Cyhoeddiadau 

Mae cyhoeddiadau cwrs yn ffordd ddelfrydol o gyhoeddi gwybodaeth sy'n sensitif o ran amser ac yn hanfodol i lwyddiant eich myfyrwyr. Mae myfyrwyr yn cael budd o gael eu hatgoffa am ddyddiadau cyflwyno neu amserlenni arholiadau. Gallwch hefyd ddefnyddio cyhoeddiadau ar gyfer newidiadau i'ch maes llafur neu i egluro deunyddiau cwrs. 

Gallwch ychwanegu, golygu a dileu cyhoeddiadau o'r dudalen Cyhoeddiadau. Pan fyddwch yn ychwanegu cyhoeddiad, gallwch ei anfon fel e-bost at fyfyrwyr yn eich cwrs. Bydd myfyrwyr yn cael y cyhoeddiad mewn neges e-bost hyd yn oed os nad ydynt yn mewngofnodi i'ch cwrs. 

Mae cyhoeddiadau cwrs yn ymddangos yn eich ffrwd gweithgarwch, pan fyddwch yn mynd i mewn i gwrs, ac ar dudalen Cyhoeddiadau cwrs. Mae cyhoeddiadau sefydliad yn ymddangos ar dudalen mewngofnodi Learn a'r ffrwd gweithgarwch. 

Mae'r pynciau ar y dudalen hon yn cynnwys: 

Video: Create Announcements


Watch a video about creating announcements

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create announcements shows how to create an announcement in Blackboard Learn.


Creu cyhoeddiad

Mae cyhoeddiadau'n ymddangos yn y drefn yr ydych yn eu postio. Mae'r cyhoeddiad diweddaraf yn ymddangos yn gyntaf.

 1. Ar y Panel Rheoli, ewch i Offer y Cwrs > Cyhoeddiadau.
 2. Dewiswch Creu Cyhoeddiad.
 3. Teipiwch Pwnc, sy’n ymddangos fel teitl y cyhoeddiad ar y dudalen Cyhoeddiadau.
 4. Teipiwch eich neges.
 5. Yn yr adran Opsiynau Cyhoeddiadau Gwe, gallwch ddewis cyfyngu'r cyhoeddiad fesul dyddiad:
  • Os ddewisoch Heb Ddyddiad Cyfyngedig, bydd y cyhoeddiad yn weladwy nes eich bod yn ei dynnu.
  • Os ddewisoch Wedi’i Gyfyngu fesul Dyddiad, dewiswch y blychau ticio Dangos Ar Ôl a Dangos Tan i alluogi'r detholiadau dyddiad ac amser. Rhowch y gosodiadau cyfyngu dyddiad ac amser. I ddangos cyhoeddiad ar ôl dyddiad penodol, dewiswch y blwch ticio Arddangos Ar Ôl a rhoi dyddiad ac amser, ond peidiwch â dewis y blwch ticio Arddangos Hyd.
 6. Dewiswch y blwch ticio Cyhoeddiad E-bost i anfon e-bost gyda'r cyhoeddiad at bob aelod o'r cwrs, sy’n cynnwys myfyrwyr, hyfforddwyr a chynorthwywyr addysgu. Mae’r opsiwn hwn ond yn ymddangos os oes gennych gyfeiriad e-bost dilys yn y system.

  Dewiswch yr opsiwn hwn os oes gan eich cyhoeddiad ffeiliau neu ddelweddau a blannwyd.

  Bydd defnyddwyr sy’n dewis peidio â derbyn hysbysiadau am gyhoeddiadau trwy e-bost yn derbyn y cyhoeddiad e-bost hwn. Eich sefydliad sy'n rheoli a yw'r opsiwn hwn ar gael. Mae cyhoeddiadau e-bost yn arddangos eich enw ond fe’u hanfonir gan gyfrif “peidio ag ymateb” wedi’i awtomeiddio.

  Nid yw’r opsiwn hwn yn gweithio os dewisoch gyhoeddi'r cyhoeddiad yn y dyfodol. Byddwch yn derbyn neges gwall a bydd angen i chi glirio blwch ticio’r cyhoeddiad e-bost.

