Cyffredinol

Ym mha ieithoedd ydy Blackboard Ally ar gael?

Mae Blackboard Ally ar gael mewn sawl iaith wahanol. 

Mae Blackboard Ally ar gael yn yr ieithoedd canlynol.

 • Catalan
 • Daneg
 • Iseldireg
 • Saesneg, UDA
 • Saesneg, DU
 • Ffinneg
 • Ffrangeg
 • Ffrangeg, Canada
 • Almaeneg
 • Eidaleg
 • Norwyeg Bokmål
 • Norwyeg Nynorsk
 • Pwyleg
 • Portiwgaleg
 • Portiwgaleg, Brasil
 • Sbaeneg
 • Swedeg
 • Tyrceg
 • Cymraeg

Beth am weinyddwyr ar gyfer defnydd lleol?

Erbyn hyn mae’r lleoliadau Ally sy'n byw y tu allan i Ogledd America hefyd yn defnyddio gweinyddwyr nad ydynt yn yr Unol Daleithiau ar gyfer gwasanaethau 3ydd parti y mae Ally yn dibynnu arnynt. Mae hyn yn golygu nad yw lleoliadau lleol yn dibynnu ar weinyddwyr yr Unol Daleithiau ar gyfer unrhyw ymarferoldeb Ally.

Ble galla i ddod o hyd i ymrwymiad lefel gwasanaeth Blackboard Ally?

Dogfen ymrwymiad lefel gwasanaeth Blackboard Ally (ar gael yn Saesneg yn unig)

A oes amserlen ryddhau benodol ar gyfer Blackboard Ally?

Mae Ally yn defnyddio gwir ymagwedd meddalwedd fel gwasanaeth (SaaS) gan ryddhau diweddariadau i gynnyrch yn rheolaidd. Does dim amserlen ryddhau benodol ar yr adeg hon, er rydym yn rhyddhau diweddariadau tua unwaith bob 1-2 wythnos ar gyfartaledd. Nid yw'r diweddariadau hyn fel arfer yn cael eu rhyddhau ar yr un pryd â diweddariadau i gynnyrch arall Blackboard.

Yr unig eithriad i'r ymagwedd o ryddhau'n barhaol yw pan mae newid a fydd yn effeithio'n sylweddol ar y defnyddiwr ar y gweill. Yn yr achosion hyn, rydym yn rhoi 1 mis o rybudd cyn bod y cynnyrch newydd ar gael.

Gyda'r drefn rhyddhau barhaol hon, nid yw'n bosib cael mynediad at fersiwn cynnar o ddiweddariad ar awyrgylch profi/llwyfannu.


Rhestr wirio hygyrchedd

Pa gynnwys ydy Ally yn ei wirio?

Ar hyn o bryd, mae Ally yn gwirio y ffeiliau canlynol:

 • Tudalennau gwe/cynnwys HTML
 • Delweddau
 • Ffeiliau PDF
 • Ffeiliau Microsoft® Word
 • Ffeiliau Microsoft® Powerpoint®
 • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice
 • Ffeiliau HTML wedi’u huwchlwytho
 • Fideos planedig YouTube™

Pa broblemau hygyrchedd ydy Ally yn edrych amdanyn nhw?

Mae rhestr wirio hygyrchedd Ally yn seiliedig ar WCAG 2.1 AA (Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We). Mae hon yn safon hygyrchedd ryngwladol, ac mae'r rhan fwyaf o'r ddeddfwriaeth a'r gofynion cyfreithiol newydd ledled y byd yn cyd-fynd â'r safon hon.

Ar ben hynny, mae Ally hefyd yn ychwanegu nifer o wiriadau ychwanegol ar ben hynny sy'n cychwyn targedu defnyddioldeb ac ansawdd cynnwys y we ychydig yn fwy.

Beth ydy Ally yn ei wneud â chynnwys nad yw’n gallu ei wirio?

Yn gynwysedig yn Ally mae yna gynnwys does dim modd ei wirio am faterion hygyrchedd, megis archif ZIP a ffeiliau XML, dan "Arall" yn yr adroddiad hygyrchedd. Nid yw'r cynnwys hwn yn derbyn sgôr hygyrchedd ac nid yw'n cyfrannu at sgôr hygyrchedd y sefydliad. 

