Kopiera och klistra in text för att inte förlora den

När du lägger till text i en kurs kan du skydda dig så att texten inte går förlorad om internetanslutningen avbryts eller om det blir något fel med programvaran. Du kan skriva texten i en enkel textredigerare offline, som Anteckningar eller TextEdit och sedan kopiera och klistra in texten i kursen.

Du kan även kopiera all text som du vill lägga till innan du skickar in eller sparar. Markera texten och högerklicka för att kopiera den. Du kan även kopiera och klistra in med kortkommandon:

 • Windows: Ctrl + A för att markera all text, Ctrl + C för att kopiera och Ctrl + V för att klistra in.
 • Mac: Kommando + A för att markera all text, Kommando + C för att kopiera och Kommando + V för att klistra in.

Kan jag klistra in text från Microsoft® Word?

Du får bästa resultat om du skriver texten direkt i redigeringsverktyget och formaterar den med funktionerna där.

Det kan bli problem om du kopierar text från ett Worddokument och klistrar in den i redigeringsverktyget. Originalformateringen ser kanske inte ut som du hade tänkt. Det kan även hända att det inte går att ta bort eller lägga till formatering efter att texten klistrats in i redigeringsverktyget. Du kan undvika de här problemen genom att ta bort all formatering och sedan formatera om texten med alternativen i redigeraren.

Du tar bort formateringen från Word efter att ha klistrat in texten i redigeringsverktyget genom att först markera all text och sedan klicka på ikonen Ta bort formatering. Tänk på att all formatering tas bort om du använder det här alternativet. Alla punktlistor, indrag, radavstånd, textcentrering, teckensnittformatering och teckensnittsstorlek tas bort.

Remove text formatting

Innan du klistrar in texten i redigeringsverktyget kan du även klistra in den i en enkel textredigerare offline, som Anteckningar eller TextEdit och ta bort formateringen där. Sedan kan du klistra in texten i redigeringsverktyget och formatera den som du vill ha den.


Lägga till text

Redigeringsverktyget öppnas överallt där du kan lägga till och formatera text, till exempel i uppgifter, tester, diskussioner, bloggar och loggböcker.

Content editor example for adding text

Med alternativen i redigeraren kan du även bifoga filer, bädda in multimedia, samt infoga ekvationer, länkar och tabeller. Du bestämmer själv hur innehållet ska visas och har möjlighet att ändra ordningsföljden och utseendet när du vill.

I standardvyn blir slutresultatet så som du ser det på skärmen. Du kan klicka på ikonen Källkod och redigera eller lägga till kod eller ikonen Infoga/redigera kodexempel.

Du får även upp vanliga alternativ genom att högerklicka på text. Menyn ser olika ut beroende på var markören står och om du har text markerad eller inte.

Om du vill använda tangentbordet för att hoppa till redigeringsverktygets verktygsfält ska du klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Fokus ligger alltid först på första ikonen till vänster på den översta raden. Sedan kan du gå mellan ikonerna med hjälp av höger- och vänsterpilarna. Uppåt- och nedåtpilarna kan inte användas för att gå uppåt och nedåt mellan raderna. Om du vill gå till raden nedanför måste du gå till sista ikonen på raden och sedan fortsätta till nästa med vänster- eller högerpilen.


Arbeta med listor

I redigeringsverktyget kan du lägga in punkt- och nummerlistor i texten.

Content editor's number lists available
 • Nummerlista: Välj ett av alternativen:
  • Standard: Siffror
  • Alfabetisk
  • Romerska siffror
  • Grekiska symboler
 • Punktlista: Välj mellan fylld cirkel, ofylld cirkel eller fyrkant.

Ställa in radavstånd mellan poster i punkt- och nummerlistor

Du kan ställa in radavstånd mellan punkter i punktlistor och numrerade listor i källkoden eller i standardvyn.

Som standard är radavståndet i punktlistor och numrerade listor samma som radavståndet i ett stycke. För varje punkt i listan används taggen <li> för att skapa punkten i punktlistan eller den numrerade listan.

