Generelt

Hvilke språk støttes i Blackboard Ally?

Blackboard Ally er tilgjengelig på en rekke språk. 

Blackboard Ally er tilgjengelig på disse språkene:

 • Katalansk
 • Dansk
 • Nederlandsk
 • Engelsk (USA)
 • Engelsk (Storbritannia)
 • Finsk
 • Fransk
 • Fransk (Canada)
 • Tysk
 • Italiensk
 • Norsk Bokmål
 • Norsk Nynorsk
 • Polsk
 • Portugisisk
 • Portugisisk (Brasil)
 • Spansk
 • Svensk
 • Tyrkisk
 • Walisisk

Hva med servere for lokal distribuering?

Ally-distribueringer utenfor Nord-Amerika bruker nå også servere utenfor USA for tredjepartstjenester Ally trenger. Det betyr at lokale distribueringer ikke bruker servere i USA for noen Ally-funksjonalitet.

Hvor kan jeg finne forpliktelsene for tjenestenivå for Blackboard Ally?

Dokumentet for forpliktelser for tjenestenivå for Blackboard Ally (bare tilgjengelig på engelsk)

Har Blackboard Ally en fast tidsplan for utgivelser?

Vi bruker en sann SaaS-tilnærmelse (Software as a Service) for Ally og sender ofte nye utgivelser til produksjonsmiljøet. Det finnes for øyeblikket ingen fast tidsplan for utgivelser, men det kommer i snitt en versjon hver 1–2 uker. Disse utgivelsene sammenfaller vanligvis ikke med utgivelser for andre Blackboard-produkter.

Det eneste unntaket fra denne tilnærmingen med kontinuerlige utgivelser er ved endringer som i stor grad er brukerorientert. I slike tilfeller sier vi fra en måned før vi gjør utgivelsene tilgjengelige i produksjonsmiljøet.

Som følge av denne prosessen for kontinuerlige utgivelser er det ikke mulig å gi tilgang til tidlige versjoner av utgivelser i test-/oppsamlingsmiljøer.


Sjekkliste for tilgjengelighet

Hva slags innhold sjekkes av Ally?

Ally sjekker for øyeblikket disse filtypene:

 • Nettsider/HTML-innhold
 • Bilder
 • PDF-filer
 • Microsoft® Word-filer
 • Microsoft® PowerPoint®-filer
 • OpenOffice/LibreOffice-filer
 • Opplastede HTML-filer
 • Innebygde YouTube™-videoer

Hvilke tilgjengelighetsproblemer ser Ally etter?

Sjekklisten for tilgjengelighet i Ally er basert på WCAG 2.1 AA (retningslinjer for tilgjengelighet for nettinnhold). Dette er en internasjonal standard for tilgjengelighet, og mesteparten av de lovmessige og juridiske kravene over hele verden er i tråd med denne standarden.

I tillegg inneholder Ally en rekke ytterligere kontroller som er litt mer rettet mot brukervennligheten for og kvaliteten på nettinnhold.

Hva gjør Ally med innhold som ikke kan sjekkes?

Innhold Ally ikke kan se etter tilgjengelighetsproblemer i, for eksempel ZIP- og XML-filer, legges under «Annet» i tilgjengelighetsrapporten. Det beregnes ingen tilgjengelighetsresultater for dette innholdet, og det påvirker ikke institusjonens tilgjengelighetsresultat. 

Mer om institusjonsrapporten for administratorer

Hva er kontrastsjekker?

Kontrastsjekkene kontrollerer om det er nok kontrast mellom fargen på teksten og fargen på bakgrunnen. Det kan være vanskelig for enkelte brukere å lese tekst med lav kontrast. Dette gjelder spesielt for studenter med synshemninger, for eksempel studenter som er fargeblinde.

Ally bruker kontrastkravene som er spesifisert i WCAG 2.1 AA-retningslinjene

Du kan når som helst sjekke innholdet ditt med Colour Contrast Analyser fra The Paciello Group.

Hvor finner jeg Ally-sjekklisten for tilgjengelighet?

Mer om sjekklisten for tilgjengelighet

Instructor and Editor FAQs for Ally

Alternative Format FAQs

Alternative formats

What alternative formats does Ally generate?

Ally provides alternative formats for these file types:

 • PDF files
 • Microsoft® Word files
 • Microsoft® Powerpoint® files
 • OpenOffice/LibreOffice files
 • Uploaded HTML files

These alternative formats can be generated:

 • OCR’d version (for scanned documents)
 • Tagged PDF (currently for Word, Powerpoint and OpenOffice/LibreOffice files)
 • Mobile-friendly HTML
 • Audio
 • ePub
 • Electronic Braille
 • Translated Version

  Translated Version is disabled by default. Administrators can submit a support case to have it enabled. To learn more, see Translated Version alternative format.

More on alternative formats

Are alternate formats generated when a request to download is made?

When a particular alternative format for a particular content item is requested for the first time, Ally generates this on demand. In most cases, this completes within 1-2 minutes.

As soon as it has been generated, the alternative format is downloaded. Ally then also caches the result, so any additional requests for the same alternative format can be served and downloaded from cache immediately.

Does Ally generate alternative formats for student content?

Ally currently only processes instructional content. For example, content added by someone with edit permissions in the course, such as the instructor or instructional designer. Ally currently does not process student content or student submissions.

What format is the OCR’d alternative format?

The OCR’d version is made available as a tagged PDF.

What format is the Audio alternative format?

The audio alternative format is made available as a downloadable MP3 file. We also add some of the extracted semantic information into the speech, which adds additional structure to the audio and makes it easier to follow.

Which Braille code does Ally use for the Electronic Braille Format?

Ally uses Braille Ready File (.brf) as the electronic Braille format. The braille code used depends on the language the document is in. For English documents, Ally uses Grade 2 Unified English Braille (contracted).

More on Unified English Braille on the UKAAF website

Can the Ally Electronic Braille Format be printed using a Braille printer?

The Braille Ready File (.brf) format can be used for both electronic braille displays and braille embossers (printers).

You still need to check whether a specific Braille embosser/printer supports the .brf format.

More on BRF on the Accessible Instructional Materials website

Why do I see "The alternative formats for this file have been disabled"?

Instructor and administrators can turn off alternative formats for an individual content item within a course. For example, on a file uploaded to the course.

What does the instructor need to do to generate alternative accessible formats for a content item?

Nothing. Ally automatically picks up on any existing or new materials, runs it through the accessibility checklist, and makes the alternative accessible versions available to both the student and the instructor.

Is there a file size limit?

No, there is no file size limit. There may be cases where the algorithm fails to generate alternative accessible formats for certain large files, but Ally doesn’t enforce a maximum file size.

How does Ally handle password protected content?

Ally detects password-protected content, gives them a 0% accessibility score and provides guidance to help remove the password through the instructor feedback. Ally does not generate any alternative formats for password protected content, as we can’t get access to the actual content.

Can I disable alternative formats?

Not at this time.