Skannede PDF-filer

Når du skanner sider fra gamle tekstbøker, blir resultatet utilgjengelige dokumenter.

Det er mye jobb å forberede emner, og av og til har du kanskje en skannet kopi av en bok i arkivet ditt. Skannet tekst er dessverre svært utilgjengelig og skaper store utfordringer for alle studenter når det gjelder å lese og studere dem på en effektiv måte.

Når du kommer over en skannet PDF-fil, bør du gjøre det du kan, for å erstatte den med et dokument med skikkelig digital tekst.

Skannede PDF-filer får dårlige tilgjengelighetsresultater.

Velg Tilgjengelighetsresultat-indikatoren for å finne ut mer og legge til en beskrivelse.

Problembeskrivelser og ressurser

Filen er 0 % tilgjengelig fordi det er vanskelig for studenter å lese og studere materialet.

Velg Betydningen av dette for å se en forklaring.

Last opp en tekstbasert versjon

Kan du finne en tekstversjon? Velg Ja og last opp en digital tekstversjon til Ally for å forbedre resultatet.

Legg til en biblioteksreferanse

Det kan hende det fortsatt er vanskelig å finne en digital tekstversjon. Hvis du kontakter biblioteket eller tilgjengelighetsavdelingen før semesterstart, kan du bidra til at studenter som trenger slike formater, ikke faller bakpå.

Du kan også legge til en biblioteksreferanse i Ally for å hjelpe studentene.

  1. Velg Nei når du blir spurt om du kan få tak i en tekstbasert versjon.
  2. Velg Ja når du blir spurt om det er mulig å finne dokumentet på biblioteket.
  3. Fyll ut så mye informasjon som mulig i tilbakemeldingsskjemaet i Ally, og velg Legg til referanse.

Når du har lagt til biblioteksreferansen, kan studentene se dokumentinformasjonen ved å gå til filen og velge Alternative formater i menyen ved siden av filnavnet. Velg Biblioteksreferanse.

Alternativt format med OCR

Hvis du velger Nei for begge spørsmålene (tekstbasert versjon og biblioteksreferanse) i Ally-tilbakemeldingen, utfører Ally en optisk gjenkjenning av tegn (OCR – Optical Character Recognition) for å prøve å identifisere tekstelementer på en bedre måte. Dette er dessverre ikke noen endelig løsning, så den gjør ikke resultatet bedre. Du bør fortsatt bytte ut den skannede versjonen.

Mer om alternative formater for studenter