Ymlusgwr Ally ar gyfer Gwefannau

Mae ymlusgwr Ally ar gyfer Gwefannau yn cynnwys mynegiadau Disallow mewn ffeil robots.txt gwefan. Mae’r mynegiadau hyn yn helpu i atal yr ymlusgwr rhag methu â gadael dolennau diddiwedd ar fathau penodol o gynnwys megis tudalennau chwilio, rhaglenni calendr ac ati.

Mae ymlusgwr Ally ar gyfer Gwefannau yn cadw at Safon eithrio robotiaid. Asiant y defnyddiwr penodol mae Ally yn ei ddefnyddio yw: blackboardally


Analluogi fformatau amgen

Gallwch analluogi fformatau amgen ar gyfer eitemau unigol o gynnwys, os ydych eisiau gwneud hynny. Ychwanegwch y priodoledd data-ally-af-disabled at y ffeil gysylltiedig yn eich HTML. Mae’r briodoledd hon yn atal y ffeil rhag ymddangos yn y panel Fformatau amgen.

Er enghraifft, os ydych yn ei hychwanegu at ffeil gysylltiedig, ni fydd y ffeil gysylltiedig hon yn ymddangos yn y rhestr:  <a data-ally-af-disabled href:"https://filename.pdf">PDF file</a>.

Tynnwch y briodoledd ar unrhyw adeg, os ydych eisiau i’r eitem o gynnwys ymddangos yn y panel Fformatau amgen.

Enghraifft:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p><a href="/example1.pdf">Dangosir y ddolen hon</a></p>
    <p><a data-ally-af-disabled href="/example2.pdf">Ni ddangosir y ddolen hon</a></p>
  </body>
</html>


Eithrio rhannau o dudalen we

Gallwch eithrio rhannau penodol o dudalen we o gynnwys y fformat amgen. Ychwanegwch y priodoledd data-ally-exclude at yr elfen cynnwys yn eich HTML. Mae’r briodoledd hon yn atal y cynnwys rhag ymddangos yn y fformat amgen penodol.

Er enghraifft, os ydych yn ychwanegu'r briodoledd at ddelwedd ar y dudalen, ni fydd y ddelwedd hon yn ymddangos yn fformat amgen BeeLine Reader pan fyddwch yn ei hagor.

Os oes elfen <main> ar y wefan, dim ond y peth sydd o fewn y brif elfen honno a fydd yn ymddangos yng nghynnwys y fformat amgen. Eithrir unrhyw beth sydd y tu allan i'r brif elfen yn awtomatig. Gallwch barhau i ddefnyddio'r priodoledd data-ally-exclude i eithrio elfennau o fewn y brif elfen honno.

Enghraifft:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p>Dangosir hyn</p>
    <p data-ally-exclude>Ni ddangosir hyn</p>
  </body>
</html>


Ffurfweddu eicon lawrlwytho fformatau amgen

Penderfynwch sut rydych eisiau i eicon lawrlwytho'r fformatau amgen edrych. Dewiswch un o'r opsiynau hyn:

 • Eicon bach ar ochr dde'r dudalen: data-ally-af-style="flag_small"
 • Eicon mawr ar ochr dde'r dudalen: data-ally-af-style="flag_large"
 • Bar ar waelod y dudalen: data-ally-af-style="bar_bottom"

Defnyddiwch y sgript hon i addasu golwg a naws yr eicon.

<!--
    Sgript Integreiddiad Gwefan Ally.
    Gall "data-ally-af-style" fod yn un o'r gwerthoedd canlynol i addasu'r golwg a naws:
        - flag_small
        - flag_large
        - bar_bottom
-->
<script
  data-ally-loader
  data-ally-platform-name="web"
  data-ally-client-id="8366"
  data-ally-af-style="flag_small"
  src="https://prod.ally.ac/integration/api/ally.ui.js">
</script>


Ffurfweddu adborth i olygyddion cynnwys

Ffurfweddwch eich safle i weld ble yn union mae’ch problemau hygyrchedd. Ar ôl ffurfweddu’r tudalennau ar eich safle, ewch i’r adroddiad hygyrchedd a dewch o hyd i barth sydd â phroblem. Dewiswch y dangosydd sgôr ar yr eitem sydd â'r broblem hygyrchedd i agor panel adborth i olygyddion cynnwys. Gallwch weld y problemau a amlygir ar eich tudalen yn ffenestr y rhagolwg.

