Met de opdrachtregeltool user-access-control kun je voor een gebruiker machtigingen toewijzen aan een bestand of map in het opgegeven pad. De gebruiker moet aanwezig zijn in Blackboard Learn en het pad moet verwijzen naar een bestaand bestand of een bestaande map.


Machtigingen voor gebruikerstoegang toewijzen

user-access-control bestand of map gebruikers-ID machtiging

Geldige waarden voor machtigingen zijn combinaties van r voor lezen, w voor schrijven,d voor verwijderen en m voor beheren, of none. Gebruik geen spaties tussen de letters als u meerdere machtigingen opgeeft.

Gebruik rwdm om alle machtigingen toe te wijzen. Gebruik rw om lees- en schrijfmachtigingen toe te wijzen. Gebruik none om alle machtigingen in te trekken.

Voorbeeld

user-access-control /institution jsmit rwdm