Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Om eksempelvisningen for studenter

Du bør forsikre deg om at emnet ditt er godt laget og fungerer som det skal, før studentene ser det. Med eksempelvisningen for studenter kan du gå gjennom emneinnhold fra studentenes perspektiv. Du kan også validere emnefunksjonaliteten, for eksempel betinget publisering av innhold og hvordan vurderinger vises.

Når du er i eksempelvisningen for studenter, kan du gjøre følgende studentaktiviteter:

  • Send oppgaver
  • Ta prøver
  • Opprette blogg- og diskusjonsinnlegg
  • Opprette dagbok- og wikioppføringer
  • Se studentverktøy, for eksempel Mine resultater

Eksempelvisningen for studenter er ikke det samme som Redigeringsmodus. I Redigeringsmodus skjules redigeringskontrollene og innhold under visse omstendigheter, men med eksempelvisningen for studenter kan du oppleve emnet ditt som studentene gjør det.


Start eksempelvisningen for studenter

Du kan starte eksempelvisningen for studenter ved å velge Start eksempelvisningen for studenter-ikonet.

Eksempelvisningen for studenter oppretter en studentkonto som kalles eksempelbruker. Du logges på som eksempelbrukeren og meldes på det aktive emnet. Når du bruker eksempelvisningen for studenter, ser du eksempelvisningsfeltet øverst på alle sider. I dette feltet ser du «Modusen for eksempelvisning for studenter er PÅ» samt Innstillinger- og Avslutt eksempelvisning-funksjonene.

Eksempelvisningen for studenter er bare aktiv i emnene du har aktivert den for. Du er fortsatt underviser i resten av Blackboard Learn. Men den samme brukerkontoen for eksempelvisning brukes når du bruker eksempelvisning for studenter-modusen i mer enn ett emne.


Sånn fungerer eksempelbrukerkontoen

Når du bruker eksempelvisning for studenter-modusen og er logget på emnet ditt med eksempelbrukerkontoen, vises eksempelbrukeren din i deltakerlisten for emnet. Eksempelbrukeren er synlig for alle studenter som er påmeldt emnet. Kontonavnet gjør at det er lett for studentene og administratorene å se at dette er deg. Etternavnet er etternavnet ditt med _PreviewUser lagt til, og brukernavnet er brukernavnet ditt med _previewuser lagt til.

Hvis du underviser i et emne sammen med en annen underviser, har dere hver deres eksempelbruker.

Som eksempelbruker registreres all data tilknyttet aktivitetene dine i Blackboard Learn, for eksempel innsendte oppgaver og diskusjonsinnlegg. Andre studenter kan kommunisere med eksempelbrukeren din. De kan for eksempel svare på innleggene dine som om du var en medstudent.


Avslutt og slett eksempelbrukerkontoen

VelgAvslutt eksempelvisning for å gå ut av eksempelvisningen for studenter. Hvis du forlater emnet uten å gå ut av eksempelvisningen for studenter, er du fortsatt i eksempelvisningen når du kommer tilbake til emnet.

Når du avslutter eksempelvisningen, blir du spurt om du vil beholde eller slette eksempelbrukeren og alle tilknyttede data.

Slett eksempelbrukeren og data

Vi anbefaler at du fjerner eksempelbrukeren og de tilknyttede dataene.

Velg Slett eksempelbrukeren og alle data (anbefalt) i Avslutt eksempelvisning for studenter-vinduet. Alternativt kan du merke av for Ikke spør meg. Emnet velger i så fall et alternativ automatisk hver gang du avslutter eksempelvisningen.

For å endre denne innstillingen kan du velge Innstillinger i eksempelvisningsfeltet.

Når du sletter eksempelbrukeren, blir all aktivitet som er utført eller opprettet av eksempelbrukeren, fjernet fra emnet permanent. Dette omfatter prøveforsøk, innsendte oppgaver, vurderinger og diskusjonsinnlegg. All samhandling påmeldte studenter har hatt med eksempelbrukeren, for eksempel svar på eksempelbrukerens diskusjonsinnlegg, fjernes også. Eksempelbrukerens tilknytning til emnet fjernes. Hvis eksempelbrukeren ikke er tilknyttet noen emner lenger, slettes kontoen.

Du kan fjerne kontoen for eksempelbrukeren fra et emne ved hjelp av de tradisjonelle påmeldingsverktøyene Hvis du gjør det, blir noe av den utførte eller opprettede aktiviteten værende i emnet, men den gjøres anonym. Eksempelvis beholdes diskusjonsinnlegg, men det vises Anonym i stedet for et navn.

Ta vare på eksempelbrukeren og dataene

Velg Ta vare på eksempelbrukeren og dataene hvis du vil ta vare på brukeren og dataene for å se hvordan studentaktiviteter, for eksempel vurderingsberegninger, presenteres for deg som underviser. Hvis du tar vare på dataene, vises kontoen for eksempelbrukeren i emnets deltakerliste, vurderingssenteret og alle andre steder du gjorde noe som den aktuelle brukeren.

Når du lagrer kontoen for eksempelbrukeren, blir prikken i midten av Gå inn i eksempelvisning for studenter-ikonet grønn. Da er kontoen for eksempelbrukeren klar til bruk.

Hvis du kjører rapporter eller samler statistikk fra emnet ditt, blir tallene forskjøvet med én eller mer hvis flere undervisere bruker eksempelvisning for studenter. Eksempelvisningen kan også skape forvirring blant studentene, som kanskje prøver å kommunisere med denne studenten når du ikke er i eksempelvisningen for studenter og dermed ikke kan følge med på interaksjonen.