Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Siwrnal ar-lein bersonol sy'n cael ei diweddaru'n aml y bwriedir iddo gael ei rannu ag eraill yw blog. Mae gan y mwyafrif o flogiau nodwedd sylwebu, fel y gall pobl ymateb i feddyliau ei gilydd. Mae blogiau'n annog myfyrwyr i fynegi eu syniadau'n glir. Mae blogiau yn ymdrin â'r angen i ehangu agweddau amrywiol ar ddysgu cymdeithasol hefyd. O safbwynt yr hyfforddwr, mae blogiau'n ddull effeithiol o gael mewn welediad i weithgareddau myfyrwyr a darparu modd o rannu'r wybodaeth a deunyddiau a gasglwyd.

Yn Blackboard Learn, mae hyfforddwyr yn creu ac yn rheoli blogiau, a defnyddwyr cofrestredig yn unig all weld a chreu cofnodion a'r sylwadau arnynt. Yn debyg i ddyddlyfrau, gallwch ddefnyddio blogiau am aseiniad graddedig neu gasglu barn a gwybodaeth heb aseinio gradd.

Mathau o flogiau

Mae yna ddwy elfen flog:

 • Cofnodion blog: Testun, delweddau, dolenni, amlgyfryngau, cyfryngau cymdeithasol ac atodiadau sydd wedi’u postio gan aelodau'r cwrs.
 • Sylwadau: Sylwadau neu ymatebion i gofnodion blog a wnaethpwyd gan aelodau eraill y cwrs, gan gynnwys yr hyfforddwr.

Gallwch ganiatáu i fyfyrwyr gyfrannu at flogiau mewn tair ffordd:

 • Blogiau cwrs: Gallwch greu blog cwrs a dewis y pwnc. Gall pob aelod o'r cwrs ychwanegu cofnodion blog a rhoi sylwadau ar gofnodion blog.
 • Blogiau unigol: Gall myfyrwyr ychwanegu cofnodion i'w blogiau eu hun yn unig. Gall pob aelod arall o'r cwrs weld ac ychwanegu sylw iddo.
 • Blogiau grŵp: Os ydych chi'n caniatáu offer blog i grŵp o ddefnyddwyr, gallant berfformio'r tasgau canlynol:
  • Gall aelodau grŵp ychwanegu cofnodion blog a gwneud sylwadau ar gofnodion blog, gan adeiladu ar ei gilydd.
  • Gall pob aelod o'r cwrs weld blogiau grŵp, ond gall y rhai nad ydynt yn aelodau o'r grŵp ychwanegu sylwadau yn unig.

Mae gennych chi reolaeth lawn dros eich blogiau i gyd yn eich cwrs. Gallwch olygu a dileu cofnodion mewn unrhyw un o'r mathau o flogiau. Gallwch hefyd dileu sylwadau defnyddwyr.


Creu pwnc blog

Rhaid i chi greu pynciau blog cyn i myfyrwyr allu ychwanegu eu cofnodion. Mae pwnc blog yn helpu cadw cofnodion yn drefnus o gwmpas thema ganolog. Gallwch greu mwy nag un pwnc blog er mwyn i fyfyrwyr ychwanegu cofnodion am bynciau gwahanol.

 1. Ewch i Panel Rheoli > Offer y Cwrs > Blogiau a dewiswch Creu Blog.
 2. Teipiwch enw a chyfarwyddiadau opsiynol. Rhowch y blog ar gael i fyfyrwyr.
 3. Dewiswch y blychau ticio Arddangos Ar Ôl ac Arddangos Hyd i alluogi'r dewisiadau dyddiad ac amser. Nid yw cyfyngiadau arddangos yn effeithio ar argaeledd y blog, dim ond pan fydd yn ymddangos.
 4. Yn yr adran Cyfranogiad Blog, penderfynwch a yw'r blog ar gyfer unigolion neu'r cwrs. Gallwch hefyd ganiatáu peth postio dienw.
 5. Yn yr adran Gosodiadau Blog, dewiswch Cofnodion Mynegai Misol neu Cofnodion Mynegai Wythnosol. Fel arall, dewiswch flychau ticio i ganiatáu i ddefnyddwyr olygu a dileu cofnodion, neu ddileu sylwadau.
 6. Yn yr adran Gosodiadau Graddio, dewiswch Dim graddio neu opsiwn Graddio a theipiwch nifer y Pwyntiau posibl.

