Fformatau Amgen

Mae fformatau amgen o fudd i bawb

Mae nifer o ysgolion y diwrnodau hyn, rhai corfforol a digidol, yn cynnwys myfyrwyr gydag anghenion amrywiol. Mae fformatau amgen yn rhoi rhagor o gyfle i bawb gyrchu’r wybodaeth sydd arnynt ei hangen yn y dull mae arnynt ei angen neu ei eisiau.

 fformatau eraill gall pob myfyriwr ddiwallu'r un amcanion dysgu gan ddefnyddio adnoddau a grëir i dargedu anghenion y myfyriwr unigol. Er enghraifft, mae Blackboard Ally yn creu dewisiadau sain a braille electronig ar gyfer myfyrwyr â nam ar eu golwg.

Nid yw fformatau amgen ar gyfer grŵp dethol o fyfyrwyr yn unig. Mae fformatau amgen yn fuddiol i bawb. Er enghraifft, mae'n bosibl bod eich myfyrwyr yn dioddef o straen ar y llygaid, neu mae'n bosibl eu bod yn ddysgwyr clywedol. Gallant wrando ar fformat sain o'r ffeil uwchlwythoch chi yn hytrach na darllen y ddogfen. Neu, gallant ddefnyddio fformatau HTML neu ePub sy'n haws eu darllen ar ddyfais symudol.

Mwy ar y fformatau amgen a'u buddion

Nid oes angen i hyfforddwyr wneud unrhyw beth. Mae Ally yn creu'r fformatau amgen i chi.

Ally ar gyfer Gwefannau Canfod Fformatau Amgen


Canfod y fformatau amgen sydd ar gael

Mae Ally yn creu fformatau amgen o ffeiliau a thudalennau’ch gwefan yn seiliedig ar y ffeiliau a thudalennau gwreiddiol. Er enghraifft, os mai PDF yw'r cynnwys gwreiddiol, bydd Ally yn creu fformatau sain, braille electronig ac ePub o'r un cynnwys. Mae'r fformatau hyn ar gael gyda'r cynnwys gwreiddiol felly mae popeth mewn un lleoliad cyfleus.

Mae'r fformatau amgen a grëir yn dibynnu ar y math o gynnwys gwreiddiol. Os nad ydych yn gweld opsiwn i lawrlwytho fformatau amgen, nid yw Ally wedi'i alluogi ar gyfer y wefan honno neu nid yw’r ffeil yn fath o gynnwys a gefnogir.

Dewch o hyd i'r eicon lawrlwytho Fformatau Amgen a’i hagor. Efallai bydd ar chwith y dudalen neu ar y gwaelod.

Dewiswch a ydych eisiau cael fformatau amgen ar gyfer y dudalen gyfan, neu unrhyw un o’r ffeiliau sydd wedi’u hatodi at y dudalen. Mae rhestr o fformatau amgen yn ymddangos er mwyn i chi allu dewis o’r rhestr.

Os nad oes ffeiliau ar y dudalen, yr unig peth rydych yn ei weld yw’r fformatau amgen sydd ar gael ar gyfer y dudalen.


Pa fformatau amgen mae Ally yn eu creu?

Gall Ally ddarparu fformatau amgen ar gyfer y mathau hyn o ffeiliau:

 • Ffeiliau PDF
 • Ffeiliau Microsoft® Word
 • Ffeiliau Microsoft® Powerpoint®
 • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice
 • Ffeiliau HTML wedi’u huwchlwytho

Gellir creu'r fformatau amgen hyn:

 • Fersiwn OCR (ar gyfer dogfennau wedi'u sganio)
 • PDF wedi'i tagio (ar gyfer ffeiliau Word, PowerPoint ac Open Office/LibreOffice ar hyn o bryd)
 • HTML semantig
 • Sain
 • ePub
 • Braille Electronig
 • Fersiwn Cyfieithiedig

  Mae’r Fersiwn Cyfieithiedig wedi’i analluogi yn ddiofyn. Gall gweinyddwyr gyflwyno cais am gymorth i’w alluogi. I ddysgu rhagor, gweler fformat amgen Fersiwn Cyfieithiedig.

Rhagor am bob fformat amgen

Beth mae rhaid i'r hyfforddwr ei wneud i gynhyrchu fformatau amgen hygyrch ar gyfer eitem o gynnwys?

Dim byd. Bydd Ally yn sylwi ar unrhyw ddeunydd presennol neu newydd yn awtomatig, yn ei rhedeg trwy'r rhestr wirio hygyrchedd, ac yn gwneud y fersiynau hygyrch amgen ar gael i'r myfyriwr a'r hyfforddwr.

Oes terfyn maint ffeil?

Nac oes, nid oes terfyn maint ffeil. Efallai bydd achosion lle mae'r algorithm yn methu â chynhyrchu fformatau amgen hygyrch ar gyfer rai ffeiliau mawr, ond nid yw Ally yn gorfodi terfyn maint ffeil.

Sut mae Ally yn trin cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair?

Mae Ally yn canfod cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair, yn rhoi sgôr hygyrchedd 0% iddo ac yn darparu arweiniad i help tynnu'r cyfrinair trwy'r adborth hyfforddwr. Nid yw Ally yn cynhyrchu unrhyw fformatau amgen ar gyfer cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair, gan na allwn gael mynediad at y cynnwys ei hun.

Ga i analluogi fformatau amgen?

Ydych. Gallwch analluogi fformatau amgen ar gyfer eitemau unigol o gynnwys, os ydych eisiau gwneud hynny. Ychwanegwch y briodoledd `data-ally-af-disabled` at yr elfen cynnwys yn eich HTML. Mae’r briodoledd hon yn eithrio’r eitem o gynnwys rhag ymddangos yn y panel Fformatau amgen.

Er enghraifft, os ydych yn ei hychwanegu at ffeil gysylltiedig, ni fydd y ffeil gysylltiedig hon yn ymddangos yn y rhestr:  <a data-ally-af-disabled href:"https://filename.pdf">PDF file</a> .

Tynnwch y briodoledd ar unrhyw adeg, os ydych eisiau i’r eitem o gynnwys ymddangos yn y panel Fformatau amgen.

Rhagor am sut i analluogi fformatau amgen