Öğrencilerin bilgisini ve kaydettikleri ilerlemeyi ölçmek ve öğrencilerden bilgi toplamak için testlerden ve ölçme sınavlarından yararlanabilirsiniz.

Öğrencilerinize test yaparlarken kablolu bir bağlantı kullanmaları gerektiğini hatırlatın. Kablosuz bağlantılarda ağ sorunlarıyla daha sık karşılaşılır. Sinyal stabilitesi, 4G telefon veri bağlantılarına benzer şekilde öğrencilerin ne kadar uzun ve ne kadar bant genişliği çektiğine bağlıdır.

Test ve ölçüm sınavları hakkında temel bilgiler

Bir test veya ölçme sınavı oluşturduktan sonra, soruları hazırlar veya diğer testlerden, anketlerden ve havuzlardan mevcut soruları eklersiniz. Bir test, ölçme sınavı veya havuz için soru ayarlarını Soru Ayarları sayfasından yapabilirsiniz. Örneğin; puanlama, geri bildirim, resimler, meta veri ve ek kredi seçeneklerini ayarlayabilir, soruların öğrencilere nasıl görüneceğini belirleyebilirsiniz.

Soru ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgi

Ardından seçenekleri belirler ve bir içerik alanı ya da klasörde testi veya ölçme sınavını dağıtırsınız. Bir içerik alanına test veya ölçme sınavı eklediğinizde "dağıtılır".

Test ve ölçme sınavı seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi

Testleri dağıtma hakkında daha fazla bilgi

Soruları sınavlara ve ölçme sınavlarına aynı şekilde eklersiniz, ancak ölçme sınavı sorularına puan eklemezsiniz. Ölçme Sınavlarına sorularına not verilmez ve öğrenci yanıtları anonimdir. Bir öğrencinin ölçme sınavını tamamlayıp tamamlamadığını görebilir ve her ölçme sınavı sorusu için sonuçları toplayabilirsiniz.

Test ve ölçme sınavı sonuçları hakkında daha fazla bilgi


Bir test veya ölçme sınavı oluşturma ve soru ekleme

Denetim Masası > Kurs Araçları > Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar > Testler veya Ölçme Sınavları

 1. Testler sayfasında Test Oluştur'u seçin.
 2. Test Bilgileri sayfasında bir ad girin. İsteğe bağlı olarak, açıklama ve yönergeleri girin.
 3. Gönder'i seçin.
 4. Test Tuvali'nde, Soru Oluştur menüsünden bir soru türü seçin.
 5. Oluştur/Düzenle sayfasında, soru oluşturmak için gerekli bilgileri girin.
 6. Gönder'i seçin.
 7. İhtiyacınız olan tüm soruları ekledikten sonra Tamam'ı seçin. Test, Testler sayfasındaki listeye eklenir ve öğrencilerin erişimine hazır olur.

Bir sonraki bölümde, yeni soruları tam istediğiniz yere nasıl ekleyeceğiniz açıklanmaktadır.

JAWS® kullanarak test oluşturma hakkında daha fazla bilgi


Mevcut test veya ölçme sınavına soru ekleme

Test veya Ölçme Sınavı Tuvali'nde yeni soruları tam istediğiniz yere ekleyebilirsiniz. Başka bir sorudan önce veya sonra artı işaretini tıklayın ve bir soru türü seçin.

Ayrıca gerektiğinde tek tek sorular için değeri değiştirebilirsiniz.

Olası puanları tam sayı olmayan bir değere ayarlarsanız harf notları doğru şekilde atanamayabilir.

Soruları yeniden sıralama

Sorular otomatik olarak, onları eklediğiniz sırayla numaralandırılır. Soru numaraları, onları yeniden sıraladığınızda veya sıralarını karıştırdığınızda güncellenir. Karışıklık olmaması için, testteki diğer soruları belirtirken sayı kullanmayın.

Test veya Ölçme Sınavı Tuvali üzerinden soruları yeniden sıralamak için sürükle ve bırak işlevini kullanabilirsiniz. Bir sorunun yanındaki oklara basın ve soruyu yeni bir konuma sürükleyin.

Veya Klavyeden Erişilebilir Yeniden Sıralama Aracını simgesini seçin. Bir soruyu tıklayın ve sırayı ayarlamak için Ögeler kutusu altındaki Yukarı ve Aşağı oklarını kullanın.

Test, soruları rastgele sıralamada görüntüleyecek şekilde ayarlı değilse, sıra değişikliğinden yalnızca yeni test girişimleri etkilenir. Daha önce başvurularını yapmış olan öğrenciler asıl sırayı görür.


İçerik alanına bir test veya ölçme sınavı ekleme

Bir test veya ölçme sınavı oluşturduktan sonra, sıradaki adım bunu dağıtmaktır. Öncelikle bir içerik alanına, klasöre, öğrenim modülüne veya ders planına test veya ölçme sınavı ekleyin. Ardından testi veya ölçme sınavını öğrencilerin kullanımına açın.

 1. Bir test veya ölçme sınavını eklemek istediğiniz yere gidin.
 2. Menüye erişmek için Değerlendirmeler'i seçin ve ardından Test veya Ölçme Sınavı'nı seçin.
 3. Listeden bir test veya ölçme sınavı seçin.
 4. Gönder'i seçin. Test veya Ölçme Sınavı Seçenekleri sayfası açılır.
 5. Testi veya ölçme sınavını öğrencilerin kullanımın açın.
 6. İsteğe bağlı olarak geri bildirimi ve görüntüleme için seçenekleri tıklayın ve teslim tarihini seçip tarihleri görüntüleyin.
 7. Gönder'i seçin.

Test ve ölçme sınavı seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi

Testleri düzenleme ve silme hakkında daha fazla bilgi