Plats för filhämtning

I de flesta webbläsare kan du välja var de filer som du öppnar i kurser ska laddas ner. I Chrome ska du till exempel gå till Inställningar > Avancerat > Nedladdningar. Du kan välja plats för nedladdning av filer och välja om du vill att webbläsaren ska fråga varje gång. I Safari kan du göra samma sak. Gå till Inställningar > Allmänt > Filhämtningsplats. Du kan göra en internetsökning för att lära dig mer om filnedladdningsalternativ i andra webbläsare.


Din lärare och ditt lärosäte kontrollerar vilka verktyg som är tillgängliga.

Om filer och multimedia

Du kan bifoga filer, bilder, video och ljud när du skapar innehåll i kurser. I diskussioner kan du till exempel lägga upp ett medieklipp som du har på datorn eller som finns i innehållssamlingen, om du har tillgång till den tjänsten.

Baserat på innehållstypen kan du använda funktionerna i redigeraren för att bädda in innehåll i din text. Du bestämmer själv hur innehållet ska visas och har möjlighet att ändra ordningsföljden och utseendet när du vill.

I vissa situationer kan du bläddra efter filer i ett separat avsnitt för bilagor.

Du kan lägga till innehåll från sociala medier, som Youtube eller Flickr, till ditt innehåll. Element från sociala medier som visas i en kurs kallas kombinationsprogram. I en mashup kombineras element från två eller flera källor. När du till exempel tittar på en YouTube™-video som en del av kursinnehållet är det en mashup.

Mer om mashups


Lägg till filer till ditt innehåll

Överallt där du kan bifoga filer i en kurs kan du välja fil med alternativet Bläddra i min dator. Om du kan använda innehållsamlingen kan du välja alternativet Bläddra i innehållsamlingen för vissa typer av material.

När du använder funktionen Lägg till innehåll i redigeraren kan du bestämma exakt var filens länk ska visas i ditt innehåll.

I fönstret Bläddra i innehållsamlingen finns flikar och funktioner som gör det enkelt att bläddra fram och söka efter filer.

 1. Flikarna Bläddra, Ladda upp och Avancerad sökning:
  • Bläddra fram till Content Collection-mappar som du har åtkomst till.
  • Ladda upp en fil, flera filer eller ett zippat paket.
  • Gör en avancerad sökning. Du kan söka på fil- och mappnamn, metadata, filinnehåll, datum då filen eller mappen skapades med mera.
 2. Visa lista och Visa miniatyrer: Visa filer och mappar som en lista med namn eller som miniatyrikoner.
 3. Synlig sökväg: Härifrån kan du gå till andra mappar.
 4. Sök innehåll: Gör en enkel sökning efter fil- och mappnamn.
 5. Markera kryssrutorna för att välja de filer och mappar du vill ta med i ditt innehållsobjekt. Du kan markera kryssrutan för sidhuvudet för att välja alla synliga objekt.
 6. Välj objekt: Filerna och mapparna du väljer visas på den här ytan. Om du klickar på ikonen för att visa lista kan du se vad du har valt. Klicka på X om du vill ta bort något som du har valt.

Mer information om Content Collection

Ladda upp material från Dropbox

Om ditt lärosäte har aktiverat integrering med Dropbox Education kan du länka direkt till material i Dropbox i de flesta innehållsytor med innehållsredigerarens funktion Lägg till innehåll. Det går även att ladda upp filer från Dropbox när du lämnar in uppgifter.

Första gången du använder Dropbox Education från Blackboard Learn uppmanas du att antingen skapa ett konto eller logga in direkt med ditt befintliga konto. När du har loggat in kan du bläddra i Dropbox och välja innehåll.

Lägg till bilder i redigeraren

Du kan bestämma var i texten bilderna ska ligga. Klicka på ikonen Lägg till innehåll för att välja och infoga en lokal bildfil i textområdet eller ladda upp den från en annan tillgänglig källa. Alternativt kan du bädda in eller redigera en bild med högerklicksmenyn. Du kan även ändra storlek på en bild som du redan har lagt till i textområdet. Tryck och dra i hörnen eller sidorna på en bild.

Du kan lägga till följande vanliga bildtyper: PNG, GIF, JPG, SVG, BMP och ICO.

Om du inte vill att bilden ska visas inbäddad i din text ska du markera ikonen Infoga fil. Sedan bläddrar du fram till bildfilen och skapar en länk som läsarna klickar på för att visa bilden i ett annat fönster eller en annan flik. I vissa delar av kursen kan du även dra och släppa filer från din dator eller använda alternativet Bläddra på min dator.

Bildinställningar

Följande bildinställningar är inte längre tillgängliga i innehållsredigeraren. Du kan visa dessa inställningar genom att lägga till bildfilen från din dator, till exempel genom att använda avsnittet Bilagor. När filen du valt har laddats upp och syns, välj alternativet Visa mediefil på sidan från menyn Filhandling.

Varje infogad fil, länkbild eller annan media kommer att infogas i en ”ny rad” för att förhindra att infogade objekt krockar. Radbrytningar skapas när en bild infogas i en befintlig textrad. Om du vill att texten ska flöda runt bilden tar du bort radbrytningarna

Du kan lägga till en alternativ text som beskriver bilden för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda. Det går även att lägga till en bildtext som visas när en användare pekar på en bild.

Du kan kontrollera bildens position och utseende. Bildpunkterna används för mått, mellanrum och rambredd. Du kan även lägga till en måladress för bilden som gör att den fungerar som en länk och bestämma om målsidan ska öppnas i ett nytt fönster.


Lägga till mediefiler i redigeringsverktyget

Du kan bestämma var i texten medieklipp ska ligga. Markera ikonen Infoga/redigera inbäddad media för att bädda in ett medieklipp i textrutan eller redigera ett befintligt markerat medieklipp. Du kan även använda högerklicksmenyn för att redigera egenskaperna hos ett befintligt markerat medieklipp.

Om du inte vill att mediefilen ska visas inbäddad i din text kan du lägga till den som en bilaga genom att ladda upp källfilen från din dator, innehållssamling eller molnlagring, om det avsnitt du lägger till innehåll i tillåter dig att lägga till bilagor, och använda alternativet Skapa en länk till den här filen.

Mediainställningar

Till skillnad från bilder erbjuder inte andra medietyper (inklusive dokument) inställningsanpassning eller möjligheten att visa mediefilen på sidan när du använder bilagealternativet. Du kan bara kontrollera vissa av dem när du använder alternativet Lägg till innehåll i innehållsredigeraren och i högerklicksmenyn eller i mashup-alternativen, så som förklarats tidigare. 

För måtten kan du lägga till en storlek som visas i bildpunkter. Om dessa inte ställs in fylls rutorna automatiskt i med den faktiska storleken.

Om du klickar på låsikonen vid inställningarna för bredd och höjd i fliken Allmänt så spärras proportionerna så att bildens storlek ändras utan att den förvrängs lodrätt eller vågrätt när du lägger till ett mått.

I fliken Avancerat kan du ställa in avancerade visningsparametrar. Du kan till exempel ställa in alternativa källor/bildadresser.

I fliken Bädda in kan du lägga in en anpassad HTML-kod för medier. Funktionen är avsedd för avancerade webbutvecklare.