Webbläsarkontroll

När du öppnar den här sidan kontrolleras om din webbläsare kan användas med den senaste versionen av Blackboard Learn.

Om du har en äldre version av Blackboard Learn kanske din webbläsare kan användas. I avsnittet om Webbläsarstöd finns mer information.

Din webbläsare är:

Operativsystem
Webbläsarspråk
Webbläsarversion
Webbläsarsäkerhet, cookiefiler
Webbläsarsäkerhet, blockering av popup-fönster
  • Om webbläsaren klarade alla kontroller kan du använda alla de viktigaste funktionerna i Blackboard Learn.
  • Om du ser en varningsikon och meddelandet ”STÖDS INTE” kan Blackboard Learn inte användas i webbläsaren.

 

Webbläsare som stöds har redan PDF-integrering, så det behöver man inte dubbelkolla.

Om du ser en grön bockmarkering och det står STÖDS, fast webbläsaren inte klarade alla kontroller, kan du använda de flesta huvudfunktionerna i Blackboard Learn. För vissa funktioner kan du behöva aktivera pluginprogram eller uppdatera webbläsarversionen. Observera att vissa typer av innehåll och integrerade verktyg i Blackboard kan använda popup-fönster som du kanske måste vara beredd på att godkänna när det behövs.