Mae rhestr wirio hygyrchedd Ally yn seiliedig ar WCAG 2.1 AA (Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We). Mae hon yn safon hygyrchedd ryngwladol, ac mae'r rhan fwyaf o'r ddeddfwriaeth a'r gofynion cyfreithiol newydd ledled y byd yn cyd-fynd â'r safon hon.

Yn ogystal, mae Ally hefyd yn ychwanegu nifer o wiriadau ychwanegol ar ben hyn sy'n dechrau targedu defnyddioldeb ac ansawdd y cynnwys ychydig yn fwy.


Pa gynnwys mae Ally yn ei wirio?

Ar hyn o bryd, mae Ally yn gwirio y ffeiliau canlynol:

 • Tudalennau gwe/cynnwys HTML
 • Delweddau
 • Ffeiliau PDF
 • Ffeiliau Microsoft® Word
 • Ffeiliau Microsoft® Powerpoint®
 • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice
 • Ffeiliau HTML wedi’u huwchlwytho

Cynnwys golygydd cynnwys (WYSIWYG)

Ar hyn o bryd, nid yw hyfforddwyr a golygyddion yn gweld sgôr hygyrchedd ar gyfer cynnwys a grëwyd yng ngolygydd cynnwys eu system.

Mae Ally hefyd yn gwirio cynnwys a grëwyd trwy olygydd cynnwys y system WYSIWYG am broblemau hygyrchedd. Mae'r data yn ymddangos yn yr Adroddiad Sefydliadol ar ffurf HTML. Mae'n ymddangos yn yr allforiad CSV ar ffurf application/x-page.

Rhestr Wirio Hygyrchedd Gweinyddwr Ally


Rhestr wirio HTML

 • Mae rhaid i'r gwerth priodoledd bysellmynediad fod yn unigryw
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Bysellfwrdd
 • Mae rhaid bod gan elfennau gweithredol destun amgen
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Cynnwys Nad Yw'n Destun
 • Mae rhaid i elfennau ond ddefnyddio priodoleddau ARIA a ganiateir
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Dosrannu
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth
 • Mae rhaid darparu'r priodoleddau ARIA gofynnol
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Dosrannu
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth
 • Mae rhaid i rai rolau ARIA gynnwys is-eitemau penodol
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
 • Mae rhaid i rai rolau ARIA gael eu cynnwys gan eitemau gwreiddiol
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
 • Mae rhaid i rolau ARIA a ddefnyddiwyd gydymffurfio â gwerthoedd dilys
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Dosrannu
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth
 • Mae rhaid i briodoleddau ARIA gydymffurfio ag enwau dilys
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Dosrannu
 • Mae rhaid i briodoleddau ARIA gydymffurfio â gwerthoedd dilys
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Dosrannu
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth
 • Mae rhaid i elfennau gynnwys ar gyfer capsiynau
  • WCAG 2.1 - 1.2.2 Capsiynau (A recordiwyd eisoes)
 • Mae elfennau wedi'u hanghymeradwyo ac mae rhaid peidio â'u defnyddio
  • WCAG 2.1 - 2.2.2 Oedi, Stopio, Cuddio
 • Mae rhaid bod gan fotymau destun dirnadwy
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth
 • Mae rhaid bod modd i dudalen fynd heibio i flociau cynnwys niferus
  • WCAG 2.1 - 2.4.1 Mynd Heibio i Flociau
 • Mae rhaid i fewnbynnau blychau ticio â'r un gwerth priodoledd enw fod yn rhan o grŵp
 • Mae rhaid bod gan elfennau testun gyferbyniad lliw digonol rhyngddynt a'r cefndir
  • WCAG 2.1 - 1.4.3 Cyferbyniad (Isaf)
  • Problem fawr
 • Mae rhaid i elfennau
  ond gynnwys grwpiau
  a
  , neu elfennau
 • Mae rhaid i elfennau
  a
  gael eu cynnwys gan
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
 • Dylai fideos YouTubeTM wedi'u mewnblannu gynnwys capsiynau

  Ni chaiff capsiynau YouTube a gynhyrchwyd yn awtomatig eu hystyried i fod yn gapsiynau dilys.

