforespørsler?

Den første gangen det blir forespurt et spesifikt alternativ format for et visst innholdselement, genererer Ally det. Dette tar vanligvis 1–2 minutter.

Så snart det alternative formatet er generert, blir det lastet ned. Ally lagrer deretter resultatet i bufferen også, slik at andre forespørsler om det samme alternative formatet kan leveres og lastes ned umiddelbart fra bufferen.

Genererer Ally alternative formater for studentinnhold?

For øyeblikket behandler Ally bare undervisningsinnhold. Det vil si innhold som er lagt til av personer med redigeringstillatelser for emnet, for eksempel underviseren eller en emnedesigner. Ally behandler for øyeblikket ikke studentinnhold eller studentinnsendinger.

Hvilket format brukes som OCR-behandlet alternativt format?

OCR-behandlede versjoner gjøres tilgjengelig som taggede PDF-filer.

Hvilket format brukes som alternativt format for lyd?

Det alternative formatet for lyd gjøres tilgjengelig som en MP3-fil som kan lastes ned. Vi legger også til noe av den uthentede semantiske informasjonen i talen, noe som gir lyden mer struktur, slik at det blir lettere å følge med.

Hva slags punktskriftkode bruker Ally for det elektroniske punktskriftformatet?

Ally bruker BRF (Braille Ready File) som elektronisk punktskriftformat. Hva slags punktskriftkode som brukes, avhenger av dokumentspråket. For engelske dokumenter bruker Ally Grade 2 Unified English Braille (sammentrukket).

Du finner mer informasjon om Unified English Braille på nettstedet for UKAAF

Kan det elektroniske punktskriftformatet Ally brukes, skrives ut på en punktskriver?

BRF-formatet (Braille Ready File) kan brukes for både elektroniske leselister og punktskrivere.

Du må fortsatt sjekke om spesifikke punktskrivere har støtte for BRF-formatet.

Du finner mer informasjon om BRF på nettstedet for Accessible Instructional Materials

Hvorfor ser jeg en melding om at de alternative formatene for en fil er deaktivert?

Undervisere og administratorer kan slå av alternative formater for spesifikke innholdselementer i emner. Dette kan de for eksempel gjøre for filer som er lastet opp til et emne.

Hva må underviseren gjøre for å generere alternative tilgjengelige formater for et innholdselement?

Ingenting. Ally plukker opp automatisk enhver eksisterende eller nye materialer, kjører det gjennom tilgjengelighetssjekklisten, og gjør alternative tilgjengelige versjoner tilgjengelig for både studenten og underviseren.

Er det noen begrensninger for filstørrelser?

Det er ingen grense for filstørrelse for å sjekke innhold for tilgjengelighetsproblemer. Det er mulig at spesielt store eller kompliserte filer ikke kan kontrolleres.

Det er en grense på 50 MB filstørrelse for faste filer som lastes opp direkte via undervisers tilbake melding for Ally.

Det er ingen grense for generering av alternative formater, inkludert det alternative formatet for HTML. Det er mulig at de alternative formatene for spesielt store eller kompliserte filer ikke kan genereres. Det finnes unntak

 • Det finnes en 30MB/100-sidegrense for generering av alternative formatet for OCRd for skannede dokumenter. Det alternative formatet for OCDr er en forutsetning for å generere de andre alternative formatene for skannede dokumenter. 
 • Det er en grense på 100 000 tegn for det alternative formatet for lyd. Denne tegngrensen tilsvarer vanligvis minst 30 sider eller flere timer med lyd.

Hvordan håndterer Ally passordbeskyttet innhold?

Ally registrerer passordbeskyttet innhold, gir det 0 % som tilgjengelighetsresultat og kommer med veiledning i undervisertilbakemeldingen om hvordan passordet kan fjernes. Ally genererer ikke alternative formater for passordbeskyttet innhold, siden vi ikke får tilgang til det aktuelle innholdet.

Kan jeg deaktivere alternative formater?

Ja, administratorer kan deaktivere alternative formater.