Følg med på og forbedre tilgjengeligheten av innholdet på nettstedet ditt.

Med Blackboard Ally får du en tilgjengelighetsrapport for innhold på hele nettstedet, slik at du kan få dyp innsikt i og forståelse av resultatene nettstedet oppnår, og hvordan det utvikler seg – med innholdstilgjengelighet som perspektiv. Med denne rapporten blir det lettere å følge med på fremdriften samt oppdage problemområder og identifisere tiltak som kan gjøre tilgjengeligheten på nettstedet enda bedre.