Met de tool set-directory-quota kunt u een quotum instellen voor een map. U kunt ook instellen dat er geen limiet geldt voor de gebruikte ruimte. U kunt deze tool niet gebruiken voor de hoofdmappen, zoals /courses en /institution, maar wel voor mappen in deze gebieden. U kunt de tool evenmin gebruiken voor de map /library/eReserves.


Mapquota instellen

set-directory-quota path to directory quota in MB

Voorbeeld

set-directory-quota /users/jsmith 30


Geen limiet instellen voor een map

Als je geen limiet wilt instellen voor een map, gebruik je het argument NONE.

set-directory-quota /users/jsmith NONE