Content editor example for spacing list items

Ställa in avstånd i standardvyn

I standardvyn kan du, efter att du har skapat din lista, placera muspekaren i slutet av varje post i punktlistan eller den numrerade listan och trycka på skift + retur. Då läggs en tom rad in mellan posterna i listan. Om du fortsätter att trycka på ovan nämnda tangentkombination läggs ytterligare tomma rader till. I kodvyn ser du <br /><br /> för varje radavstånd. Den här koden visas innanför sluttaggen för de olika punkterna i punktlistan eller den numrerade listan (</li>).

Content editor example for spacing list items using the shift key

Ställa in radavståndet i kodvyn

Om du vill styra hur stort mellanrum det ska vara mellan listposter måste du arbeta i kodvyn. Öppna kodfönstret genom att klicka på ikonen Källkod. Du kan lägga in en siffra i taggarna för de olika posterna i listan. Mellanrummet läggs till längst ner i varje post i punktlistan eller den numrerade listan, vilket skapar ett mellanrum till nästa listpost.

Content editor example for spacing list items via code view

Du kan ställa in avståndet mellan stycken på samma sätt.


Infoga vågrät linje

Du kan lägga in linjer i texten i redigeraren.

Om du klickar på ikonen för Vågrät linje läggs en tunn vågrät linje in där muspekaren står som sträcker sig över hela textfältets bredd.


Kontrollera stavning

Ditt lärosäte bestämmer om det här alternativet är tillgängligt.

Du aktiverar alternativet automatisk stavningskontroll genom att klicka på ikonen Stavningskontroll. Du kan välja ordlistan för språket i menyn. Institutioner och lärare kan inaktivera stavningskontrollfunktionen. Lärosätet bestämmer även vilka stavningsordlistor som finns inlagda.

När du aktiverar Stavningskontrollen och det finns ord som ska granskas visas ett nytt fönster där du kan se de ord som kan vara felstavade eller ord som inte hittats i den valda ordlistan en efter en. De visas även i textområdet i bakgrunden med vågig, röd understrykning. Du kan välja om du vill ändra ordet och byta det mot en av de föreslagna alternativen, ignorera, ignorera alla eller stänga stavningskontrollfönstret.

Content editor spelling menu example

Om du väljer att ändra den väljer du ett av de föreslagna alternativen i listan och väljer Ändra. Stavningskontrollen visar nästa ord som du ska granska. När den kontrollerar alla stängs fönstret Stavningskontroll.

Om det inte finns några ord att granska visar Stavningskontrollen meddelandet Inga felstavningar hittades.


Lägga in länkar

Du kan lägga in en länk till en webbplats, en fil på din dator eller i kursens fillagringsutrymme, till exempel Content Collection om Content Collection används på institutionen.

Markera text eller ett objekt och lägg in en ny länk eller redigera en befintlig länk genom att klicka på ikonen för infogning/redigering av länkar. Om du vill ta bort en länk markerar du länken och klickar du på ikonen för borttagning av länk. Du kan även lägga till och ta bort länkar med högerklicksmenyn. Du måste använda protokollet http:// när du skriver eller klistrar in länkadressen.

Om du inte markerar text eller ett objekt som redan innehåller en länk är ikonen Ta bort länk nedtonad och otillgänglig.

I menyn Öppna länk ställer du in hur länken ska öppnas, till exempel i ett nytt fönster. Du kan även skriva in en valfri rubrik på fönstret eller ramen som visas när användarna klickar på länken.


Söka och ersätta text

Om du vill söka efter text och eventuellt ersätta den med annan text klickar du på ikonen Sök.

Söka efter text

Skriv in texten du vill hitta i rutan Sök i popup-fönstret.

När du klickar på kugghjulsikonen Inställningar kan du välja bland tre alternativ för sökning: Matcha skiftläge för att matcha gemener och versaler, Sök endast hela ord och Sök i markering. Om texten hittas visas den markerad i textrutan.

Klicka på Sök för att hitta alla matchningar i texten, som visas markerade automatiskt, eller klicka på X längst upp till höger för att stänga fönstret.

Ersätta text

Skriv in texten som ska ersätta texten som hittas i rutan Ersätt med och välj en åtgärd:

 • Ersätt: Ersätt nästa förekomst som hittas.
 • Ersätt alla: Ersätt alla förekomster som stämmer överens.

Du kan även klicka på Sök för att söka utan ersättningar.