  Os ydych yn gosod y pwyntiau posibl i rif nad yw’n gyfan, efallai nid aseinir graddau llythrennau yn gywir.

  Defnyddir pwyntiau posibl ar gyfer un neu fwy o gofnodion a wneir gan ddefnyddiwr i bwnc y blog. Ar ôl i chi alluogi graddio, crëir colofn yn awtomatig yn y Ganolfan Raddau. Gellir graddio'r blog yn barhaol, ac ni allwch newid y gosodiad i Dim graddio.

  Rhagor am raddio blogiau

 7. Os mynnwch, dewiswch y blwch ticio ar gyfer Dangos cyfranogwyr yn statws angen graddio a dewiswch y nifer o gofnodion y mae ei angen. Os byddwch yn rhoi’r gosodiad hwn ar waith, bydd yr eicon Angen ei Raddio i’w gweld yn y Ganolfan Raddau. Bydd y cofnodion yn ymddangos mewn ciw ar y dudalen Angen ei Raddio ar ôl i weithgarwch myfyriwr gyrraedd y trothwy hwn.
 8. Gallwch ychwanegu cyfarwyddyd os ydych eisiau gwneud hynny.
 9. Dewiswch Cyflwyno.

Mae'r pynciau blog yn ymddangos yn nhrefn yr wyddor ar y dudalen Blogiau. Dewiswch deitl i drefnu’r cynnwys. 

Gallwch hefyd ychwanegu dolenni i flogiau mewn ardaloedd cwrs, fel ardaloedd cynnwys a ffolderi.


Tudalen pwnc blog

Cyrchwch y dudalen pynciau blog fel a ganlyn:

 • Yn yr offeryn Blogiau, agorwch flog a dewiswch ddefnyddiwr o'r ddewislen Pob Aelod o'r Cwrs.
 • Ar y dudalen Angen Graddio, dewiswch Graddio Pob Defnyddiwr mewn dewislen blog.
 • Yn y Ganolfan Raddau, lleolwch y golofn ar gyfer y blog rydych am ei raddio. Hofran dros gell gyda'r eicon Angen Graddio i gyrchu dewislen y blog. Dewiswch Graddio Gweithgarwch Defnyddiwr.

Rhennir tudalen pwnc y blog i ddwy brif adran. Yn ffrâm y cynnwys, gallwch weld y cofnodion blog. Yn y bar ar yr ochr, gallwch weld gwybodaeth am y pwnc neu gofnod blog. Gallwch ehangu'r Fynegai a graddio'r cofnod blog os yw'r blog yn raddadwy. Gallwch ddewis enw defnyddiwr unigol i weld y cofnodion yn ffrâm y cynnwys ar eu pennau eu hunain.

Os nad ydych yn gweld y nodwedd graddio yn y bar ochr, nid yw'ch sefydliad wedi troi'r nodwedd hon ymlaen.

 1. Dewiswch Creu Cofnod Blog i ychwanegu'ch meddyliau, neu Gweld Drafftiau i weld eich blogiau wedi'u cadw heb eu cyhoeddi. Ehangir Cyfarwyddiadau Blog yn ddiofyn, ond gallwch eu lleihau. Dewiswch Aliniadau i ychwanegu aliniadau.
 2. Yn y bar ar yr ochr, gallwch ehangu'r adran Manylion Blog i ddangos gwybodaeth am y detholiad presennol, gan gynnwys yr awdur a nifer y cofnodion a sylwadau. Dewiswch y saeth tua'r dde i gwympo'r bar ar yr ochr i greu mwy o le i weld cofnodion. Dewiswch yr eicon pedair saeth i weld y cofnodion blog mewn sgrîn lawn.
 3. Ar gyfer Holl Aelodau'r Cwrs, pwyswch ar y saeth sy’n pwyntio i lawr a byddwch yn gweld rhestr a bydd modd ichi ddewis aelod. Bydd cofnod yr aelod dewisedig yn ymddangos yn ffrâm y cynnwys. Yn opsiynol, dewiswch Dangos aelodau heb gofnodion. Defnyddiwch y saethau i'r chwith a'r dde i lywio i'r myfyriwr blaenorol neu nesaf.
 4. Mae adran y Fynegai yn dangos teitlau'r cofnodion a grëwyd yn ystod y cyfnod amser a ddewisir. Dewiswch yr arwydd minws i gwympo'r rhestr deitlau. Ar gyfer blogiau wedi'u graddio, mae eiconau'n dynodi statws gweithgarwch defnyddiwr. Mae'r eicon Angen Graddio yn nodi bod defnyddiwr wedi bodloni'r lleiafswm gweithgarwch ar gyfer graddio a bennwch ar gyfer y blog. Mae'r eicon Ar Waith yn ymddangos pan fydd gan ddefnyddiwr rywfaint o weithgarwch nad yw eto wedi bodloni'r lleiafswm nifer y mae ei angen i sbarduno'r statws angen graddio. Yn y bar ochr graddio, darparwch radd ac adborth ar gyfer myfyriwr.