Rhagor o wybodaeth ynghylch yr adroddiad sefydliadol ar gyfer

Beth ydy gwiriad cyferbynnedd?

Mae gwiriadau cyferbynnedd yn wiriadau sy’n canfod a oes ddigon o gyferbyniad rhwng lliw testun a lliw ei gefndir. Gall pawb weld hi’n anodd darllen cynnwys sydd â diffyg cyferbyniad rhwng lliw'r testun a lliw'r cefndir ond mae myfyrwyr sydd â nam ar eu golwg megis lliwddallineb yn gweld hi’n arbennig o anodd ei ddarllen.

Mae Ally'n defnyddio'r gofynion cyferbyniad a nodir yng nghanllawiau WCAG 2.1 AA

Defnyddiwch Colour Contrast Analyser gan The Paciello Group i wirio’ch cynnwys ar unrhyw adeg.

Lle gallwn i ddod o hyd i restr wirio hygyrchedd Ally?

Rhagor am y rhestr wirio hygyrchedd

Instructor and Editor FAQs for Ally

Alternative Format FAQs

Alternative formats

What alternative formats does Ally generate?

Ally provides alternative formats for these file types:

 • PDF files
 • Microsoft® Word files
 • Microsoft® Powerpoint® files
 • OpenOffice/LibreOffice files
 • Uploaded HTML files

These alternative formats can be generated:

 • OCR’d version (for scanned documents)
 • Tagged PDF (currently for Word, Powerpoint and OpenOffice/LibreOffice files)
 • Mobile-friendly HTML
 • Audio
 • ePub
 • Electronic Braille
 • Translated Version

  Translated Version is disabled by default. Administrators can submit a support case to have it enabled. To learn more, see Translated Version alternative format.

More on alternative formats

Are alternate formats generated when a request to download is made?

When a particular alternative format for a particular content item is requested for the first time, Ally generates this on demand. In most cases, this completes within 1-2 minutes.

As soon as it has been generated, the alternative format is downloaded. Ally then also caches the result, so any additional requests for the same alternative format can be served and downloaded from cache immediately.

Does Ally generate alternative formats for student content?

Ally currently only processes instructional content. For example, content added by someone with edit permissions in the course, such as the instructor or instructional designer. Ally currently does not process student content or student submissions.

What format is the OCR’d alternative format?

The OCR’d version is made available as a tagged PDF.

What format is the Audio alternative format?

The audio alternative format is made available as a downloadable MP3 file. We also add some of the extracted semantic information into the speech, which adds additional structure to the audio and makes it easier to follow.

Which Braille code does Ally use for the Electronic Braille Format?

Ally uses Braille Ready File (.brf) as the electronic Braille format. The braille code used depends on the language the document is in. For English documents, Ally uses Grade 2 Unified English Braille (contracted).

More on Unified English Braille on the UKAAF website

Can the Ally Electronic Braille Format be printed using a Braille printer?

The Braille Ready File (.brf) format can be used for both electronic braille displays and braille embossers (printers).

You still need to check whether a specific Braille embosser/printer supports the .brf format.

More on BRF on the Accessible Instructional Materials website

Why do I see "The alternative formats for this file have been disabled"?

Instructor and administrators can turn off alternative formats for an individual content item within a course. For example, on a file uploaded to the course.

What does the instructor need to do to generate alternative accessible formats for a content item?

Nothing. Ally automatically picks up on any existing or new materials, runs it through the accessibility checklist, and makes the alternative accessible versions available to both the student and the instructor.

Is there a file size limit?

No, there is no file size limit. There may be cases where the algorithm fails to generate alternative accessible formats for certain large files, but Ally doesn’t enforce a maximum file size.

How does Ally handle password protected content?

Ally detects password-protected content, gives them a 0% accessibility score and provides guidance to help remove the password through the instructor feedback. Ally does not generate any alternative formats for password protected content, as we can’t get access to the actual content.

Can I disable alternative formats?

Not at this time.