Var visas redigeringsverktyget?

Med redigeraren kan du lägga till och formatera text, bifoga filer, bädda in multimedia och infoga ekvationer, länkar och tabeller. De här alternativen kan du använda när du arbetar med uppgifter, tester, diskussioner, loggböcker, bloggar och wikisidor med mera.

Content editor example for adding text

Om du vill använda tangentbordet för att hoppa till redigeringsverktygets verktygsfält ska du klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Fokus ligger alltid först på första ikonen till vänster på den översta raden. Sedan kan du gå mellan ikonerna med hjälp av höger- och vänsterpilarna. Uppåt- och nedåtpilarna kan inte användas för att gå uppåt och nedåt mellan raderna. Om du vill gå till raden nedanför måste du gå till sista ikonen på raden och sedan fortsätta till nästa med vänster- eller högerpilen.


Ikoner och alternativ för redigeraren

Det finns en ikon för varje alternativ i redigeraren. Vissa alternativ har en meny med alternativ.

Klicka på Mer (ikonen med tre punkter) till höger i första raden för att endast visa de textalternativ som används mest. Vissa alternativ flyttas mellan olika rader när du expanderar eller minimerar raderna i redigeraren.

Ej tillgängliga alternativ visas nedtonade. Till exempel, blir alternativet Ta bort länk endast tillgängligt efter att du markerat text eller ett objekt i textrutan som redan innehåller en länk. Alternativen för att ändra en tabell blir endast aktiva när en tabell skapas och markeras.

Lärosäten och lärare kan inaktivera alternativen för stavningskontroll och matematikredigeraren.

Rad 1

Alternativ i rad 1
Alternativ Beskrivning
Fetstil eller ta bort fetstil på markerad text.
Kursiv eller ta bort kursiv på markerad text.
Lägg till eller ta bort understrykning av markerad text.
Genomstrykning: Visa text med en vågrät linje genom bokstäverna.
Välj ett styckeformat för texten i listan.
Välj teckensnitt för texten i listan som innehåller alla valbara teckensnitt.
Välj storlek på texten i listan.
Skapa en punktlista.
Skapa en numrerad lista.
Välj textfärg från färgkartan.
Välj färgmarkering för texten. Färgen visas som bakgrund.
Ta bort all formatering så att bara oformaterad text blir kvar.
Klipp ut de markerade objekten.
Kopiera de markerade objekten.
Klistra in de senast kopierade eller utklippta objekten.
Sök efter och ersätt text.
Ångra föregående åtgärd.
Gör om föregående åtgärd (endast om en åtgärd tidigare har ångrats).
Vänsterjustera texten.
Centrera texten.
Högerjustera texten.
Justera texten efter både vänster och höger marginal.
Öka indrag: Flytta texten eller objektet åt höger. Klicka igen för ökat indrag.
Minska indraget (utdraget): Flytta texten eller objektet åt vänster. Klicka igen för ännu mindre indrag. Det går inte att flytta texten utanför den vänstra marginalen.
Visa alternativen för redigeraren: Visar fler eller färre alternativ, beroende på aktuell status för redigerarens panel.

Rad 2

Alternativ i rad 2
Alternativ Beskrivning
Upphöjt: Den markerade texten visas något över vanlig text eller det upphöjda formatet tas bort från markerad text.
Nedsänkt: Gör så att den markerade texten visas strax under den vanliga texten eller ta bort denna stil från den markerade texten.
Markera text eller ett objekt och lägg in en ny länk eller redigera en befintlig länk genom att klicka på ikonen för infogning/redigering av länkar. Du kan ange en länk till en webbplats, en fil på din dator eller i kursens fillagringsutrymme, till exempel Content Collection.
Ta bort en hyperlänk från den markerade texten eller det markerade objektet.
Lägg in text till vänster om muspekarens aktuella position.
Lägg in text till höger om muspekarens aktuella position (standard).
Lägg in en tunn vågrät linje vid muspekarens aktuella position, som sträcker sig över textfältets fulla bredd.
Infoga ett hårt mellanslag vid muspekarens aktuella position.
Påbörja den automatiska stavningskontrollen. Du kan välja ett annat språk i menyn.
Öppna sidan för redigering av visuella matematiska ekvationer.
Visa alla ej utskrivbara tecken. Klicka på ikonen igen för att dölja dem.
Formatera texten som ett blockcitat.
Öppna fönstret Välj specialtecken. Välj en symbol som ska infogas vid muspekarens aktuella position.
Öppna fönstret Infoga uttryckssymbol. Välj den uttryckssymbol som ska infogas vid muspekarens aktuella position.
Använd fästpunkter för att sätta fast andra objekt, till exempel bilder. Placera muspekaren där du vill att fästpunkten ska infogas och öppna fönstret Infoga/redigera fästpunkt.
Öppna fönstret Infoga/redigera tabell. Om du klickar på ikonen när du står i en tabell skapas en ny tabell inuti den första tabellen.
Ta bort den markerade tabellen.
Öppna fönstret Tabellegenskaper.
Öppna fönstret Egenskaper för tabellrader.
Öppna fönstret Egenskaper för tabellceller.
Infoga en tom rad i tabellen ovanför muspekarens aktuella position.
Infoga en tom rad i tabellen nedanför muspekarens aktuella position.
Ta bort den aktuella raden från tabellen. Om du markerar flera rader tas alla bort.
Infoga en tom kolumn i tabellen till vänster om muspekarens aktuella position.
Infoga en tom kolumn i tabellen till höger om muspekarens aktuella position.
Ta bort den aktuella kolumnen från tabellen. Om du markerar flera kolumner tas alla bort.
Öppna fönstret Källkod där du kan redigera koden direkt. Funktionen har tagits med för erfarna webbutvecklare.
Öppna fönstret Tillgänglighetskontroll: visa identifierade tillgänglighetsproblem.
Infoga/redigera kodexempel: Infoga kod från olika programmeringsspråk, inklusive HTML/XML, JavaScript, CSS, PHP, Ruby, Python, Java, C, C# och C++. Funktionen har tagits med för erfarna webbutvecklare.
Öppna ett förhandsgranskningsfönster där du kan se hur texten kommer att se ut innan du skickar in den.
Öppna fönstret med hjälp för redigeringsverktyget.
Expandera redigerarfönstret så att det fyller ut hela webbläsarfönstret.

Lägga till innehåll: lägg till och infoga olika typer av innehåll, inklusive innehåll från Innehållssamling, Blackboard Collaborate, Digication, Flickr, SlideShares och YouTube.