Legg til en biblioteksreferanse

Hvis alt annet slår feil, kan du legge til bibliografisk informasjon for å hjelpe studentene

Av og til er det bare ikke mulig å finne en fullstendig tilgjengelig versjon av en emnefil. Som en siste utvei, lar Ally deg legge til litt mer bibliografisk informasjon i filen. Slik informasjon kan hjelpe studentene med å samarbeide med unversitetskontoret om å finne eller lage en tilgjengelig versjon av filen.

Legg til en biblioteksreferanse

Eksempel: Når du legger inn en PDF-lenke i en emnediskusjon, vises det en rød Ally-indikator. Du velger indikatoren og oppdager at PDF-filen er skannet. Du ser alternativet for å laste opp en digital tekstversjon, men du vet ikke hvor du finner en slik versjon.

Ally spør deg om det er mulig å finne dokumentet på biblioteket. Hvis du tror at det er mulig, kan du velge Ja og legge til informasjonen du har om dokumentet, i skjemaet – inkludert en lenke til dokumentet i bibliotekskatalogen. Da blir det lettere for studentene å samarbeide med tilgjengelighetsavdelingen om å finne en egnet versjon.

Studentopplevelsen

Når du har lagt til biblioteksreferansen, kan studentene se dokumentinformasjonen ved å gå til filen og velge Alternative formater i menyen ved siden av filnavnet. Velg Biblioteksreferanse.