Ändra uppgifter och inställningar

I din profil kan du ändra informationen om dig själv. I profilen visas alltid en del information och du kan inte ta bort profilen. Ditt lärosäte bestämmer vad du själv kan anpassa.

  1. Klicka på ditt namn i listan med ditt namn för att komma till din profil.
  2. Håll pekaren över en detalj, så som Fullständigt namn och välj pennikonen.
  3. Gör ändringar i panelen.
  4. Välj Klar när du är klar.

Ändra lösenord

Du kan ändra ditt lösenord med länken Glömt lösenordet? på inloggningssidan. Om du redan har loggat in måste du logga ut för att komma åt sidan.

Ange ditt förnamn, efternamn och användarnamn. Du måste ha en aktiv e-postadress kopplad till ditt konto för att ta emot anvisningarna. Eller ange ditt förnamn, efternamn och din e-postadress.

När du har skickat informationen kan du skapa ett nytt lösenord med hjälp av de anvisningar som skickas via e-post. Ditt befintliga lösenord är aktivt tills du har ändrat det.

Du kan även ändra ditt lösenord från din profilsida. Gå till din profil och välj Ändra lösenord. I panelen Ändra lösenord skriver du in ditt gamla lösenord och det nya. Klicka på Spara när du är färdig.

Om du ändrar systemlösenordet påverkar det inte några externa konton (till exempel Google) som du använder för att logga in i Blackboard Learn.