Gwiriwch a yw'ch porwr gwe'n gweithio'n dda gyda'ch fersiwn o Blackboard Learn.

Pan fyddwch yn defnyddio darllenydd sgrin, defnyddiwch ChromeTM a JAWS® ar Windows® a defnyddiwch Safari® a VoiceOver ar Mac® . Ewch i Hygyrchedd i ddysgu mwy am ymagwedd Blackboard at feddalwedd hygyrch.

Porwyr a gefnogir

Rhedwch y gwirydd porwr i weld a yw Blackboard Learn yn cefnogi eich porwr.

I ddysgu rhagor am bolisi cyffredinol Blackboard ar gefnogi porwyr yn ogystal â gwybodaeth am Javascript, Cwcis a meddalwedd arall, gweler Polisi Cefnogi Porwyr.

Mae diweddariadau diweddar i sawl porwr wedi cynnwys newidiadau i sut mae'r porwr yn trin cwcis trydydd parti. Efallai bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar offer gan ddarparwyr eraill sy’n integreiddio â Blackboard Learn. Os oes gennych broblemau wrth gyrchu offeryn wedi’i integreiddio ar ôl diweddariad porwr, golygwch osodiadau eich porwr i ganiatáu gwefannau i gadw a darllen data cwcis. Gallwch ddod o hyd i gyfarwyddiadau ar gyfer Chrome, Safari, Firefox, ac Edge ar-lein.

Porwyr a Gefnogir
  Fersiynau Porwyr Cyfrifiaduron Bwrdd Gwaith Fersiynau Sylfaenol Porwyr Symudol1
Chrome 87+ 33+
Edge2 87+ 46+
Firefox 78+ 33+
Safari 13+ (bwrdd gwaith, Mac OS yn unig) Ar iOS 12+

1. Mae porwyr ffônau symudol hefyd yn gallu arddangos gwedd y profiad Gwreiddiol. Ni chefnogir themâu hŷn ar y porwyr hyn, er y bydd rhai defnyddwyr yn gallu eu defnyddio'n llwyddiannus. Mae Ap Blackboard a Blackboard Instructor yn apiau cynhenid a gefnogir ar gyfer dyfeisiau symudol a thabledi sy’n rhyngweithio â gweinyddion Blackboard Learn. Mae'n bosibl y bydd gan yr apiau hyn eu gofynion eu hunain yn ymwneud â dyfeisiau.

2. Mae problem hysbys gyda Microsoft Edge wedi achosi problemau wrth atodi a chyflwyno ffeiliau Microsoft Office sydd ar agor yng nghyrsiau Blackboard Learn. I helpu atal problemau wrth gyflwyno ffeiliau, os ydych yn defnyddio Microsoft Edge, mae Learn yn eich rhybuddio y dylech gau ffeiliau cyn eu huwchlwytho. Mae’r neges ond yn ymddangos pan ddewch ar draws llif gwaith uwchlwytho ffeil mewn sesiwn Learn am y tro cyntaf.

Mae Blackboard yn argymell fersiynau 7 ac 8 JRE ar gyfer nodweddion sy'n dibynnu arno. Mae'n bosibl y bydd fersiwn 6 JRE yn gweithio ond y gallai ymddwyn mewn modd annisgwyl. Mae Oracle wedi cydnabod rhai problemau diogelwch gyda JRE fersiwn 6.

Nid oes angen unrhyw ategion porwr eraill ar Blackboard Learn. Am ragor o wybodaeth ynghylch ategion porwyr, technoleg gynorthwyol, a meddalwedd ategol eraill, gweler y pwnc Polisi Cefnogaeth Porwr yn yr adran hon.


Dadansoddi cefnogaeth porwr Learn

Mae Analytics ar gyfer Learn yn cyflwyno adroddiadau a phatrymau gweledol gan ddefnyddio offer gwybodaeth busnes trydydd parti o bartneriaid Blackboard, yn benodol Microsoft (Gwasanaethau Adrodd) ar gyfer adroddiadau planedig a Pyramid (Pyramid BI Office) ar gyfer adeiladu dangosfyrddau. Mae gan y nwyddau hyn eu hymrwymiadau eu hunain at gefnogi porwyr. O ganlyniad, mae'r manylion canlynol yn destun newid yn seiliedig ar benderfyniadau cynnyrch a wneir gan ein partneriaid.

Mae dadansoddiad ar gyfer adroddiadau Learn sy'n ymddangos o fewn rhyngwyneb Learn yn cael eu cefnogi yn yr un porwyr â Learn. Mae adroddiadau Gwasanaethau Adrodd Microsoft unigol hefyd yn cael eu cefnogi yn yr un porwyr â Learn. Cyfeiriwch at wefan Microsoft am ragor o wybodaeth ar gefnogaeth i borwyr ar gyfer Gwasanaethau Adrodd Microsoft.

I weld dangosfyrddau Pyramid, mae angen porwr sy'n gydnaws â HTML-5. I adeiladu dangosfyrddau Pyramid, bydd angen porwr sy'n gydnaws â NPAPI gan fod adeiladwr Pyramid yn defnyddio ategyn Microsoft Silverlight. Mae Google Chrome wedi anghymeradwyo cefnogaeth NPAPI, felly nid yw'r porwr hwn yn gydnaws. Rhaid i ddefnyddwyr Firefox neu Safari osod a ffurfweddu ategyn Silverlight i'w defnyddio yn eu porwr.


Cefnogaeth ar gyfer rhyngwynebau gyda'r Profiad Gwreiddiol

Mae'r adran hon yn berthnasol i ddefnyddwyr Blackboard Learn SaaS yn unig.

Nid yw rhai o'r rhyngwynebau yn Blackboard Learn SaaS wedi cael eu diweddaru i'r profiad Ultra eto. Mae'r rhyngwynebau hyn yn cynnwys yr ardaloedd canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt:

  • Gwedd Cwrs Gwreiddiol - defnyddio Gwedd Cwrs Gwreiddiol Blackboard Learn
  • Ardaloedd ffurfweddu i weinyddwyr
  • Casgliad o Gynnwys
  • Arolygon menter
  • Rheolwr nodau
  • Nodweddion Asesu Canlyniadau

Nid oes cefnogaeth ar gyfer y rhyngwynebau profiad hyn ar dabledi a dyfeisiau llaw, er mae rhai defnyddwyr wedi llwyddo eu defnyddio ar y dyfeisiau hyn.