Gweld eich proffil

Yn y rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos, dewiswch eich enw i gael mynediad at eich proffil. Mae'ch proffil yn ymddangos gydag ychydig o wybodaeth, a ni allwch ddileu'ch proffil. Eich sefydliad sy'n penderfynu beth gallwch ei bersonoli.

  • Llun proffil: Uwchlwythwch lun i ddisodli'r silwét generig.
  • Gwybodaeth Sylfaenol: Diweddaru'ch gwybodaeth bersonol.
  • Cyfrinair: Newid eich cyfrinair system.
  • Gosodiadau Hysbysiadau Cyffredinol: Gosod hysbysiadau ar gyfer gweithgareddau cwrs.

Mae enwau defnyddwyr yn ymddangos drwy gydol y system os yw’ch sefydliad yn eu caniatáu.

Uwchlwytho eich llun

Gallwch storio un ffeil delwedd yn eich proffil.

  1. Pwyntiwch at y silwét generig neu eich llun a dewiswch eicon y pensil i uwchlwytho, newid neu gael gwared ar lun.
  2. Yn y panel, dewiswch Uwchlwytho llun proffil newydd i bori am eich llun ar eich cyfrifiadur. Neu, gallwch lusgo ffeil i'r ardal Uwchlwytho.
  3. Cedwir eich delwedd yn awtomatig. Caewch y panel i ddychwelyd i'ch proffil.

Tynnu neu ddisodli'ch llun: Uwchlwythwch neu lusgwch lun arall. I ddychwelyd i'r silwét generig, dewiswch eicon Dileu'r llun hwn i ddileu'ch ffeil delwedd gyfredol.

Golygu'ch gwybodaeth a dewisiadau

Eich proffil yw'r lle i olygu’r wybodaeth sy'n gysylltiedig â'ch persona.

  1. Pwyntiwch at fanylyn megis Enw Llawn a dewiswch yr eicon pensil.
  2. Yn y panel, gwnewch newidiadau a dewiswch Wedi gorffen.

Video: Edit Your Profile


Watch a video about editing your profile

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Edit your profile shows how to edit information attached to your profile and add a profile picture.


Ble mae fy llun yn ymddangos?

Mae'ch llun proffil yn ymddangos ar dudalennau cynnwys cwrs, cardiau cwrs, rhestri, trafodaethau a negeseuon nesaf at eich gweithgarwch. Fe welwch luniau proffil myfyrwyr trwy gydol eich cyrsiau yn yr un ardaloedd ac yn y llyfr graddau.