Gosod offer, hidlyddion ac ategion adroddiadau Ally

Mae fersiynau 3.3 yr ategion yn gydnaws â Moodle 3.2.

 1. Lawrlwythwch neu gloniwch y fersiwn sydd ei angen arnoch o offeryn gweinyddu Ally o github.

  1. Yn lawrlwytho fel ffeil ZIP
   1. Newidiwch fersiwn y gangen, os oes angen.
   2. Adolygwch y ffeil version.php i weld a yw'r fersiwn ofynnol o Moodle ("angen") rhif a bod rhif y fersiwn yn cyd-fynd â'ch fersiwn o Moodle. H.y. ar gyfer Moodle 3.4

    $plugin->release = '3.4.3';

    $plugin->requires = 2017111300;

    Dylai fersiwn "3.4.3" weithiau gyda gosodiadau Moodle 3.4. Os nad yw'r paramedrau hyn yn cyd-fynd â'ch gosodiad o Moodle, mae'n bosibl y bydd angen ichi newid y gangen eto.

    Mwy ar y fersiynau cyfatebol o Moodle a rhifau'r fersiynau

   3. Lawrlwythwch yr ystorfa gan ddefnyddio "Clonio neu lawrlwytho > Lawrlwytho ZIP"
  2. Clonio ystorfa git
   1. Ewch i'r ffolder offer.

    cd [moodle location]/admin/tool

   2. Cloniwch yr ystorfa
    • Defnyddio SSH

     git clone [email protected]:blackboard-open-source/moodle-tool_ally ally

    • Defnyddio HTTP

     git clone https://github.com/blackboard-open-source/moodle-tool_ally.git ally

   3. Cymerwch olwg ar y gangen gyfatebol, h.y. ar gyfer 3.4 - MOODLE_34_STABLE

    git checkout MOODLE_34_STABLE

    Gallwch wirio'r gangen am ddiweddariadau hefyd, felly, os ydych wedi diweddaru eich gosodiad o Moodle, gallwch gymryd golwg ar y gangen gyfatebol. Os ni ddaethpwyd o hyd i'ch cangen, mae'n bosibl bod eich ystorfa wedi dyddio, gellir trwsio hyn trwy gyrchu.

    git fetch

 2. Lawrlwythwch neu gloniwch y fersiwn gofynnol o hidlydd Ally o github.

  1. Lawrlwytho fel ffeil ZIP
   1. Newidiwch fersiwn y gangen os oes angen.
   2. Adolygwch y ffeil version.php i weld a yw'r fersiwn ofynnol o Moodle ("angen") rhif a bod rhif y fersiwn yn cyd-fynd â'ch fersiwn o Moodle. H.y. ar gyfer Moodle 3.4

    $plugin->release = '3.4.3';

    $plugin->requires = 2017111300;

    Dylai fersiwn "3.4.3" weithiau gyda gosodiadau Moodle 3.4. Os nad yw'r paramedrau hyn yn cyd-fynd â'ch gosodiad o Moodle, mae'n bosibl y bydd angen ichi newid y gangen eto.

    Mwy ar y fersiynau cyfatebol o Moodle a rhifau'r fersiynau.

   3. Lawrlwythwch yr ystorfa gan ddefnyddio "Clonio neu lawrlwytho > Lawrlwytho ZIP"
  2. Clonio ystorfa git
   1. Ewch i'r ffolder offer.

    cd [moodle location]/filter

   2. Cloniwch yr ystorfa
    • Defnyddio SSH

     git clone [email protected]:blackboard-open-source/moodle-filter_ally ally

    • Defnyddio http

     git clone https://github.com/blackboard-open-source/moodle-filter_ally.git ally

   3. Cymerwch olwg ar y gangen gyfatebol, h.y. ar gyfer 3.4 - MOODLE_34_STABLE

    git checkout MOODLE_34_STABLE

    Gallwch wirio'r gangen am ddiweddariadau hefyd, felly, os ydych wedi diweddaru eich gosodiad o Moodle, gallwch gymryd golwg ar y gangen gyfatebol. Os ni ddaethpwyd o hyd i'ch cangen, mae'n bosibl bod eich ystorfa wedi dyddio, gellir trwsio hyn trwy gyrchu.

