Beheerders kunnen instellen dat gebruikers velden van metagegevenssjablonen toevoegen, wijzigen en verwijderen. Bepaalde rollen kunnen sjablonen voor metagegevens kiezen onder Tools. Sjablonen en kenmerken voor metagegevens kunnen daar worden beheerd.

Meer over metagegevens

Metagegevenssjablonen beheren

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Inhoudsbeheer de optie Beheer van functies en tools.
  2. Selecteer Metagegevenssjablonen. In deze tabel worden de beschikbare velden beschreven.
Veld Beschrijving
Beschikbaarheid van metagegevenssjablonen
Systeembeschikbaarheid Selecteer Ja als gebruikers metagegevenssjablonen beschikbaar mogen stellen.
Beschikbaar voor Selecteer rollen in het vak Rollen voor selectie en gebruik de pijlen om deze rollen over te brengen naar het vak Geselecteerde rollen. Bepaalde rollen kunnen sjablonen voor metagegevens kiezen onder Tools.