Creu cofnodion blog

Rydych chi a'ch myfyrwyr yn creu cofnodion blog a gall aelodau cwrs eraill wneud sylwadau ar y cofnodon. Fel yr hyfforddwr, gallwch ddefnyddio cofnodion blog i ddarparu strwythur i drafodaethau ar bynciau'r dosbarth a materion eraill.

Ar y dudalen rhestru Blogiau, ar ôl pob teitl blog, gall myfyrwyr weld a yw'r blog yn perthyn i grŵp, y cwrs, neu fyfyrwyr unigol. Mae holl aelodau'r cwrs yn gallu darllen blogiau grŵp, ond er mwyn gwneud cofnod, rhaid i ddefnyddiwr fod yn aelod o'r grŵp.

 1. Ar y dudalen rhestru Blogiau, dewiswch deitl blog.
 2. Ar dudalen pwnc y blog, dewiswch Creu Cofnod Blog.
 3. Teipiwch deitl a chofnod.
 4. Os yw wedi'i galluogi a'i bod yn briodol, dewiswch y blwch ticio ar gyfer Postio'r Cofnod fel un Di-enw.
 5. Dewiswch Pori Fy Nghyfrifiadur i uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur. Gallwch hefyd ychwanegu ffeil o'r gronfa: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Casgliad o Gynnwys.

  -NEU-

  Llusgwch ffeiliau o'ch cyfrifiadur i'r "ddolen glicio" yn ardal Atodi Ffeiliau. Os yw'ch porwr yn ei ganiatáu, gallwch hefyd lusgo ffolder o ffeiliau. Bydd y ffeiliau'n uwchlwytho'n unigol. Os nad yw'r porwr yn caniatáu i chi gyflwyno'ch gwaith ar ôl i chi uwchlwytho ffolder, dewiswch Peidiwch ag atodi yn rhes y ffolder i'w dynnu. Gallwch lusgo'r ffeiliau'n unigol a'u cyflwyno eto.

  Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w huwchlwytho os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.

  Gallwch ddefnyddio enw'r ffeil neu roi enw arall i'r ffeil.

 6. Dewiswch Postio Cofnod i gyflwyno'r cofnod blog neu dewiswch Cadw Cofnod fel Drafft i ychwanegu'r cofnod yn nes ymlaen.

Gweld drafftiau blog

I weld neu ychwanegu at ddrafftiau wedi'u cadw, dewiswch Gweld drafftiau ar y dudalen rhestru Blogiau.


Rhoi sylw ar gofnod blog

Gan y bwriedir i flogiau gael eu darllen gan eraill, gall myfyrwyr roi sylwadau ar gofnodion blog ei gilydd mewn blogiau unigol, cwrs a grŵp.

Chi sy'n penderfynu a yw defnyddwyr yn gallu gwneud sylwadau dienw a'u dileu. Fel hyfforddwr, gallwch ddileu sylw unrhyw ddefnyddiwr trwy ddewis yr X. Ni all defnyddwyr olygu eu sylwadau ar ôl postio.

 1. Ar y dudalen rhestru Blogiau, dewiswch deitl blog.
 2. Dewiswch enw defnyddiwr yn y bar ar yr ochr i weld cofnod blog. Mae'r cofnod yn agor yn ffrâm y cynnwys.
 3. Dewiswch Sylw islaw cofnod y defnyddiwr a theipiwch sylw.
 4. Os yw wedi'i alluogi ac yn briodol, dewiswch y blwch ticio ar gyfer Rhoi Sylw ar Gofnod fel Dienw.
 5. Dewiswch Ychwanegu.
 6. I weld pob sylw, dewiswch y ddolen Sylwadau wedi'i rhifo.