    git fetch

 3. Lawrlwythwch neu gloniwch y fersiwn gofynnol o offer LTI adroddiad Ally o github.

  1. Lawrlwytho fel ffeil ZIP
   1. Newidiwch fersiwn y gangen os oes angen.
   2. Adolygwch y ffeil version.php i weld a yw'r fersiwn ofynnol o Moodle ("angen") rhif a bod rhif y fersiwn yn cyd-fynd â'ch fersiwn o Moodle. H.y. ar gyfer Moodle 3.4

    $plugin->release = '3.4.3';

    $plugin->requires = 2017111300;

    Dylai fersiwn "3.4.3" weithiau gyda gosodiadau Moodle 3.4. Os nad yw'r paramedrau hyn yn cyd-fynd â'ch gosodiad o Moodle, mae'n bosibl y bydd angen ichi newid y gangen eto.

    Mwy ar y fersiynau cyfatebol o Moodle a rhifau'r fersiynau.

   3. Lawrlwythwch yr ystorfa gan ddefnyddio "Clonio neu lawrlwytho > Lawrlwytho ZIP"
  2. Clonio ystorfa git
   1. Ewch i'r ffolder offer.

    cd [moodle location]/report

   2. Cloniwch yr ystorfa
    • Defnyddio SSH

     git clone [email protected]:blackboard-open-source/moodle-report_allylti ally

    • Defnyddio HTTP

     git clone https://github.com/blackboard-open-source/moodle-report_allylti.git ally

   3. Cymerwch olwg ar y gangen gyfatebol, h.y. ar gyfer 3.4 - MOODLE_34_STABLE

    git checkout MOODLE_34_STABLE

    Gallwch wirio'r gangen am ddiweddariadau hefyd, felly, os ydych wedi diweddaru eich gosodiad o Moodle, gallwch gymryd golwg ar y gangen gyfatebol. Os ni ddaethpwyd o hyd i'ch cangen, mae'n bosibl bod eich ystorfa wedi dyddio, gellir trwsio hyn trwy gyrchu.

    git fetch

 4. Dilyswch strwythur y ffolderi.

  Dylid rhoi enw ally i gyfeiriadur yr offer gweinyddiaeth. Dylai gael llwybr fel a ganlyn:

  [yourmoodledir]/admin/tool/ally

  Dylid rhoi enw ally i gyfeiriadur yr hidlyddion. Dylai gael llwybr fel a ganlyn:

  [yourmoodledir]/filter/ally

  Dylid rhoi enw allylti i gyfeiriadur yr adroddiadau. Dylai gael llwybr fel a ganlyn:

  [yourmoodledir]/report/allylti

 5. Sicrhewch fod eich gweinydd gwe yn gallu darllen pob ffolder a'i gynnwys.
 6. Mewngofnodwch fel defnyddiwr gweinyddiaeth i'ch safle Moodle ac agorwch y dudalen gweinyddu. Dylai hyn wirio am ategion newydd a'ch cyflwyno â'r opsiwn i Uwchraddio Cronfa Ddata Moodle nawr. Dewiswch y botwm hwn i osod yr holl ategion.
 7. Ar ôl gosod yr ategion, ewch i Gweinyddiaeth y System, Ategion, Offer Gweinyddu ac Ally.
 8. Dewiswch Awto Ffurfweddu gwasanaeth gwe Ally'.

  Ar y sgrin nesaf, fe welwch docyn gwasanaeth gwe ac URL i brofi gwasanaeth gwe Ally yn llawn.

  Mae angen gallu crychu'r URL hwn yn uniongyrchol o'r rhyngrwyd er mwyn i Ally allu ei defnyddio.

