Gwella hygyrchedd eich cynnwys gydag Ally.

Unwaith eich bod yn gwybod y sgôr hygyrchedd, gallwch gychwyn archwilio'r materion hygyrchedd a gwella'ch cynnwys i gynyddu'r sgôr. Mae dogfennau hygyrch yn bwysig i bob cynulleidfa, ac mae Ally yn rhoi'r offer i chi i ddeall problemau cyffredin a gwella ffeiliau eich cwrs.

Ewch i'r Adroddiad Hygyrchedd Ally yn eich rheolwr safle. O dabl Problemau hygyrchedd, dewch o hyd i eitem benodol o gynnwys sydd â phroblem hygyrchedd. Dewiswch ddangosydd sgôr hygyrchedd yr eitem o gynnwys i agor y panel adborth.