Cofrestr y cwrs

Gallwch weld eich cofrestriad cwrs mewn ddwy ffordd:

O dudalen y Gofrestr, gallwch weld rhestr chwiliadwy o’r defnyddwyr a gofrestrwyd ar eich cwrs. Cyrchwch y gofrestr drwy’r dudalen Offer ar eich cwrs.

O’r dudalen Defnyddwyr, gallwch weld, chwilio a chofrestru defnyddwyr. Cyrchwch y dudalen Defnyddwyr ar y Panel Rheoli > Defnyddwyr a Grwpiau > Defnyddwyr.

Mae’r dudalen Rhestr a Defnyddwyr yn tynnu gwybodaeth o offeryn gwybodaeth bersonol y system. Gall myfyrwyr gyrchu eu gwybodaeth bersonol o banel Offer unrhyw dab neu o’r ddolen Gosodiadau yn y ddewislen wrth ymyl eu henwau ym mhennyn y dudalen. Gall myfyrwyr ddewis pa wybodaeth sy’n ymddangos yn y Cyfeiriadur Defnyddwyr ac yng nghofrestr y cwrs.

Eich sefydliad sy’n rheoli os yw’r wybodaeth bersonol, y Cyfeiriadur Defnyddwyr a’r offer cofrestr ar gael.