Monitro a gwella hygyrchedd ar eich gwefan gyda Blackboard Ally.

Offeryn yw Blackboard Ally sy'n integreiddio'n hwylus gyda'ch gwefan gyhoeddus i ddarparu mewnwelediad ar eich hygyrchedd. Trwy ddefnyddio Blackboard Ally, gallwch: 

  • Ennill dealltwriaeth o berfformiad hygyrchedd eich gwefan
  • Mynd i afael â hygyrchedd eich gwefan a nodi cynnwys i’w wella mewn dull rhagweithiol
  • Edrych ar dueddiadau hygyrchedd a graffiau manwl i fonitro gwelliant 

Barod i ddechrau arni? Dewiswch dudalen o ymhlith yr isod i ddysgu mwy am wella hygyrchedd.