Gosodiadau Personol

Golygu'ch gwybodaeth a dewisiadau

Eich proffil yw'r lle i olygu’r wybodaeth sy'n gysylltiedig â'ch persona. Mae'ch proffil yn ymddangos gydag ychydig o wybodaeth, a ni allwch ddileu'ch proffil. Eich sefydliad sy'n penderfynu beth gallwch ei bersonoli.

  1. Yn y rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos, dewiswch eich enw i gael mynediad at eich proffil.
  2. Pwyntiwch at fanylyn megis Enw Llawn a dewiswch yr eicon pensil.
  3. Yn y panel, gwnewch newidiadau.
  4. Dewiswch Cadw pan fyddwch wedi gorffen.

Newid eich cyfrinair

Gallwch newid eich cyfrinair gan ddefnyddio'r ddolen Wedi anghofio eich cyfrinair? ar y dudalen mewngofnodi. Os ydych chi eisoes wedi mewngofnodi, allgofnodwch i gael mynediad at y dudalen.

Teipiwch eich enw cyntaf, cyfenw ac enw defnyddiwr. Mae angen cael cyfeiriad e-bost gweithredol yn gysylltiedig â'ch cyfrif i dderbyn cyfarwyddiadau. Neu, teipiwch eich enw cyntaf, cyfenw a chyfeiriad e-bost.

Ar ôl i chi gyflwyno'ch gwybodaeth, gallwch greu cyfrinair newydd yn seiliedig ar y cyfarwyddiadau a dderbyniwch mewn e-bost. Mae'ch cyfrinair cyfredol yn parhau'n weithredol nes i chi ei newid.

Gallwch hefyd newid eich cyfrinair o'ch tudalen Proffil. Ewch i'ch proffil a dewiswch Newid Cyfrinair. Ar y panel Newid Cyfrinair, teipiwch eich hen gyfrinair a'ch cyfrinair newydd. Dewiswch Cadw pan rydych wedi gorffen.

Os ydych yn newid eich cyfrinair system, ni fydd yn effeithio unrhyw gyfrifon allanol, megis Google, yr ydych yn eu defnyddio i fewngofnodi i Blackboard Learn.