Gwella hygyrchedd cynnwys eich safle

Mae Ally yn creu fersiynau amgen o gynnwys eich safle yn awtomatig. Mae hyn yn caniatáu i bawb ddewis y fformat ffeil maent ei eisiau sy’n fwyaf addas ar gyfer eu hanghenion. Pan fyddwch wrthi'n gwella ffeiliau, bydd ymwelwyr â’ch safle yn gallu cael mynediad at gopïau amgen.

Barod i ddechrau arni?