Met de opdrachtregeltool course-role-access-control kun je voor een cursusrol machtigingen toewijzen aan een bestand of map in het opgegeven pad. De cursus moet aanwezig zijn in Blackboard Learn en het pad moet verwijzen naar een bestaand bestand of een bestaande map. Als je geen machtigingen wilt verlenen, gebruik je none, bijvoorbeeld om alle machtigingen voor een bepaalde rol in te trekken.


De toegang tot cursussen beheren per rol

course-role-access-control bestand of map cursus-ID rol machtiging

Geldige waarden voor rol zijn Student, Instructor, Teaching_Assistant, Course_Builder, Grader en Guest.

Geldige waarden voor machtigingen zijn combinaties van r voor lezen, w voor schrijven, d voor verwijderen en m voor beheren, of none. Gebruik geen spaties tussen de letters. Gebruik rwdm om alle machtigingen toe te wijzen. Gebruik rw om lees- en schrijfmachtigingen toe te wijzen. Gebruik none om alle machtigingen in te trekken.

Voorbeeld

course-role-access-control /institution geschiedenis100 Instructor rwdm