Met de opdrachtregeltool course-role-access-control kunt u voor een cursusrol machtigingen toewijzen aan een bestand of map in het opgegeven pad. De cursus moet aanwezig zijn in Blackboard Learn en het pad moet verwijzen naar een bestaand bestand of een bestaande map. Als u geen machtigingen wilt verlenen, gebruikt u none, bijvoorbeeld om alle machtigingen voor een bepaalde rol in te trekken.


De toegang tot cursussen beheren per rol

course-role-access-control file or directory courseID role permission

Geldige waarden voor rol zijn Student, Instructor, Teaching_Assistant, Course_Builder, Grader en Guest.

Geldige waarden voor machtigingen zijn combinaties van r voor lezen, w voor schrijven, d voor verwijderen en m voor beheren, of none. Gebruik geen spaties tussen de letters. Gebruik rwdm om alle machtigingen toe te wijzen. Gebruik rw om lees- en schrijfmachtigingen toe te kennen. Als u alle machtigingen wilt intrekken, gebruikt u none.

Voorbeeld

course-role-access-control /institution history100 Instructor rwdm