Ymlusgwr Ally ar gyfer Gwefannau

Mae ymlusgwr Ally ar gyfer Gwefannau yn cynnwys mynegiadau Disallow mewn ffeil robots.txt gwefan. Mae’r mynegiadau hyn yn helpu i atal yr ymlusgwr rhag methu â gadael dolennau diddiwedd ar fathau penodol o gynnwys megis tudalennau chwilio, rhaglenni calendr ac ati.

Mae ymlusgwr Ally ar gyfer Gwefannau yn cadw at Safon eithrio robotiaid. Asiant y defnyddiwr penodol mae Ally yn ei ddefnyddio yw: blackboardally


Analluogi fformatau amgen

Gallwch analluogi fformatau amgen ar gyfer eitemau unigol o gynnwys, os ydych eisiau gwneud hynny. Ychwanegwch y briodoledd data-ally-af-disabled at y ffeiliau cysylltiedig yn eich HTML. Mae’r briodoledd hon yn atal y ffeil rhag ymddangos yn y panel Fformatau amgen.

Er enghraifft, os ydych yn ei hychwanegu at ffeil gysylltiedig, ni fydd y ffeil gysylltiedig hon yn ymddangos yn y rhestr:  <a data-ally-af-disabled href:"https://filename.pdf">PDF file</a>.

Tynnwch y briodoledd ar unrhyw adeg, os ydych eisiau i’r eitem o gynnwys ymddangos yn y panel Fformatau amgen.

Enghraifft:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p><a href="/example1.pdf">This link will show up</a></p>
    <p><a data-ally-af-disabled href="/example2.pdf">This link will not show up</a></p>
  </body>
</html>


Eithrio rhannau o dudalen we

Gallwch eithrio rhannau penodol o dudalen we o gynnwys y fformat amgen. Ychwanegwch y briodoledd data-ally-exclude at yr elfen cynnwys yn eich HTML. Mae’r briodoledd hon yn atal y cynnwys rhag ymddangos yn y fformat amgen penodol.

Er enghraifft, os ydych yn ychwanegu'r briodoledd at ddelwedd ar y dudalen, ni fydd y ddelwedd hon yn ymddangos yn fformat amgen BeeLine Reader pan fyddwch yn ei hagor.

Os oes elfen <main> ar y wefan, dim ond y peth sydd o fewn y brif elfen honno yn ymddangos yng nghynnwys y fformat amgen. Eithrir unrhyw beth sydd y tu allan i'r brif elfen yn awtomatig. Gallwch barhau i ddefnyddio'r briodoledd data-ally-exclude i eithrio elfennau o fewn y brif elfen honno.

Enghraifft:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p>This will show up</p>
    <p data-ally-exclude>This will not show up</p>
  </body>
</html>


Ffurfweddu eicon lawrlwytho fformatau amgen

Penderfynwch sut rydych eisiau i eicon lawrlwytho'r fformatau amgen edrych. Dewiswch un o'r opsiynau hyn:

  • Eicon bach ar ochr chwith y dudalen: data-ally-af-style="flag_small"
  • Eicon mawr ar ochr chwith y dudalen: data-ally-af-style="flag_large"
  • Bar ar waelod y dudalen: data-ally-af-style="bar_bottom"

Defnyddiwch y sgript hon i addasu golwg a naws yr eicon.

<!--
    Sgript Integreiddiad Gwefan Ally.
    Gall "data-ally-af-style" fod yn un o’r gwerthoedd canlynol i addasu golwg a naws yr eicon:
        - flag_small
        - flag_large
        - bar_bottom
-->
<script
  data-ally-loader
  data-ally-platform-name="web"
  data-ally-client-id="8366"
  data-ally-af-style="flag_small"
  src="https://prod.ally.ac/integration/api/ally.ui.js">
</script>


Ffurfweddu adborth i olygyddion cynnwys

Ffurfweddwch eich safle i weld ble yn union mae’ch problemau hygyrchedd. Ar ôl ffurfweddu’r tudalennau ar eich safle, ewch i’r adroddiad hygyrchedd a dewch o hyd i barth sydd â phroblem. Dewiswch y dangosydd sgôr ar yr eitem sydd â'r broblem hygyrchedd i agor panel adborth i olygyddion cynnwys. Gallwch weld y problemau a amlygir ar eich tudalen yn ffenestr y rhagolwg.

Mae angen i dudalennau ar eich safle gynnwys y gosodiadau hyn, os ydych eisiau i gynnwys y dudalen ymddangos yn ffenestr y rhagolwg.

  • Cefnogi HTTPS
  • Ychwanegu’r sgript AllyJS

    Bydd angen cael y sgript hon ar gyfer fformatau amgen hefyd. Os ydych eisiau gweld y problemau a amlygir yn ffenestr y rhagolwg, ond nid ydych eisiau ychwanegu’r fformatau amgen at eich safle, defnyddiwch y briodwedd data-ally-af-style=none.

  • Caniatáu i’r dudalen gael ei phlannu mewn iframe gan y parth Ally
  • Caniatáu sgriptiau, arddulliau, delweddau ac iframes is a letyir gan y parth Ally

Caniatáu i Ally blannu eich tudalennau mewn iframe

Os ydych eisiau manteisio’n llawn ar banel adborth i olygyddion cynnwys, fel partner cymeradwy, mae angen rhoi caniatâd i Ally blannu’ch cynnwys mewn iframe. Mae'r caniatâd hwn yn caniatáu i Ally ddangos eich cynnwys yn ffenestr rhagolwg panel adborth i olygyddion cynnwys. Mae ond modd cyrchu'r panel o’ch Adroddiad hygyrchedd.

Os ydych yn cyfyngu’ch tudalen we rhag cael ei phlannu yn iframes (er enghraifft, â’r penawdau X-Frame-Options neu Content-Security-Policy), bydd angen i chi ychwanegu neu newid eich pennawd Content-Security-Policy i ychwanegu https://*.ally.ac at y gyfarwyddeb frame-ancestors.

Enghreifftiau

Enghreifftiau ffurfweddu
Ffurfweddiad presennolYchwanegu neu ddiweddaru’r gyfarwyddeb frame-ancestors
Pennawd X-Frame-Options gyda’r gwerth DENYContent-Security-Policy: frame-ancestors https://*.ally.ac;
Pennawd X-Frame-Options gyda’r gwerth SAMEORIGINContent-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.ally.ac;
Content-Security-Policy gyda chyfarwyddeb frame-ancestors o 'none'Content-Security-Policy: frame-ancestors https://*.ally.ac;
Content-Security-Policy gyda chyfarwyddeb frame-ancestors gyda rhestr parthauContent-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.anothersite.com https://*.ally.ac;