Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae Cyflwyniad Uniongyrchol yn cynhyrchu adroddiadau SafeAssign ar bapurau nad ydynt wedi eu llwytho i aseiniad yn defnyddio’r gwasanaeth SafeAssign. Gallwch ddefnyddio DirectSubmit i ychwanegu papurau i’r gronfa ddata sefydliadol. Ble bynnag fo’n bosibl, mae Blackboard yn cynghori creu aseiniadau gyda’r opsiwn SafeAssign wedi ei ddethol.

Nid yw DirectSubmit wedi ei integreiddio â’r Ganolfan Raddio. Caiff cynnwys a gyflwynwch trwy DirectSubmit ei ychwanegu at yr Institutional Database yn unig. Ni chaiff y cynnwys ei ychwanegu at y Global Reference Database.

Mewn un sesiwn yn defnyddio DirectSubmit, gallwch gyflwyno un papur neu gyflwyno sawl papur mewn un ffeil ZIP. Ni all Cyflwyniad Uniongyrchol brosesu ffeiliau sy’n fwy na 10MB.

Sut i Gyflwyno Papurau Trwy Cyflwyniad Uniongyrchol

 1. Yn y Panel Rheoli, ehangwch yr adran Offer Cyrsiau a dewiswch SafeAssign.
 2. Dewiswch CyflwynoUniongyrchol. Bydd rhestr o ffolderi a phapurau yn ymddangos. Mae’r rhestr hon yn cynnwys papurau sydd eisoes wedi eu llwytho i fyny trwy Cyflwyniad Uniongyrchol. Mae Blackboard yn argymell nad ydych yn dileu ffeiliau o Cyflwyniad Uniongyrchol gan fod hyn yn eu dileu o’r gronfa ddata sefydliadol o ddeunydd presennol.
 3. Llywiwch at ffolder ble’r hoffech lwytho’r papur neu ffeil ZIP iddi.
 4. Dewiswch Cyflwyno Papur.

  Os ydych yn derbyn gwall nad ydych wedi mewngofnodi, gwiriwch osodiadau eich porwr. Dylai gosodiadau eich porwr ganiatáu cwcis trydydd parti a data gwefan.

 5. Dewiswch Uwchlwytho Ffeil a phorwch i ganfod y ffeiliau. Neu, dewiswch Copïo/Glynu Dogfen ac ychwanegwch destun y ddogfen yn y blwch.
 6. Dewiswch y dewisiadau llwytho i fyny:
  • Cyflwyno fel Drafft: Cynhyrchir adroddiadau SafeAssign, ond nid yw’r papurau yn cael eu hychwanegu i’r gronfa ddata sefydliadol ac nid yw’n cael ei ddefnyddio i wirio papurau eraill.
  • Hepgor Gwirio Llên-ladrad: Yn ychwanegu'r papurau i'r gronfa ddata sefydliadol heb wirio am gynnwys a gopïwyd o ffynonellau eraill. Defnyddiwch yr opsiwn hwn i lwytho papurau i fyny o gwrs cynharach i sicrhau nad yw myfyrwyr presennol yn ailddefnyddio gwaith.
 7. Dewiswch Cyflwyno.

Ffolderi a Rennir a Phreifat

Mae ffolderi a rennir Cyflwyniad Uniongyrchol yn weladwy i unrhyw un sydd â mynediad at yr offeryn Cyflwyniad Uniongyrchol trwy’ch cwrs. Gyda ffolderi a rennir, gall hyfforddwyr a chynorthwywyr dysgu lluosog weld cyflwyniadau yn ymwneud â chwrs.

Gallwch hefyd ddefnyddio ffolderi preifat i reoli papurau. Mae eich ffolderi preifat yn eich dilyn ac ar gael mewn unrhyw gwrs ble mae gennych freintiau ar lefel hyfforddwr.


Mathau o ffeiliau a gefnogir

Mae CyflwynoUniongyrchol yn cefnogi’r mathau hyn o ffeiliau:

 • Dogfen Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Fformat Testun Cyfoethog (RTF)
 • HTML (HTM, HTML)
 • Testun (TXT, TEXT)
 • Ffeiliau lluosog cywasgedig Zip (ZIP)
 • Fformat dogfen gludadwy (PDF)
 • Fformat dogfen agored (ODT)