Gosod offer, hidlyddion ac ategion adroddiadau Ally.

Mae fersiynau 3.3 yr ategion yn gydnaws â Moodle 3.2

 1. Lawrlwythwch neu gloniwch y fersiwn sydd ei angen arnoch o offeryn gweinyddu Ally o github.

  1. Yn lawrlwytho fel ffeil ZIP
   1. Newidiwch fersiwn y gangen, os oes angen.
   2. Adolygwch y ffeil version.php i weld a yw'r fersiwn ofynnol o Moodle ("angen") rhif a bod rhif y fersiwn yn cyd-fynd â'ch fersiwn o Moodle. H.y. ar gyfer Moodle 3.4

    $plugin->release = '3.4.3';

    $plugin->requires = 2017111300;

    Dylai fersiwn "3.4.3" weithiau gyda gosodiadau Moodle 3.4. Os nad yw'r paramedrau hyn yn cyd-fynd â'ch gosodiad o Moodle, mae'n bosibl y bydd angen ichi newid y gangen eto.

    Mwy ar y fersiynau cyfatebol o Moodle a rhifau'r fersiynau

   3. Lawrlwythwch yr ystorfa gan ddefnyddio "Clonio neu lawrlwytho > Lawrlwytho ZIP"
  2. Clonio ystorfa git
   1. Ewch i'r ffolder offer.

    cd [moodle location]/admin/tool

   2. Cloniwch yr ystorfa
    • Defnyddio SSH

     git clone [email protected]:blackboard-open-source/moodle-tool_ally ally

    • Defnyddio HTTP

     git clone https://github.com/blackboard-open-source/moodle-tool_ally.git ally

   3. Cymerwch olwg ar y gangen gyfatebol, h.y. ar gyfer 3.4 - MOODLE_34_STABLE

    git checkout MOODLE_34_STABLE

    Gallwch wirio'r gangen am ddiweddariadau hefyd, felly, os ydych wedi diweddaru eich gosodiad o Moodle, gallwch gymryd golwg ar y gangen gyfatebol. Os ni ddaethpwyd o hyd i'ch cangen, mae'n bosibl bod eich ystorfa wedi dyddio, gellir trwsio hyn trwy gyrchu.

    git fetch

 2. Lawrlwythwch neu gloniwch y fersiwn gofynnol o hidlydd Ally o github.

  1. Lawrlwytho fel ffeil ZIP
   1. Newidiwch fersiwn y gangen os oes angen.
   2. Adolygwch y ffeil version.php i weld a yw'r fersiwn ofynnol o Moodle ("angen") rhif a bod rhif y fersiwn yn cyd-fynd â'ch fersiwn o Moodle. H.y. ar gyfer Moodle 3.4

    $plugin->release = '3.4.3';

    $plugin->requires = 2017111300;

    Dylai fersiwn "3.4.3" weithiau gyda gosodiadau Moodle 3.4. Os nad yw'r paramedrau hyn yn cyd-fynd â'ch gosodiad o Moodle, mae'n bosibl y bydd angen ichi newid y gangen eto.

    Mwy ar y fersiynau cyfatebol o Moodle a rhifau'r fersiynau.

   3. Lawrlwythwch yr ystorfa gan ddefnyddio "Clonio neu lawrlwytho > Lawrlwytho ZIP"
  2. Clonio ystorfa git
   1. Ewch i'r ffolder offer.

    cd [moodle location]/filter

   2. Cloniwch yr ystorfa
    • Defnyddio SSH

     git clone [email protected]:blackboard-open-source/moodle-filter_ally ally

    • Defnyddio http

     git clone https://github.com/blackboard-open-source/moodle-filter_ally.git ally

   3. Cymerwch olwg ar y gangen gyfatebol, h.y. ar gyfer 3.4 - MOODLE_34_STABLE

    git checkout MOODLE_34_STABLE

    Gallwch wirio'r gangen am ddiweddariadau hefyd, felly, os ydych wedi diweddaru eich gosodiad o Moodle, gallwch gymryd golwg ar y gangen gyfatebol. Os ni ddaethpwyd o hyd i'ch cangen, mae'n bosibl bod eich ystorfa wedi dyddio, gellir trwsio hyn trwy gyrchu.