  Os yw'n llwyddiannus, bydd angen i chi gopïo tocyn gwasanaeth gwe Ally, a dolen y gwasanaeth gwe a'i darparu i'ch ymgynghorydd technegol ar Ally trwy'r cyfleuster rhannu y byddant yn ei gosod ar IronBox ac yn rhoi mynediad i chi ato trwy ddolen ar e-bost. Byddant yn cysylltu â chi pan fydd popeth yn barod ganddynt ac yn eich darparu â'r 'allwedd', 'cyfrinach', 'URL lansio, 'URL diweddaru ffeiliau' ac 'id y cleient'.

  Os yw'ch fersiwn o Moodle yn defnyddio meysydd personol hanfodol ar gyfer cyfrifon defnyddwyr, "Mewngofnodwch fel" defnyddiwr Gwasanaeth Gwe Ally a gaiff ei greu gan yr ategyn awto-ffurfweddu er mwyn sicrhau bod y meysydd personol hynny yn cael eu llenwi a'u cadw.


Ffurfweddu Ategyn Moodle

Bydd yr ymgynghorydd technegol Ally yn creu cleient Ally gan ddefnyddio Tocyn Gwasanaeth Gwe Moodle a grëir yn yr adran flaenorol a byddant yn darparu'r manylion i chi allu ffurfweddu Ategyn Ally.

 1. Mewngofnodwch fel gweinyddwr Moodle.
 2. O Gweinyddiaeth y safle dewiswch Ategion ac Offer Gweinyddu. Dewiswch Ffurfweddiad Ally.
 3. Rhowch y manylion canlynol
  • Awduron Cynnwys: Y rolau defnyddwyr sy'n awduron cynnwys. Rhaid bod yn: Rheolwr, Crëwr cwrs, Athro/Athrawes (y rolau diofyn).

   Ni fydd angen i hyn newid fel arfer, gofynnir i chi beidio â newid hyn heb ymgynghori ag ymgynghorydd technegol Ally.

  • Allwedd: Yr Allwedd LTI a ddarparwyd gan ymgynghorydd technegol Ally
  • Cyfrinach: Y Gyfrinach LTI a ddarparwyd gan ymgynghorydd technegol Ally
  • URL Lansio: Yr URL Lansio LTI a ddarparwyd gan ymgynghorydd technegol Ally
  • URL Diweddaru Ffeiliau: Yr URL Diweddaru Ffeiliau/Digwyddiadau a ddarparwyd gan ymgynghorydd technegol Ally. https://[AllyEnvironment].ally.ac/api/v1/events
  • ID y Cleient: ID y Cleient a ddarparwyd gan ymgynghorydd technegol Ally
 4. Cadw'r newidiadau.

Adroddiad Sefydliad Ally

Unwaith bod ategyn Ally wedi cael ei ffurfweddu, byddwch yn gallu cael mynediad at Adroddiad Sefydliad Ally.

Ni fydd unrhyw ddata yn bresennol yn yr adroddiad tan i gwrs Ally gael ei gysoni a bod yr adroddiad cychwynnol yn cael ei greu.

I gyrchu Adroddiad Sefydliad Ally, ewch i Gweinyddiaeth y safle a dewiswch Adroddiadau. Dewiswch Hygyrchedd.

Mwy ar Adroddiad Sefydliadol Ally


Hidlydd Ally

Pan fyddwch chi'n barod i gael dangosyddion sgôr hygyrchedd Ally a'r opsiwn lawrlwytho fersiwn Hygyrch Amgen ar gael o fewn Moodle, bydd angen i chi ysgogi hidlydd Ally.

Galluogi hidlydd Ally

 1. O Gweinyddiaeth y safle  dewiswch Ategion  a Trosolwg o'r Ategion.
 2. Ewch i adran Hidlyddion testun i alluogi hidlydd Ally.
 3. Symudwch hidlydd Ally i dop y rhestr o Hidlyddion.

Cyrchu UI Ffurfweddiad Ally

Byddwn yn darparu cyfarwyddiadau i chi ar sut i gyrchu Ffurfweddu Ally yn ystod y broses o osod. Os nad oes gennych fynediad, cyflwynwch gais ar Behind the Blackboard.

