Met de tool set-directory-quota kun je een quotum instellen voor een map. U kunt ook instellen dat er geen limiet geldt voor de gebruikte ruimte. Je kunt deze tool niet gebruiken voor de hoofdmappen, zoals /courses of /institution, maar wel voor mappen in deze gebieden. Je kunt de tool evenmin gebruiken voor de map /library/eReserves.


Mapquota instellen

set-directory-quota pad naar map quotum in MB

Voorbeeld

set-directory-quota /users/jsmit 30


Geen limiet instellen voor een map

Als je geen quotum wilt instellen voor een map, gebruik je deze tool en specificeer je NONE.

set-directory-quota /users/jsmit NONE