 7. Yn ddewisol, yn yr adran Dolen Cwrs dewiswch Pori i greu dolen i ardal, offeryn neu eitem yn y cwrs.

  Os caiff cyhoeddiad ei gysylltu â chwrs nad yw  ar gael, ni fydd y cyhoeddiad ar gael i fyfyrwyr.

 8. Dewiswch Cyflwyno.

Rhagor am gyhoeddiadau e-bost

Pan fyddwch chi a’ch myfyrwyr yn gweld cyhoeddiadau o fewn cwrs, ymddengys pob delwedd, fideo, dolen a fformatio wedi’u plannu a phob ffeil wedi’u hatodi yn gywir. Mewn cyhoeddiad e-bost, efallai na fydd rhai o'r cynnwys yn ymddangos na gweithio fel y bwriadwch. Yn y tabl hwn, adolygwch y cynnwys neu'r fformatio yn ogystal â’r opsiwn Anfon copi o’r cyhoeddiad hwn ar unwaith i weld y canlyniadau.

Neges Atgoffa: Eich sefydliad sy'n rheoli a yw’r opsiwn e-bostio cyhoeddiadau wedi’i alluogi.

Nodweddion sy’n ymddangos mewn e-byst cyhoeddiadau
Math o gynnwys neu fformatio a ychwanegwyd ato A yw’n ymddangos gyda'r opsiwn e-bostio cyhoeddiad wedi’i alluogi? A yw’n ymddangos mewn e-bost os yw myfyrwyr wedi dewis yr opsiwn, ond gyda’r opsiwn e-bostio cyhoeddiad wedi’i analluogi?
Pob math o fformatio yn rhes gyntaf y golygydd, megis fformatio ffont, rhestrau â rhifau a bwledi, a phenawdau Ie Ie
Delwedd Ie Na
Dolen Ydy, ac mae'r ddolen yn agor Ydy, ac mae'r ddolen yn agor
Atodiad ffeil Ydy, a gall defnyddiwr agor neu lawrlwytho'r ffeil Mae’n ymddangos ond ni all defnyddiwr agor neu lawrlwytho'r ffeil
Fideo YouTube, wedi’i blannu Na Na
Fideo YouTube, mân-lun Ie Ie
Dolen cwrs Na Na

Os ydych yn creu cyhoeddiad mewn cwrs nad yw ar gael ac yn dewis anfon e-bost cyhoeddiad, anfonir yr e-bost at bob defnyddiwr yn y cwrs. Os ydych yn creu cyhoeddiad mewn cwrs nad yw ar gael ac yn dewis peidio anfon e-bost cyhoeddiad, nid anfonir yr e-bost yn nes ymlaen pan agorwch y cwrs i fyfyrwyr.


Aildrefnu cyhoeddiadau

Ar y dudalen Cyhoeddiadau, defnyddiwch y bar i aildrefnu a blaenoriaethu'ch cyhoeddiadau. Llusgwch y bar i aildrefnu cyhoeddiadau i leoliadau newydd ar y dudalen. Symudwch gyhoeddiadau sy'n flaenoriaeth uwchben y bar i'w pinio i frig y rhestr ac er mwyn atal cyhoeddiadau newydd rhag eu disodli.

Mae myfyrwyr yn gweld cyhoeddiadau yn y drefn a ddewiswch. Nid yw myfyrwyr yn gweld y bar ac ni allant aildrefnu cyhoeddiadau.


Golygu a dileu cyhoeddiadau

I olygu neu ddileu cyhoeddiad, dewiswch Golygu neu Dileu yn ei ddewislen. Mae'r weithred ddileu yn derfynol ac ni allwch ei dad-wneud.

Os ddewisoch anfon e-bost cyhoeddiad ac yn golygu'r cyhoeddiad ar ôl ei anfon, anfonir e-bost arall.

Pan fydd rhywun arall, megis eich Cynorthwyydd Addysgu, yn golygu cyhoeddiad a bostiwyd gennych, disodlir eich enw.

Os ydych yn golygu cyhoeddiad heb gyfyngiadau dyddiad, newidir y dyddiad ac amser cyhoeddi i’r dyddiad ac amser presennol ar ôl ichi ei gyflwyno. I gadw’r dyddiad ac amser cyhoeddi gwreiddiol, dewiswch Dyddiad Cyfyngedig a bydd y dyddiad ac amser cyhoeddi gwreiddiol yn ymddangos dan Arddangos Ar Ôl.