    git fetch

 3. Lawrlwythwch neu gloniwch y fersiwn gofynnol o offer LTI adroddiad Ally o github.

  1. Lawrlwytho fel ffeil ZIP
   1. Newidiwch fersiwn y gangen os oes angen.
   2. Adolygwch y ffeil version.php i weld a yw'r fersiwn ofynnol o Moodle ("angen") rhif a bod rhif y fersiwn yn cyd-fynd â'ch fersiwn o Moodle. H.y. ar gyfer Moodle 3.4

    $plugin->release = '3.4.3';

    $plugin->requires = 2017111300;

    Dylai fersiwn "3.4.3" weithiau gyda gosodiadau Moodle 3.4. Os nad yw'r paramedrau hyn yn cyd-fynd â'ch gosodiad o Moodle, mae'n bosibl y bydd angen ichi newid y gangen eto.

    Mwy ar y fersiynau cyfatebol o Moodle a rhifau'r fersiynau.

   3. Lawrlwythwch yr ystorfa gan ddefnyddio "Clonio neu lawrlwytho > Lawrlwytho ZIP"
  2. Clonio ystorfa git
   1. Ewch i'r ffolder offer.

    cd [moodle location]/report

   2. Cloniwch yr ystorfa
    • Defnyddio SSH

     git clone [email protected]:blackboard-open-source/moodle-report_allylti ally

    • Defnyddio HTTP

     git clone https://github.com/blackboard-open-source/moodle-report_allylti.git ally

   3. Cymerwch olwg ar y gangen gyfatebol, h.y. ar gyfer 3.4 - MOODLE_34_STABLE

    git checkout MOODLE_34_STABLE

    Gallwch wirio'r gangen am ddiweddariadau hefyd, felly, os ydych wedi diweddaru eich gosodiad o Moodle, gallwch gymryd golwg ar y gangen gyfatebol. Os ni ddaethpwyd o hyd i'ch cangen, mae'n bosibl bod eich ystorfa wedi dyddio, gellir trwsio hyn trwy gyrchu.

    git fetch

 4. Dilyswch strwythur y ffolderi.

  Dylid rhoi enw ally i gyfeiriadur yr offer gweinyddiaeth. Dylai gael llwybr fel a ganlyn:

  [yourmoodledir]/admin/tool/ally

  Dylid rhoi enw ally i gyfeiriadur yr hidlyddion. Dylai gael llwybr fel a ganlyn:

  [yourmoodledir]/filter/ally

  Dylid rhoi enw allylti i gyfeiriadur yr adroddiadau. Dylai gael llwybr fel a ganlyn:

  [yourmoodledir]/report/allylti

 5. Sicrhewch fod eich gweinydd gwe yn gallu darllen pob ffolder a'i gynnwys.
 6. Mewngofnodwch fel defnyddiwr gweinyddiaeth i'ch safle Moodle ac agorwch y dudalen gweinyddu. Dylai hyn wirio am ategion newydd a'ch cyflwyno â'r opsiwn i Uwchraddio Cronfa Ddata Moodle nawr. Dewiswch y botwm hwn i osod yr holl ategion.
 7. Ar ôl gosod yr ategion, ewch i Gweinyddiaeth y System, Ategion, Offer Gweinyddu ac Ally.
 8. Dewiswch Awto Ffurfweddu gwasanaeth gwe Ally'.

  Ar y sgrin nesaf, fe welwch docyn gwasanaeth gwe ac URL i brofi gwasanaeth gwe Ally yn llawn.

  Mae angen gallu crychu'r URL hwn yn uniongyrchol o'r rhyngrwyd er mwyn i Ally allu ei defnyddio.

