Met de opdrachtregeltool user-access-control kunt u voor een gebruiker machtigingen toewijzen aan een bestand of map in het opgegeven pad. De gebruiker moet aanwezig zijn in Blackboard Learn en het pad moet verwijzen naar een bestaand bestand of een bestaande map.


Machtigingen voor gebruikerstoegang toewijzen

user-access-control file-or-directory user-ID permission

Geldige waarden voor machtigingen zijn combinaties van r voor lezen, w voor schrijven, d voor verwijderen en m voor beheren, of none. Gebruik geen spaties tussen de letters als u meerdere machtigingen opgeeft.

Gebruik rwdm om alle machtigingen toe te wijzen. Gebruik rw om lees- en schrijfmachtigingen toe te kennen. Als u alle machtigingen wilt intrekken, gebruikt u none.

Voorbeeld

user-access-control /institution jsmith rwdm