This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Öğrenci ön izlemesi hakkında

Öğrencileriniz görmeden önce kursunuzun iyi tasarlandığından ve amaçladığınız gibi işlev gördüğünden emin olmak istersiniz. Öğrenci ön izlemesi ile, kurs içeriğini öğrencinin gözünden inceleyebilirsiniz. Ayrıca koşullu içerik yayımlama ve notların görünüşü gibi kurs davranışlarını doğrulayabilirsiniz.

Öğrenci ön izleme modunda, aşağıdaki öğrenci etkinliklerini gerçekleştirebilirsiniz:

  • Ödevleri gönderme
  • Testlere girme
  • Blog ve tartışma gönderileri oluşturma
  • Günlük ve wiki girdileri oluşturma
  • Notlarım gibi öğrenci araçlarını görüntüleyin

Öğrenci ön izlemesi, Düzenleme Modu'nu kullanmaktan farklıdır. Düzenleme Modu düzenleme denetimlerinizi ve belli koşullarda içerikleri gizlerken öğrenci ön izlemesi ise kursunuzu öğrencilerin gördüğü şekilde görmenize olanak tanır.


Öğrenci ön izlemesi moduna gir

Öğrenci ön izleme moduna girmek için Öğrenci Ön İzlemesi Moduna Gir simgesini seçin.

Öğrenci ön izlemesi, ön izleme kullanıcısı adında bir öğrenci hesabı oluşturur. Geçerli kursa ön izleme kullanıcısı olarak giriş yapar ve kaydolursunuz. Öğrenci ön izlemesi moduna girdiğinizde öğrenci ön izlemesi çubuğu her sayfanın üstünde görünür. Çubukta "Öğrenci Ön İzleme modu AÇIK" metni görüntülenir. Ayrıca çubukta Ayarlar ile Ön İzlemeden Çık işlevleri de vardır.

Öğrenci ön izleme modu yalnızca etkinleştirdiğiniz kurslarda etkindir. Blackboard Learn'ün geri kalanında hala bir eğitmensiniz. Ancak, birden fazla kurstaki öğrenci ön izleme moduna girdiğinizde aynı ön izleme kullanıcı hesabı kullanılır.


Ön izleme kullanıcı hesabınız

Öğrenci ön izleme moduna girdiğinizde ve ön izleme kullanıcı hesabınızla kursunuzda oturum açtığınızda ön izleme kullanıcınız kurs katılımcı listesinde görünür. Ön izleme kullanıcısı, kursunuza kayıtlı tüm öğrenciler tarafından görülebilir. Öğrenciler ve yöneticiler, ön izleme kullanıcı hesabınızı adından kolayca tanıyabilir: Soyadı, _PreviewUser ifadesinin eklendiği soyadınızdır, kullanıcı adı ise _previewuser ifadesinin eklendiği kullanıcı adınızdır.

Bir kursta başka bir eğitmenle birlikte öğretmenlik yapıyorsanız her birinizin kendi ön izleme kullanıcı hesabı olur.

Bir ön izleme kullanıcısı olarak ödevler ve tartışma gönderileri gibi etkinliklerinizle ilişkilendirilmiş tüm veriler Blackboard Learn tarafından kaydedilir. Diğer öğrenciler, ön izleme kullanıcınızla etkileşimde bulunabilir. Örneğin, gönderilerinize kursa kayıtlı başka bir öğrenciymiş gibi yanıtlayabilirler.


Ön izleme kullanıcı hesabınızdan çıkma ve hesabınızı silme

Öğrenci ön izlemesinden çıkmak için Ön İzlemeden Çık'ı seçin. Öğrenci ön izlemesinden çıkmadan kurstan ayrılırsanız kursa geri döndüğünüzde öğrenci ön izlemesine geri dönersiniz.

Öğrenci ön izlemesinden çıktığınızda ön izleme kullanıcısını ve ilişkili tüm verileri korumak mı silmek mi istediğiniz sorulur.

Ön izleme kullanıcısı ve verilerini silme

Ön izleme kullanıcısını ve ilişkili verileri kaldırmanızı öneririz.

Öğrenci Ön İzlemesinden Çık penceresinde Ön izleme kullanıcısını ve tüm verileri sil (Önerilen) ögesini seçin. İsterseniz Sorma onay kutusunu işaretleyin. Kurs, öğrenci ön izlemesinden her çıkışınızda seçiminizi otomatik olarak doldurur.

Bu ayarı değiştirmek için öğrenci ön izlemesi çubuğunda bulunan Ayarlar'ı seçin.

Ön izleme kullanıcısını sildiğinizde ön izleme kullanıcısı olarak yürütülen veya oluşturulan tüm etkinlik kurstan kalıcı olarak kaldırılır. Test denemeleri, ödev gönderimleri, notlar ve tartışma gönderileri kaldırılır. Ayrıca kayıtlı bir öğrencinin ön izleme kullanıcısıyla olan etkileşimleri de (örneğin, ön izleme kullanıcısının tartışma gönderilerine verilen yanıtlar) kaldırılır. Ön izleme kullanıcısının kurstan kaydı silinir. Kullanıcı başka bir kursa kayıtlı değilse ön izleme kullanıcı hesabı silinir.

Ön izleme kullanıcı hesabını, geleneksel kayıt araçlarıyla kurstan silebilirsiniz. Bunu yaparsanız ön izleme öğrencisi olarak yürütülen ve oluşturulan bazı etkinlikler kursta kalır ancak anonim hale getirilir. Örneğin, tartışma gönderileri korunur ancak adın yerine Anonim ifadesi görünür.

Ön izleme kullanıcısı ve verilerini tutma

Not hesaplamaları gibi öğrenci etkinliğinin kendisinin sizi nasıl eğitmen olarak gördüğünü görüntülemek için kullanıcı ve verileri tutmanız gerekiyorsa Ön izleme kullanıcısını ve tüm verileri tut'u seçin. Verileri korursanız ön izleme kullanıcısı kurs ad listesinde, Not Merkezi'nde ve bu kullanıcı olarak bazı şeyler yaptığınız her yerde görünür.

Ön izleme kullanıcı hesabını kaydettiğinizde Öğrenci Ön İzlemesi Moduna Gir simgesinin ortasındaki nokta yeşil olur. Ön izleme kullanıcısı hesabı kullanıma hazırdır.

Kursunuzdan raporları çalıştırır veya istatistikleri toplarsanız rakamlarınız bir kere olmak kaydıyla sapar (öğrenci ön izlemesini kullanan birden çok eğitmen varsa rakam daha fazla sapar). Ayrıca, etkileşimi izlemek için öğrenci ön izlemesi modunda olmadığınız zaman, ön izleme öğrencisiyle etkileşimde bulunan öğrencilerinizin kafasını karıştırabilir.