  • WCAG 2.1 - 1.2.2 Capsiynau (A recordiwyd eisoes)
  • Problem fawr

  Polisi Preifatrwydd Google

 • Mae rhaid i werth priodoledd y cyfeirnod fod yn unigryw
  • WCAG 2.1 - 2.4.2 Tudalen â theitl
 • Dylai penawdau fod yn bresennol
  • Problem fawr
 • Nid yw strwythur penawdau yn dechrau ar un
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
  • Problem fawr
 • Ni ddylai penawdau fod yn wag
  • WCAG 2.1 – 2.4.6 Penawdau a Labeli
  • Problem fawr
 • Mae rhaid bod gan fframiau briodoledd teitl unigryw
  • WCAG 2.1 - 2.4.1 Mynd Heibio i Flociau
 • Mae rhaid bod gan elfen briodoledd iaith
  • WCAG 2.1 - 3.1.1
 • Nid yw'r strwythur penawdau yn briodol, dylai’r lefelau gynyddu fesul un yn unig
  • Problem fach
 • Mae rhaid bod gan ddelweddau ddisgrifiad testun amgen
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Cynnwys Nad Yw'n Destun
  • Problem fawr
 • Ni ddylid ailadrodd testun botymau neu ddolenni yn nisgrifiad amgen y ddelwedd
  • Problem fawr
 • Mae rhaid bod gan fotymau delwedd destun amgen
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Cynnwys Nad Yw'n Destun
  • Problem fawr
 • Mae rhaid bod gan elfennau ffurflen labeli
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
  • WCAG 2.1 - 3.3.2 Labeli neu Gyfarwyddiadau
  • Problem fawr
 • Dylai elfennau ffurflen gynnwys label gweladwy
  • Problem fawr
 • Mae rhaid bod gan elfen werth dilys ar gyfer y priodoledd iaith
  • WCAG 2.1 - 3.1.1 Iaith y Dudalen
  • Problem fach
 • Mae rhaid i dablau cynllun beidio â defnyddio elfennau tablau data
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
 • Mae rhaid gwahaniaethu rhwng dolenni a'r testun o'u cwmpas mewn modd nad yw'n dibynnu ar liw
  • WCAG 2.1 - 1.4.1 Defnydd Lliw
  • Problem fawr
 • Mae rhaid bod gan ddolenni destun dirnadwy
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Cynnwys Nad Yw'n Destun
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth
  • Problem fach
 • Mae dolenni yn gweithio ac nid ydynt yn doredig

  Mae’r gwiriad hwn ar gyfer Ally ar gyfer Gwefannau yn unig ar hyn o bryd.

 • Mae rhaid i
   a
   ond gynnwys elfennau cynnwys
  1. yn uniongyrchol
   • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
  2. Mae rhaid i elfennau
  3. gael eu cynnwys mewn
    neu
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
   1. Mae elfennau wedi'u hanghymeradwyo ac mae rhaid peidio â'u defnyddio
    • WCAG 2.1 - 2.2.2 Oedi, Stopio, Cuddio
   2. Mae rhaid i adnewyddu amseredig beidio â bodoli
    • WCAG 2.1 - 2.2.1 Amseru Addasadwy
    • WCAG 2.1 - 2.2.4 Ymyriadau
    • WCAG 2.1 - 3.2.5 Newid ar Gais
   3. Mae rhaid peidio ag analluogi chwyddo a graddio (2x)
    • WCAG 2.1 - 1.4.4 Ailfeintio testun
   4. Dylai chwyddo a graddio ganiatáu graddfa uchaf o 5
   5. Mae rhaid bod gan elfennau destun amgen
    • WCAG 2.1 - 1.1.1 Cynnwys Nad Yw'n Destun
   6. Mae rhaid i fewnbynnau radio â'r un gwerth priodoledd enw fod yn rhan o grŵp
   7. Dylai cynnwys gael ei gynnwys mewn ardal arwyddnod
   8. Dylid defnyddio priodoledd cwmpas yn gywir ar dablau
   9. Mae rhaid peidio â defnyddio mapiau delweddau ochr y gweinydd
    • WCAG 2.1 - 2.1.1 Bysellfwrdd
   10. Dylai dolen gyntaf y dudalen fod yn ddolen neidio
   11. Ni ddylai fod gan elfennau tabindex sy'n uwch na sero
   12. Ni ddylai'r elfen gynnwys yr un testun â'r priodoledd crynodeb
   13. Ni ddylid defnyddio celloedd data neu benawdau i gapsiynu tabl data
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
    • Problem fawr
   14. Mae rhaid bod gan bob elfen <td> nad yw'n wag mewn tabl sy'n fwy na 3 wrth 3 bennawd tabl cysylltiedig
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
    • Problem fawr
   15. Mae rhaid i bob cell mewn elfen sy'n defnyddio'r priodoledd penawdau gyfeirio at gelloedd eraill o fewn yr un tabl hwnnw yn unig
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
   16. Mae rhaid bod gan bob elfen
   17. ac elfennau gyda rôl=pennawdcolofn/pennawdrhes gelloedd data maent yn eu disgrifio
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
   18. Mae rhaid bod gan ddogfennau elfen i gynorthwyo llywio
    • WCAG 2.1 - 2.4.2 Tudalen â theitl
   19. Mae rhaid bod gan briodoledd iaith werth dilys
    • WCAG 2.1 - 3.1.2 Iaith y Rhannau
    • Problem fach
   20. Mae rhaid bod gan elfennau ar gyfer capsiynau
    • WCAG 2.1 - 1.2.2 Sain yn unig a Fideo yn unig (A recordiwyd eisoes)
    • WCAG 2.1 - 1.2.3 Sain Ddisgrifiad neu Ddewis Cyfrwng Arall (A recordiwyd eisoes)
    • Problem fawr
   21. Mae rhaid bod gan elfennau drac sain ddisgrifiad
    • WCAG 2.1 - 1.2.5 Sain Ddisgrifiad (A recordiwyd eisoes)
    • Problem fawr

  4. Rhestr wirio delweddau

   Mae hyn yn cynnwys ffeiliau JPG, JPEG, GIF, PNG, BPM, a TIFF.

