Toegankelijkheid van inhoud op je website verbeteren

Verbeter de toegankelijkheid van je inhoud met Ally

Wanneer je de toegankelijkheidsscore weet, kun je de toegankelijkheidsproblemen bekijken en de inhoud verbeteren om de score te verhogen. Het is voor elke doelgroep van belang dat documenten toegankelijk zijn. Ally biedt je de hulpmiddelen om veelvoorkomende problemen te begrijpen en je cursusbestanden te verbeteren.

Ga naar het Toegankelijkheidsrapport van Ally in je sitemanager. Zoek in de tabel Toegankelijkheidsproblemen een bepaald inhoudsitem met een toegankelijkheidsprobleem. Selecteer de toegankelijkheidsscore van het inhoudsitem om het deelvenster Feedback te openen.