Legg til overskrifter i datatabeller i dokumenter

Overskrifter gjør det lettere å navigere

Det å bruke tabeller i dokumenter kan være en god metode for å organisere kompleks informasjon for studenter. For å sikre at tabellene dine er effektive og tilgjengelige bør du imidlertid bare bruke dem til data – ikke til visuell layout. Når du legger til overskrifter i tabeller, blir det lettere for studentene å navigere i dem – og spesielt hvis de bruker skjermlesere.

Hvis du har et en datatabell uten overskrifter i et dokumentet, får den relaterte filen et dårlig tilgjengelighetsresultat.

Du bør løse dette problemet i tekstbehandlingsprogrammet og laste opp en ny fil. Velg Tilgjengelighetsresultat-indikatoren for å finne ut hvordan du gjør dette. Velg Betydningen av dette for å se en forklaring.

Preview Where the Accessibility Issue Is


See where this issue is

The preview highlights where specific accessibility issues can be found in the document. Highlights show every occurrence of one issue type at a time. For example, if your images are missing alternative descriptions, the highlights show you every place this specific issue occurs. If your document also has poor text contrast, select that issue in the feedback panel to see the occurrences of that issue highlighted.

Highlights are provided for these issues:

 • Images without an appropriate alternative description
 • Text fragments with insufficient contrast
 • Tables without table headers

All other accessibility issues are not highlighted in the preview.

Missing text description

Text contrast

Scanned PDF

Preview tools

Use the tools above the preview to explore the issues in your document.

 • Move through the document preview page by page.
 • See how many times a specific issue appears in the document.
 • Jump between the issue highlights.
 • Hide or show the highlights.
 • Zoom the preview content in or out.
 • Download the original file.

Legg til dokumenter i datatabeller i dokumenter

Du må løse dette problemet i tekstbehandlingsprogrammet. Åpne dokumentet, legg til tabelloverskrifter og last opp den oppdaterte filen til emnet ditt. Velg Sånn angir du tabelloverskrifter for å få en trinnvis veiledning om hvordan du gjør dette.

Er du ikke vant til å opprette tabeller? Velg instruksjonene for programvaren du foretrekker å bruke, i panelet for undervisertilbakemelding, og velg Tips til oppretting av tabeller.

 1. Velg Sånn angir du tabelloverskrifter, og følg instruksjonene.
 2. Åpne filen på datamaskinen.

  Hvis du ikke har en kopi av filen på datamaskinen, må du gå ut av panelet for undervisertilbakemelding og laste ned filen fra emnet.

 3. Angi tabelloverskrifter.
  • Microsoft® Word: Les gjennom teksten i den første raden i tabellen. Den fungerer ofte fint som overskrift. Velg den første raden i tabellen. Velg Tabellutforming. Velg Overskriftsrad. Høyreklikk på den første raden i tabellen, og velg Tabellegenskaper. Velg Rad og Gjenta som overskriftsrad øverst på hver side. Velg OK.

   Hvis «Gjenta som overskriftsrad øverst på hver side» ikke er valg, ignoreres overskriftsrader når du eksporterer som PDF, og de leses ikke av skjermlesere.

  • LibreOffice Writer: Les gjennom teksten i den første raden i tabellen. Den fungerer ofte fint som overskrift. Høyreklikk på den første raden i tabellen, og velg Tabellegenskaper. Velg Tekstflyt og Gjenta overskrift.
 4. Lagre filen.
 5. Last opp den oppdaterte filen til emnet ditt.

  Hvis du fortsatt har instruksjonene åpne i panelet for undervisertilbakemelding, kan du velge Neste og Bla gjennom for å laste opp filen. Hvis du ikke har panelet for undervisertilbakemelding åpent lenger, kan du velge indikatoren for tilgjengelighetsresultatet ved siden av filen i emnet og så Bla gjennom for å laste opp filen.


Anbefalte fremgangsmåter for tabelloverskrifter

Vi anbefaler å følge disse fremgangsmåtene for å lage gode kolonneoverskrifter i tabeller:

 • Bruk et tekstbehandlingsprogram du foretrekker, til å identifisere overskrifter.
 • Skriv klare og konsise overskrifter.
 • Sørg for at hver overskrift og de tilknyttede cellene gir mening når de leses sammen.
 • Hold tabelloppsettet enkelt. Skjermlesere teller celler for å holde orden på hvor i tabellen du er, og de mister oversikten med kompliserte oppsett.
 • Ikke slå sammen celler, del celler eller lag tabeller i andre tabeller.
 • Ikke la rader eller kolonner stå tomme.

Hvorfor er tabelloverskrifter viktige?

 • Tabelloverskrifter er i WCAG 2.1-retningslinjene.
 • Brukere som ser, kan se tabellen og forstå meningen med informasjonen.
 • Skjermlesere leser én celle om gangen og refererer til den tilknyttede overskriften. Det betyr at brukerne ikke går glipp av konteksten mens de navigerer i tabellen.