Mae angen i dudalennau ar eich safle gynnwys y gosodiadau hyn, os ydych eisiau i gynnwys y dudalen ymddangos yn ffenestr y rhagolwg.

 • Cefnogi HTTPS
 • Ychwanegu’r sgript AllyJS

  Bydd angen cael y sgript hon ar gyfer fformatau amgen hefyd. Os ydych eisiau gweld y problemau a amlygir yn ffenestr y rhagolwg, ond nid ydych eisiau ychwanegu’r fformatau amgen at eich safle, defnyddiwch y briodwedd data-ally-af-style=none.

 • Caniatáu i’r dudalen gael ei phlannu mewn iframe gan y parth Ally
 • Caniatáu sgriptiau, arddulliau, delweddau ac iframes is a letyir gan y parth Ally

 


Caniatáu i Ally blannu eich tudalennau mewn iframe

Os ydych eisiau manteisio’n llawn ar banel adborth i olygyddion cynnwys, fel partner cymeradwy, mae angen rhoi caniatâd i Ally blannu’ch cynnwys mewn iframe. Mae'r caniatâd hwn yn caniatáu i Ally ddangos eich cynnwys yn ffenestr rhagolwg panel adborth i olygyddion cynnwys. Mae ond modd cyrchu'r panel o’ch Adroddiad hygyrchedd.

Os ydych yn cyfyngu’ch tudalen we rhag cael ei phlannu yn iframes (er enghraifft, â’r penawdau X-Frame-Options neu Content-Security-Policy), bydd angen i chi ychwanegu neu newid eich pennawd Content-Security-Policy i ychwanegu https://*.ally.ac at y gyfarwyddeb frame-ancestors.

Enghreifftiau

Enghreifftiau ffurfweddu
Ffurfweddiad presennol Ychwanegu neu ddiweddaru’r gyfarwyddeb frame-ancestors
Pennawd X-Frame-Options gyda'r gwerth DENY Content-Security-Policy: frame-ancestors https://*.ally.ac;
Pennawd X-Frame-Options gyda'r gwerth SAMEORIGIN Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.ally.ac;
Content-Security-Policy gyda chyfarwyddeb frame-ancestors o 'none' Content-Security-Policy: frame-ancestors https://*.ally.ac;
Content-Security-Policy gyda chyfarwyddeb frame-ancestors gyda rhestr o barthau Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.anothersite.com https://*.ally.ac;

Creu defnyddwyr grŵp parth

Mae gan ddefnyddwyr grŵp parth ganiatâd i weld yr adroddiad hygyrchedd ar gyfer y parthau sydd wedi’u neilltuo iddynt. I greu defnyddwyr grŵp parth a grwpiau o barthau, mae angen i uwch weinyddwyr Ally ar gyfer y We fewngofnodi i ddangosfwrdd ffurfweddu Ally ar gyfer y We.

Darparwyd y ddolen i'r dangosfwrdd yn ystod y broses gweithredu. Bydd yn edrych fel /launchclientconfig/yourclientID. Defnyddiwch eich manylion adnabod gweinyddwr presennol i fewngofnodi.

O ddangosfwrdd ffurfweddu Ally ar gyfer y We, gall yr uwch weinyddwr gwreiddiol ffurfweddu grwpiau o barthau ac ychwanegu defnyddwyr newydd cyn neilltuo grwpiau penodol o barthau i'r defnyddwyr hynny.

Fel gweinyddwr, gallwch roi mynediad at bopeth, gan gynnwys y gallu i ffurfweddu, i ddefnyddwyr newydd. Neu gallwch roi mynediad rhannol at grwpiau penodol o barthau. Gellir ychwanegu mwy nag un grŵp parthau at fynediad defnyddwyr.

