שפר את נגישות התוכן שלך בעזרת Ally.

כאשר אתה יודע מהו ניקוד הנגישות, באפשרותך להתחיל לעיין בבעיות הנגישות ולשפר את התוכן שלך כדי להעלות את הניקוד. תוכן נגיש הוא חשוב עבור כל הקהלים, ו-Ally מספקת לך את הכלים להבנת בעיות נפוצות ולשיפור התוכן שלך.

עבור אל דוח הנגישות של Ally במנהל האתר שלך. מתוך הטבלה בעיות נגישות, מצא פריט תוכן ספציפי עם בעיית נגישות. בחר את מחוון ניקוד הנגישות של פריט התוכן כדי לפתוח את לוח המשוב.