   • Gall y ddelwedd beri trawiadau
    • WCAG 2.1 - 2.3 Trawiadau
    • Problem ddifrifol
   • Nid oes gan y ddelwedd ddisgrifiad amgen
    • WCAG 2.1 - 1.1.1 Cynnwys Nad Yw'n Destun
    • Problem fawr
   • Mae gan y ddelwedd destun nad yw'n rhan o ddisgrifiad amgen
    • WCAG 2.1 - 1.4.5 Delweddau testun
    • Problem fach
   • Mae gan y ddelwedd broblemau cyferbyniad
    • WCAG 2.1 - 1.4.3 Cyferbyniad (Isaf)
    • WCAG 2.1 - 1.4.6 Cyferbyniad (Gwell)
    • Problem fawr

   Rhestr wirio PDF

   • Mae'r PDF wedi'i gam-ffurfio
    • Problem ddifrifol
   • Mae'r PDF wedi'i amgryptio
    • Problem ddifrifol
   • Mae'r PDF wedi'i sganio
    • WCAG 2.1 - 1.4.5 Delweddau testun
    • Problem ddifrifol
   • Mae'r PDF heb ei dagio
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
    • WCAG 2.1 - 1.3.2 Dilyniant Ystyrlon
    • Problem fawr
   • Nid oes gan y PDF iaith wedi'i gosod
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Iaith y Dudalen
    • Problem fach
   • Nid oes gan y PDF yr iaith gywir wedi'i gosod
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Iaith y Dudalen
    • Problem fach
   • Mae gan y PDF ddelweddau heb ddisgrifiadau amgen
    • WCAG 2.1 - 1.1.1 Cynnwys Nad Yw'n Destun
    • Problem fawr
   • Mae gan y PDF broblemau cyferbyniad
    • WCAG 2.1 - 1.4.3 Cyferbyniad (Isaf)
    • WCAG 2.1 - 1.4.6 Cyferbyniad (Gwell)
    • Problem fawr
   • Nid oes gan y PDF benawdau

    Gorfodir y gwiriad hygyrchedd hwn ar ffeiliau PDF sydd ag isafswm o 3 tudalen yn unig ar hyn o bryd.

    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
    • Problem fawr
   • Nid oes gan y PDF strwythur penawdau priodol
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
    • Problem fach
   • Nid yw strwythur penawdau'r PDF yn dechrau ar un
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
    • Problem fawr
   • Mae strwythur penawdau'r PDF yn mynd yn uwch na chwe lefel
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
    • Problem fach
   • Mae gan y PDF dablau sydd heb benawdau
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
    • Problem fawr
   • Nid oes gan y PDF deitl
    • WCAG 2.1 – 2.4.2 Tudalen â Theitl
    • Problem fach

   Rhestr wirio dogfen Office

   Mae hyn yn cynnwys Microsoft® Word, Microsoft® PowerPoint®, LibreOffice Writer, LibreOffice Impress.

   • Mae'r ddogfen wedi'i cham-ffurfio
    • Problem ddifrifol
   • Nid oes gan y ddogfen iaith wedi'i gosod
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Iaith y Dudalen
    • Problem fach
   • Nid oes gan y ddogfen yr iaith gywir wedi'i gosod
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Iaith y Dudalen
    • Problem fach
   • Mae gan y ddogfen ddelweddau heb ddisgrifiadau amgen
    • WCAG 2.1 - 1.1.1 Cynnwys Nad Yw'n Destun
    • Problem fawr
   • Mae gan y ddogfen broblemau cyferbyniad
    • WCAG 2.1 - 1.4.3 Cyferbyniad (Isaf)
    • WCAG 2.1 - 1.4.6 Cyferbyniad (Gwell)
    • Problem fawr
   • Nid oes gan y ddogfen benawdau

    Gorfodir y gwiriad hygyrchedd hwn ar ddogfennau Word sy'n cynnwys isafswm o 12 paragraff yn unig ar hyn o bryd.

    Mae'r gwiriad hygyrchedd hwn yn gorfodi isafswm o 1 teitl ar gyfer pob 7 sleid mewn dogfen PowerPoint.

    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
    • Problem fawr
   • Nid oes gan y ddogfen strwythur penawdau penodol
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
    • Problem fach
   • Nid yw strwythur penawdau'r ddogfen yn dechrau ar un
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
    • Problem fawr
   • Mae strwythur penawdau'r ddogfen yn mynd yn uwch na chwe lefel
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
    • Problem fach
   • Mae gan y ddogfen dablau sydd heb benawdau
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
    • Problem fawr