Ally Configure Courses


Configure courses

Go to your Ally Configuration page and turn Ally on for all courses or decide course-by-course. It's up to you.

 1. View how many of your courses use Ally.
 2. Turn Ally on or off for all existing courses. Decide ahead of time if you want it enabled for all future courses as well.
 3. Search for individual courses or filter all course by enabled, disabled, and term.
 4. Turn Ally on or off for individual courses.

Turn Ally on or off for a single course

When Ally is on, instructors and students benefit from the accessibility scores, instructor feedback and alternative formats that Ally provides.

The Institutional report is available for all courses. It doesn't matter if Ally is on or off in a course. The course appears in the Institutional report.

From Ally Configuration, find the course you want to update. Use the Search field and filters to search by course title, course ID and course code.

Select Enable or Disable under the Enabled column to turn Ally on or off.

 • Ally is off: Select Enable course UI integration to turn on
 • Ally is on: Select Disable course UI integration to turn off

Turn Ally on or off for all courses

Not sure if all courses are using Ally or not? At the top of the Ally Configuration page, see how many of your courses are currently using Ally.

When Ally is on, instructors and students benefit from the accessibility scores, instructor feedback and alternative formats that Ally provides.

The Institutional report is available for all courses. It doesn't matter if Ally is on or off in a course. The course appears in the Institutional report.

You can turn Ally on or off in every existing course from the Ally Configuration page. Select Disable/enable all courses and select Disable or Enable.

Select Enable in future courses if you want Ally automatically on in all new courses.

If you don't select this, new courses will not have Ally enabled. If you want Ally on at a later date, turn Ally on for single courses.

After you choose to disable or enable in all courses, you need to confirm your choice. Select Enable or Disable, depending on your choice. Select Cancel if you changed your mind and don't want to change anything.


Turn Ally on for all new courses only

When Ally is on, instructors and students benefit from the accessibility scores, instructor feedback and alternative formats that Ally provides.

The Institutional report is available for all courses. It doesn't matter if Ally is on or off in a course. The course appears in the Institutional report.

Select Enable in future courses if you want Ally automatically on in all new courses.

If you don't select this, new courses will not have Ally enabled. If you want Ally on at a later date, turn Ally on for single courses.

Ally Configure Help Settings


Configure Ally user help settings

Configure custom help messages that display in the Alternative formats and Instructor feedback modals. The custom help messages can be used to point students and instructors to existing institutional documentation, share contact information, and so on. The custom help content can be configured in the Ally Configuration UI, and uses the Markdown format to help provide a structured (and accessible) message.

When no custom message has been configured, the Help links point to these pages in Blackboard help:

 • Alternative formats: This page explains how and when the different alternative formats can be used
 • Instructor help: Everything instructors need to know about Ally in their courses
 1. Go to your Ally Configuration and select Help settings.
 2. Choose the default or custom help option for both the Instructor feedback help and Alternative formats help.
 3. If you choose the custom option, edit the Custom message.

  Use the Markdown format to help provide a structured (and accessible) message.

 4. Select Save changes.

Configure expert help

Give your instructors and students easy access to your team of accessibility experts. Enable expert help to add a way for your users to request more help directly from in the alternative formats and instructor feedback panels.

When a request is made, an email containing the help request and details about the current course, content item and user is sent to the email address you configure.

 1. Go to your Ally Configuration and select Help settings.
 2. Choose Provide custom help for both the Instructor feedback help and Alternative formats help.
 3. Select Enable expert help.
 4. Type the email address for your team of accessibility experts.
 5. Select Save changes.

The Ally API user for the Blackboard Learn integration needs to be given the "Administrator Panel (Users) > Users" or "system.user.view" permission to allow Ally to include the student name and email address in the help request email. The Ally API user for the Moodle integration needs to be given the “moodle/user:viewalldetails” permission to allow Ally to include the student name and email address in the help request email.

Request alternative formats help

Request instructor feedback help