Os yw’r uwch weinyddwr yn neilltuo sawl parth, bydd y defnyddiwr yn dewis pa adroddiad grŵp parthau mae eisiau ei weld wrth fewngofnodi. Os mai dim ond un grŵp o barthau sydd wedi’i neilltuo, bydd y defnyddiwr yn mynd yn uniongyrchol i'r adroddiad ar gyfer y grŵp hwnnw.

Ar ôl creu defnyddwyr a’u neilltuo i grwpiau parth, bydd angen i chi roi gwybod i’r defnyddwyr bod ganddynt gyfrif.

Gallwch ddefnyddio ein templedi e-bost i roi gwybod i ddefnyddwyr bod ganddynt gyfrifon.

Templed e-bost defnyddiwr Google

Helo [name],Crëwyd cyfrif Ally i chi â’ch cyfeiriad e-bost: [emailUsed@inSignUp]

Gyda'r cyfrif hwn, gallwch gael mynediad at [Ally for Web - Reporting] / [Ally for LMS - Config]/...Cyn bydd modd i chi gael mynediad at y wefan, bydd angen i chi gysylltu’r cyfeiriad e-bost hwn â chyfrif GoogleTM. Mae angen cael cyfrif Google er mwyn mewngofnodi. Dim ond uwch weinyddwyr neu weinyddwyr craidd sy’n gallu defnyddio’r opsiwn mewngofnodi i Uwch Weinyddwyr ar y dudalen.

Os yw’ch cyfeiriad e-bost eisoes wedi’i gysylltu, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Os nad yw’ch cyfeiriad wedi’i gysylltu, dilynwch y camau hyn.

 1. Ewch i Creu eich Cyfrif Google.
 2. Llenwch y meysydd. Defnyddiwch [emailUsed@inSignUp] ym maes Eich cyfeiriad e-bost
 3. Ar ôl i chi lenwi’r wybodaeth, bydd Google yn anfon neges e-bost i’ch cyfeiriad e-bost i’w ddilysu. Cwblhewch y broses dilysu yn y neges e-bost i’w gysylltu â’r cyfrif Google rydych newydd ei greu.

Ar ôl cysylltu eich cyfeiriad e-bost, gallwch ddefnyddio dull mewngofnodi Google ar [Ally for Web - Reporting] / [Ally for LMS - Config]/.. i gyrchu eich adroddiadau.  

Ewch i gynnwys help Blackboard i olygwyr i ddysgu rhagor am yr adroddiad a sut i drwsio problemau hygyrchedd.

Templed e-bost defnyddiwr Microsoft® Office

Helo [name],Crëwyd cyfrif Ally i chi â’ch cyfeiriad e-bost: [emailUsed@inSignUp]

Gyda'r cyfrif hwn, gallwch gael mynediad at [Ally for Web - Reporting] / [Ally for LMS - Config]/... 1. Dewiswch y ddolen a Mewngofnodi â Microsoft. Dim ond uwch weinyddwyr neu weinyddwyr craidd sy’n gallu defnyddio’r opsiwn mewngofnodi i Uwch Weinyddwyr ar y dudalen.
 2. Rhowch ganiatâd i Microsoft weld eich proffil a chynnal a chadw’r data y mae gan Microsoft fynediad atynt. Dewiswch Derbyn.
 3. Mewngofnodwch â’ch cyfeiriad e-bost a chyfrinair Microsoft.
 4. Ar ôl i chi fewngofnodi, gofynnir i chi ddilysu'ch cyfeiriad e-bost. Bydd Ally yn anfon neges e-bost atoch sy’n cynnwys cod. Rhowch y cod i ddilysu eich cyfeiriad e-bost. Dim ond y tro cyntaf rydych yn mewngofnodi y bydd angen i chi ddilysu eich cyfeiriad e-bost.

  Sylwch: Os nad ydych yn gweld neges e-bost gan Ally yn syth, efallai bydd angen i chi wirio eich ffolder sothach.
 5. Gallwch nawr gael mynediad at eich adroddiad.

Caewch dab neu ffenestr yr adroddiad i allgofnodi o'r adroddiad.

Ewch i gynnwys help Blackboard i olygwyr i ddysgu rhagor am yr adroddiad a sut i drwsio problemau hygyrchedd.