Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

De studentenweergave

Als cursusleider wil je er zeker van zijn dat een cursus goed is ontworpen en op de gewenste manier werkt voordat studenten de cursus te zien krijgen. Met de studentenweergave kun je de inhoud van de cursus bekijken vanuit het oogpunt van studenten. Je kunt ook de werking van de cursus controleren, zoals voorwaardelijke toegang tot inhoud en de manier waarop cijfers worden weergegeven.

Je kunt de volgende studentenactiviteiten uitvoeren wanneer de studentenweergave actief is:

  • Opdrachten inleveren
  • Toetsen maken
  • Berichten voor blogs en discussies posten
  • Vermeldingen voor dagboeken en wiki's maken
  • Tools voor studenten weergeven, zoals Mijn cijfers

De studentenweergave is iets anders dan de bewerkingsmodus. In de bewerkingsmodus worden de bewerkingsknoppen en adaptieve inhoud verborgen, terwijl je in de studentenweergave de cursus kunt ervaren zoals je studenten dat gaan doen.


De studentenweergave activeren

Om naar de studentenweergave te gaan, selecteer je het pictogram Studentenweergave openen.

Er wordt dan een speciale studentenaccount gemaakt, die de voorbeeldgebruiker wordt genoemd. Je wordt met die account aangemeld en ingeschreven bij de huidige cursus. Als de studentenweergave actief is, zie je boven aan elke pagina een speciale werkbalk. tekst 'Modus Studentenweergave is AAN' en de functies Instellingen en Voorbeeldweergave verlaten.

De modus Studentenweergave is alleen actief in de cursussen waarin je de modus hebt ingeschakeld. In de rest van Blackboard Learn ben je nog gewoon een cursusleider. In elke cursus waarin je de studentenweergave opent, word je aangemeld met dezelfde voorbeeldgebruikersaccount.


Voorbeeldgebruikersaccount

Wanneer je de studentenweergave opent en met de voorbeeldgebruikersaccount wordt aangemeld bij de cursus, wordt die gebruiker weergegeven in de naamlijst van de cursus en is de gebruiker zichtbaar voor alle studenten die bij de cursus zijn ingeschreven. Studenten en beheerders kunnen de account eenvoudig herkennen als een voorbeeldgebruikersaccount door de naam van de account. De achternaam bestaat uit je achternaam met de toevoeging PreviewUser en de gebruikersnaam wordt gevormd door je gebruikersnaam met de toevoeging _previewuser.

Als je een cursus samen met een andere cursusleider geeft, worden er twee voorbeeldgebruikersaccounts gemaakt.

Hoewel het hier om een voorbeeldgebruiker gaat, worden alle gegevens van je activiteiten vastgelegd door Blackboard Learn, zoals ingeleverde opdrachten en discussieberichten. Andere studenten kunnen ook gewoon interactie hebben met de voorbeeldgebruiker. Zo kunnen ze reageren op je berichten alsof je een gewone student bent die is ingeschreven bij de cursus.


De voorbeeldgebruikersaccount verwijderen

Selecteer Voorbeeldweergave verlaten om de studentenweergave te sluiten. Als je de cursus verlaat en de studentenweergave niet afsluit, is die weergave nog steeds actief wanneer je teruggaat naar de cursus.

Wanneer je de studentenweergave verlaat, wordt er gevraagd of je de voorbeeldgebruiker en alle bijbehorende gegevens wilt opslaan of verwijderen.

De voorbeeldgebruiker en de bijbehorende gegevens verwijderen

Het advies is om de voorbeeldgebruiker en de bijbehorende gegevens te verwijderen.

Selecteer in het venster Studentenweergave verlaten de optie De voorbeeldgebruiker en alle gegevens verwijderen (aanbevolen). Schakel desgewenst het selectievakje Vraag me bij het verlaten van de studentenweergave niet naar de gebruiker van de voorbeeldweergave in. Telkens als je nu de studentenweergave verlaat, wordt automatisch de geselecteerde bewerking uitgevoerd.

Als je deze instelling wilt wijzigen, selecteer je Instellingen op de balk van de studentenweergave.

Wanneer je de voorbeeldgebruiker verwijdert, worden alle uitgevoerde activiteiten in de rol van voorbeeldgebruiker permanent uit de cursus verwijderd. Onderdelen die worden verwijderd, zijn toetspogingen, inzendingen voor opdrachten, cijfers en discussieberichten. Daarnaast wordt alle interactie verwijderd die een ingeschreven student heeft gehad met de voorbeeldgebruiker, zoals reacties op discussieberichten van een voorbeeldgebruiker. De voorbeeldgebruiker wordt uitgeschreven uit de cursus. Als de gebruiker niet bij een andere cursus is ingeschreven, wordt de account van de voorbeeldgebruiker verwijderd.

Je kunt de voorbeeldgebruikersaccount met de gangbare inschrijvingsfuncties uitschrijven bij een cursus. Als je dat doet, blijven enkele van de activiteiten die zijn uitgevoerd als de voorbeeldgebruiker aanwezig in de cursus. De activiteiten worden echter wel anoniem gemaakt. Zo worden discussieberichten niet verwijderd, maar wordt Anoniem weergegeven in plaats van de gebruikersnaam.

De voorbeeldgebruikersaccount en de bijbehorende gegevens behouden

Selecteer De voorbeeldgebruiker en alle gegevens behouden als je de gebruiker en de gegevens wilt opslaan omdat je wilt zien hoe activiteiten van studenten worden gepresenteerd aan jou als de cursusleider, bijvoorbeeld cijferberekeningen. Als je de gegevens opslaat, wordt de voorbeeldgebruikersaccount opgenomen in de naamlijst van de cursus, in het Grade Center en op elke locatie waar je iets als die gebruiker hebt ondernomen.

Wanneer je de voorbeeldgebruikersaccount opslaat, wordt de stip in het midden van het pictogram Studentenweergave openen groen om aan te geven dat de voorbeeldgebruikersaccount beschikbaar is voor gebruik.

Als je rapporten uitvoert of statistieken voor de cursus verzamelt, is het goed te weten dat je de gegevens met één moet corrigeren (of met meer als er nog andere cursusleiders zijn die de studentenweergave gebruiken). Het kan bovendien ook verwarrend voor zijn studenten die interactie hebben met een voorbeeldgebruiker terwijl de studentenweergave niet is geactiveerd omdat je niet kunt reageren op de interactie.