  Os yw'n llwyddiannus, bydd angen i chi gopïo tocyn gwasanaeth gwe Ally, a dolen y gwasanaeth gwe a'i darparu i'ch ymgynghorydd technegol ar Ally trwy'r cyfleuster rhannu y byddant yn ei gosod ar IronBox ac yn rhoi mynediad i chi ato trwy ddolen ar e-bost. Byddant yn cysylltu â chi pan fydd popeth yn barod ganddynt ac yn eich darparu â'r 'allwedd', 'cyfrinach', 'URL lansio, 'URL diweddaru ffeiliau' ac 'id y cleient'.

  Os yw'ch fersiwn o Moodle yn defnyddio meysydd personol hanfodol ar gyfer cyfrifon defnyddwyr, "Mewngofnodwch fel" defnyddiwr Gwasanaeth Gwe Ally a gaiff ei greu gan yr ategyn awto-ffurfweddu er mwyn sicrhau bod y meysydd personol hynny yn cael eu llenwi a'u cadw.


Ffurfweddu Ategyn Moodle

Bydd yr ymgynghorydd technegol Ally yn creu cleient Ally gan ddefnyddio Tocyn Gwasanaeth Gwe Moodle a grëir yn yr adran flaenorol a byddant yn darparu'r manylion i chi allu ffurfweddu Ategyn Ally.

 1. Mewngofnodwch fel gweinyddwr Moodle.
 2. O Gweinyddiaeth y safle dewiswch Ategion ac Offer Gweinyddu. Dewiswch Ffurfweddiad Ally.
 3. Rhowch y manylion canlynol
  • Awduron Cynnwys: Y rolau defnyddwyr sy'n awduron cynnwys. Rhaid bod yn: Rheolwr, Crëwr cwrs, Athro/Athrawes (y rolau diofyn).

   Ni fydd angen i hyn newid fel arfer, gofynnir i chi beidio â newid hyn heb ymgynghori ag ymgynghorydd technegol Ally.

  • Allwedd: Yr Allwedd LTI a ddarparwyd gan ymgynghorydd technegol Ally
  • Cyfrinach: Y Gyfrinach LTI a ddarparwyd gan ymgynghorydd technegol Ally
  • URL Lansio: Yr URL Lansio LTI a ddarparwyd gan ymgynghorydd technegol Ally
  • URL Diweddaru Ffeiliau: Yr URL Diweddaru Ffeiliau/Digwyddiadau a ddarparwyd gan ymgynghorydd technegol Ally. https://[AllyEnvironment].ally.ac/api/v1/events
  • ID y Cleient: ID y Cleient a ddarparwyd gan ymgynghorydd technegol Ally
 4. Cadw'r newidiadau.

Adroddiad Sefydliad Ally

Unwaith bod ategyn Ally wedi cael ei ffurfweddu, byddwch yn gallu cael mynediad at Adroddiad Sefydliad Ally.

Ni fydd unrhyw ddata yn bresennol yn yr adroddiad tan i gwrs Ally gael ei gysoni a bod yr adroddiad cychwynnol yn cael ei greu.

I gyrchu Adroddiad Sefydliad Ally, ewch i Gweinyddiaeth y safle a dewiswch Adroddiadau. Dewiswch Hygyrchedd.

Mwy ar Adroddiad Sefydliadol Ally


Hidlydd Ally

Pan fyddwch chi'n barod i gael dangosyddion sgôr hygyrchedd Ally a'r opsiwn lawrlwytho fersiwn Hygyrch Amgen ar gael o fewn Moodle, bydd angen i chi ysgogi hidlydd Ally.

Galluogi hidlydd Ally

 1. O Gweinyddiaeth y safle  dewiswch Ategion  a Trosolwg o'r Ategion.
 2. Ewch i adran Hidlyddion testun i alluogi hidlydd Ally.
 3. Symudwch hidlydd Ally i dop y rhestr o Hidlyddion.