Golygu a rheoli blogiau

Gallwch olygu priodweddau sylfaenol pwnc blog, gan gynnwys yr enw, yr hyfforddwyr, argaeledd a gosodiadau eraill. Gallwch olygu cofnodion blog unrhyw ddefnyddiwr a dileu pynciau a sylwadau blog.

Ar ôl i chi ddynodi pwnc blog ar gyfer unigolion neu'r cwrs, ni allwch ei newid. Hefyd, ar ôl i chi ddynodi blog fel wedi'i raddio, ni allwch newid blog yn ôl i heb ei raddio.

Ar y Bwrdd Trafod, cyrchwch ddewislen blog a dewiswch Golygu. Gwnewch eich newidiadau a dewiswch Cyflwyno.

Dileu blog

Os nad ydych angen blog bellach, gallwch ei dileu. Mae'r weithred ddileu yn barhaol ac ni allwch ei dad-wneud.

Os yw blog yn raddadwy, bydd y dudalen Dileu Cadarnhad yn ymddangos. Mae angen i chi berfformio camau ychwanegol i dynnu blog y gellir ei raddio.

 1. Ar y dudalen rhestru Blogiau, agorwch ddewislen blog a dewiswch Dileu.
 2. Dewiswch Iawn yn y rhybudd naid. Os yw'r blog yn raddadwy, bydd y dudalen Dileu Cadarnhad yn ymddangos. Mae gennych ddau opsiwn:
  • Cadw colofn y Ganolfan Raddau (peidiwch â thicio unrhyw flychau): Dilëir y blog, ond cedwir colofn y Ganolfan Raddau a sgoriau rydych wedi eu neilltuo. Er enghraifft, mae pob cofnod gan fyfyrwyr yn cael eu graddio ac rydych am gadw colofn y Ganolfan Raddau ar gyfer cyfrifiadau'r radd derfynol. Os byddwch yn dileu wiki, ond eto'n cadw colofn y Ganolfan Raddau, gallwch ddileu'r golofn honno o'r Ganolfan Raddau ar unrhyw adeg.
  • Dileu colofn y Ganolfan Raddau (dewis pa rai i’w dileu trwy dicio’r blychau): Mae'r golofn raddau yn y Ganolfan Raddau a'r blog yn cael eu dileu. Er enghraifft, os nad ydych eisiau cynnwys y golofn raddau ar gyfer y cofnodion blog yn y radd derfynol, gallwch ddileu pob un yn ddiogel.
 3. Dewiswch Tynnu i gwblhau dileu.

Ychwanegu dolen blog at ddewislen y cwrs

Gallwch ychwanegu dolen i ddewislen y cwrs i gyrchu'r offeryn blogiau ar unwaith. Gallwch hefyd bersonoli enw'r ddolen.

 1. Dewiswch yr arwydd plws uwchben dewislen y cwrs. Yna bydd y rhestr Ychwanegu Eitem Dewislen yn ymddangos.
 2. Dewiswch Dolen Offer a theipiwch Enw ar gyfer y ddolen.
 3. O'r ddewislen Math, dewiswch Blogiau.
 4. Dewiswch y blwch ticio Ar gael i Ddefnyddwyr.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Datrys problemau gyda rheoli blogiau

 • Os byddwch yn dileu blog wrth i ddefnyddwyr bostio, bydd y blog a'r holl sylwadau'n cael ei ddileu.
 • Os byddwch yn pennu blog heb fod ar gael wrth i ddefnyddwyr bostio, mae'r blog yn parhau'n weladwy yn y Modd Golygu ond nid yw'n ymddangos i ddefnyddwyr.
 • Os byddwch yn newid y gosodiadau i Caniatáu i Ddefnyddwyr Olygu a Dileu Cofnodion, bydd y cofnodion yn weladwy ond fydd dim modd eu golygu.
 • Os byddwch yn newid y gosodiadau i Caniatáu i Ddefnyddwyr Ddileu Sylwadau, bydd y sylwadau yn weladwy ond fydd dim modd i ddefnyddwyr eu dileu.
 • Os byddwch yn galluogi graddio blogiau, ni allwch newid y gosodiad hwn. Dilëwch y blog a'r golofn yn y Ganolfan Raddau er mwyn ei dileu. Os oes angen y cofnodion blog arnoch, ond nid y graddau, gallwch benderfynu i beidio â chynnwys colofn y Ganolfan Raddau ar gyfer y blog yng nghyfrifiadau'r Ganolfan Raddau.