Med Blackboard Ally kan du lære på dine egne premisser.

Ally oppretter alternative formater med innhold som er lettere å bruke for alle. Ally arbeider inne i en nettside sånn at den er tilgjengelig når du trenger den.

Alternative formater inkluderer leselig tekst for skjermlesere, bilder med teksting og innhold som er enkelt å navigere i. Ally oppretter flere alternativer fra de originale dokumentene på en side. Du kan laste ned disse alternative formatene fra alle sider.