Cyfle i arolygu a gwella hygyrchedd eich gwefan.

Mae Blackboard Ally yn darparu adroddiad hygyrchedd gwefan sy'n caniatáu am fewnwelediad a dealltwriaeth ddofn i'r ffordd mae'r safle yn perfformio ac yn datblygu o safbwynt hygyrchedd cynnwys cwrs. Mae’r adroddiad hwn yn olrhain unrhyw gynnydd a wneir ynghylch hygyrchedd gwefan. Mae hefyd yn gallu bod o gymorth wrth wella hygyrchedd gwefan trwy nodi meysydd i’w gwella.